Őbenne

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lukács 2:11) Jézus nem úgy” fejlődött” Úrrá és Megváltóvá. Ő a Dicsőség Uraként született. Jézus Isten volt, aki testben jelent meg. (1 Timotheus 3:16.) Milyen hatalmas titok! Hogy képes a Mindenható Isten egy ember formájára korlátozni magát? Még ha képes is erre, […]

A legfontosabb kérdés

Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat! (János 21:15) Ez az utolsó pillanatok egyike volt, amit Jézus a tanítványaival töltött, mielőtt az Atyához ment. Isten egész terve mindössze néhány óra múlva ezeknek az […]