Isten bárkit és bármit használhat

Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt. (Lukács 2:4) Mikeás próféta megmondta, hogy a Messiás Betlehemben fog megszületni. Mária és József azonban a galileai Názáret településen laktak. Ez egy probléma volt. Hogy fogja ezt Isten megoldani? Augustus császárt használta fel, […]

Elérhető vagy?

És hogy áldozatot adjanak, a szerint a mint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerlicét, vagy két galambfiat.  (Lukács 2:24) Az idézett vers az Ószövetségből származik, mégpedig a 3 Mózes 12:6-8 verseiből. Az Úr egy bárány és egy fiatal galambot, vagy idősebb galambot írt elő áldozat gyanánt. Ha a nő nem tudott egy bárányt áldozni, […]