A megvallás törvénye

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. (Márk 11:23) Az Úr négy esetben használta a mond igét ebben az egy versben, azt állítva, hogy azt fogjuk birtokolni, amit […]

Valld meg Isten igazságát!

Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. (János 11:14) Először Jézus úgy beszélt Lázárról, mint aki alszik, de most egyértelműen Lázárt halottnak mondja. Azért mondta ezt, mert a tanítványok természetes gondolkodásmódja szerint a halál végleges állapot, de az alvás nem.

“Üdvözültem? Üdvözültem!” (Videó)

“Üdvözültem? Üdvözültem!” (Kegyelem – az evangélium ereje /23.)

A sorozat utolsó részében folytatjuk a Róma 10. részét. A Törvény célja és vége Krisztus, minden hívő megigazulására. A saját jóságunk alapján kellene felmennünk a mennybe, illetve csúsznunk kellene a porban, hogy Krisztusnak tetsző életet éljünk? Ezzel valójában felhozzuk Jézust a sírjából! Mózes prófétált egy következő nagy prófétáról, akit hallgatni kell. Ő Jézus.