Helyesen cselekedni, helyes okból

Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. (Lukács 15:28) Ha az idősebb fiú számára a legfontosabb kívánság az apjával való kapcsolat lett volna, akkor örült volna annak, hogy helyreállt az apa és a másik fiú kapcsolata. Apja öröme láttán könnyek szöktek volna szemébe. Emellett, ha az idősebb fiú szívében […]

Az apa szeretete

És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.  (Lukács 15:20) A fiú apja –  mivel már távolról megpillantotta őt – bizonyára nagyon kívánta a fiával való találkozást. A példabeszéd szellemi alkalmazása, hogy mennyei Édesapánk hasonló módon kíván megtisztítani és befogadni […]

Életet megváltoztató megtérés

Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. (Lukács 15:18) Ez egy jó példa a valódi megtérésre. A fiú nem említette saját jóságát, nem próbálta igazolni cselekedeteit. Ehelyett megalázta magát és apja irgalmasságához járult. Hasonlóképpen mi sem járulhatunk Isten elé önigazultsággal, meg kell magunkat aláznunk, hitünket a Megváltóba […]