Állj ellen a kísértésnek!

Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. (Lukács 22:3) Némelyek szerint Júdás azért árulta el Jézust, hogy kényszerítse Őt a Római kormánnyal való összeütközésre. Ezután Jézusnak természetfeletti erejét kellett volna felhasználnia az önvédelemhez és a Római Birodalom megbuktatásához, így adva vissza Izrael nemzeti függetlenségét. Ez az elképzelés Júdás azon […]

Tiéd Isten bölcsessége

Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. (Máté 23:1) A Máté 23. fejezetében olvashatjuk Jézus legerőteljesebb, a zsidó vallási vezetőket érintő feddéseit, melyek meghaladják bármely más csoportot érintő feddéseit. Fenyítette őket a képmutatásukért, keményszívűségükért és Istennek, az Ő Igéjének, az Ő útjainak megértésének teljes hiányáért. Máté elmondja nekünk, hogy mindezt a nyilvánosság előtt, a […]

A gonosz gondolatok lecserélése

Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. (Zsidó 11:16) A negatív gondolatoktól nem szabadulhatsz meg úgy, hogy megdorgálod őket. A nem kívánt gondolatokat újakkal kell helyettesíteni.

Ne nézz vissza!

És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. (Zsidó 11:15) Ha Ábrahám és Sára azzal az országgal foglalkoztak volna, amelyet elhagytak, akkor megkísérthette volna őket a visszatérés gondolata. Mivel azonban számításba sem vették ezt az országot, még csak kísértést sem jelentett számukra a visszatérés. Micsoda kijelentés! A kísértések a gondolataikkal […]

Megkísértették, ahogy téged is

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. (Zsidó 4:15) Gondolkodtál már Jézus kísértésein? Hogyan szenvedhette el a házasságban jelentkező kísértéseket, ha sohasem volt házas? Hogyan szenvedhette el a kábítószer függőségből származó kísértést, ha sohasem találkozott kokainnal? Látszólag sok olyan nyomással küzdünk, […]