Február 15. – Isten szeretete nem tárol hibalistát

1. Korinthus 13:1-13 Nem rója fel a rosszat (1. Kor. 13:5) Sok évvel ezelőtt Jamie és én leültünk egy kis “megbeszélésre”. Úgy éreztük, ki kell mondanunk néhány dolgot. Valójában azt tettük, hogy átadtunk egymásnak egy listát arról, amiről azt gondoltuk, hogy a másik rosszul csinálja. Csodálatos módon ez a lista évekre visszamenőlegesen tartalmazott “adatokat”, időnként […]

Hit és megbocsájtás

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: “Növeld a hitünket!” (Lukács 17:5) Nagyon érdekes, hogy az apostolok azután kérték Jézust arra, hogy növelje hitüket, miután Ő a megbocsájtásról beszélt. Látták Jézus valamennyi csodáját, de ez sohasem inspirálta őket arra, hogy nagyobb hitet kérjenek. Valóban, szeretetben és megbocsájtásban járni éppoly nagy hitet igényel, mint bármely csoda elfogadása.

Növekedj a kegyelemben

De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: “Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. (Lukács 9:55) Amikor egy szamáriabeli falu elutasította Jézust, a tanítványok ezt mondták: “Akarod, hogy megparancsoljuk, hogy a mennyből tűz szálljon alá és elpusztítsa őket, ahogy Illés is tette?” (Lukács 9:54). Ez helyes volt az Ószövetség összefüggésében, de Jézus megdorgálta őket. […]

A megbocsátás csodákat eredményezhet

Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. (2. Királyok 5:2) Jézus azért jött, hogy bocsánatot nyerjen a bűneinkre, és szívünket olyan megbocsátó szívvé változtassa, mint amilyen az Övé. A megbocsátás gyümölcseit semmi sem demonstrálta jobban, mint Naamán leprából való gyógyulásának története.  Ez az […]

Megbocsájtás korlátok nélkül

Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? (Máté 18:33) Péter úgy érezte, hogy igen nagylelkű volt akkor, amikor felajánlotta, hogy hétszer is megbocsájt a testvérének egyetlen napon, ám Jézus azt mondta, hogy 490 esetben is meg kellene bocsájtania. Természetesen lehetetlen, hogy valaki napjában 490 esetben vétkezzen ellened. Jézus valójában ezzel […]