Február 26. – Felülhaladó megigazulás

Máté 5:17-22 Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” (Máté 5:20) Mire célzott ezzel Jézus? Mivel a farizeusok hetente két alkalommal böjtöltek, arra gondolt Jézus, hogy nekünk háromszor kellene böjtölnünk? Mivel ők mindenből tizedet adtak, még a fűszerekből is, […]

Helyes kapcsolatban Istennel

“De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram – de nem ment el. (Mát 21:28-30) Sokféleképpen […]

Az igazi igazságosság

Ő pedig ezt mondta nekik: “Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos.” (Lukács 16:15) A megigazulást nem érdemeljük ki, hanem ajándékként kapjuk. Az üdvösség kiérdemlésének keresése az egyetlen bűn, ami megakadályozza az embert az üdvözülésben. Nem vetheted magad az Isten igazsága […]

Kegyelemből hit által

Jézus ezt mondta neki: “Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.” Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: “De ki a felebarátom?” (Lukács 10:28-29) A büszkeség sok embert késztet arra, hogy ellenálljon a hit által való megigazulásnak Isten kegyelmében. A történetben szereplő törvénytudó magát szerette, és azt a nyilvános elismerést, amit szent cselekedetei kivívtak […]

Ami Istennek tetszik

Ábrahám, a ti atyátok ujjongott azon, hogy megláthatja az én napomat: meg is látta, és örült is. (János 8:56) Jézus azokra a napokra utalt, amikor az emberek az Istenbe vetett hitük miatt igazulnak meg, nem pedig saját cselekedeteik által. Isten felfedte ezt az igazságot Ábrahám előtt (Róma 4:13), és amikor elhitte, hit által megigazult. (Róma […]

Az igazi evangélium /2. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium /2. rész

Folytatjuk Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatát.

Nem tapasztaljuk az örömhír előnyeit, mert érdemekre alapozzuk az elfogadását. Saját lelkiismeretünk ítél meg bennünket, mert tudjuk, hogy nem érdemeljük meg Isten dolgait. Amikor Isten erejét a cselekedetekhez kapcsolom, valójában nem hiszek az örömhírben. Nem is tapasztalom az előnyeit.

A legtöbben hisznek abban, hogy megtörténhet pl. a halott feltámadása. A lehetőségben sokan hisznek. Abban is hisznek sokan, hogy valaki, aki már feltámasztott halottat, ez a személy újra megteheti. De a legtöbben nem mernének a halottért személyesen imádkozni. Nincs meg a magabiztosságuk abban, hogy megtörténik. MIÉRT kételkedsz, hogy Isten érted is megteszi ezt? Ismered magad, és azt gondolod, hogy a te imád értéktelenebb, mint a „felkenté”. Kárhoztatod magad. Azt hiszed, hogy Isten csak a méltó embereket használja. De Isten nem nevezett ki senkit érdemei szerint. Isten örömhírének hatalma: adja, érdem nélkül. Nem kell speciális szentnek lenni, hogy Isten adja.

Az igazi evangélium /1. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium (konferencia videó)

Tekintsd meg Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatának első részét!

A legtöbb keresztény nem hallotta az igazi evangéliumot, még az Egyesült Államokban is ez a helyzet (a legjobban evangelizált ország).
Róma 1:16: Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.
Az örömhír az Isten ereje (dünamisz) az üdvösségre, minden hívő számára.

(A szolgálat további részeit az alábbi linken tekintheted meg.)

A Szellem által való élet (konferencia videó)

A Szellem által való élet (konferencia videó)

Június elején Andrew Kanadában, Torontóban szolgált. A helyszín kicsinek bizonyult, sokkal többen jöttek el, mint amennyi helyet a szervezők biztosítani tudtak. Ez azonban nem zavarta az érdeklődőket, Isten Szava a lépcsőn ülőket is megérintette…

Andrew a Szellemben való életről beszélt, majd a megtérőkkel imádkozott. Betegekért, gyengélkedőkért is imádkoztak.