Felismered Jézust?

És lőn, hogy a mint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájok menvén, velök együtt megy vala az úton. (Lukács 24: 15) Jézus két tanítványa egy város felé gyalogolt, amit Emmausnak hívtak. Szomorúak voltak, mert Jézusról gondolkodtak éppen. Azokon a beszámolókon töprengtek, amiket nem rég hallottak, miszerint Ő feltámadt, de a tanítványok hitetlenek voltak. Hinni […]