Február 1. – Minden adósság eltörölve

Lukács 4:16-30 És hirdessem az Úr kedves esztendejét. (Lukács 4:19) Ezt az Igét Ézsaiás próféta jegyezte le prófétikusan mintegy 650 évvel azelőtt, hogy Jézus felolvasta a zsinagógában. A zsidó zsinagógákban több ezerszer olvasták fel, de sohasem az a személy, akire utalt. Ezzel a kijelentéssel Jézus útjára indította a Jubileum Évét. A Jubileum Évéről olvashatunk a […]

A bűn nélküli áldozat

Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. (Lukács 1:27) Jézus szűztől való születése annyira elképzelhetetlen a számunkra, hogy mindig is a kereszténység elleni kritikák egyik fő célpontja volt. A szkeptikusok e dolog lehetetlenségét említik bizonyítékként arra, hogy a Biblia nem igaz. Ennek ellenére a […]

Még nincs vége!

Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát. (Zsoltár 73:17) Ez a Zsoltár meglehetősen zavaros volt a számomra egészen addig, amíg nem töltöttem időt a tanulmányozására, illetve nem imádkoztam felette. Ezután értettem meg, hogy olyan érzéseket fejez ki, melyeket Isten minden igaz gyermeke érzett már valamikor. Az első 16 versszakban Asáf a gonoszok jólétén […]

Jézus váltságot adott érted

Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10:45) Jézus számos esetben beszélt haláláról a tanítványoknak, de ez volt az első eset, amikor jelezte halálának az okát is. Nyilvánvaló, hogy az Ő halála egy “váltság” volt, melyet a görög nyelv úgy határoz meg, mint […]

Kifizetett adósság

De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. (Lukács 16:17) Az iota nemcsak a legkisebb görög betű volt, hanem a legjelentéktelenebb is. Időnként – az író kívánságának megfelelően – el is hagyták. A vessző csak egy jelzés, pont volt a sorban, amely segített megkülönböztetni egyik betűt a […]

Jézus érted emeltetett fel

Jézus tehát ezt mondta: “Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket. (János 8:32) A három alkalomból ez a második, amikor Jézus arról beszélt, hogy felemeltetik (az első a János 3:14-ben, a harmadik pedig a János 12:32-33-ban olvasható). Ahogy […]

Az igazi evangélium /4. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium /4. rész

Folytatjuk Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatát.

Miért gyógyítja meg Isten az alkoholistát és a szent hívőt pedig nem? Az alkoholistának nem volt szentsége, jósága (nem is gondolt erre), amit Isten és maga közé helyezhetett volna, csak egyszerűen bízott. A szent testvér sok cselekedete állt közé és Isten közé.

Nem arra koncentrálnak az emberek, amit Jézus tett, hanem magukra figyelnek. Ezt tettem, most az Úrnak cselekednie kell! Isten azért cselekszik, mert óriási szeretet van benne feléd. Isten nem azért cselekszik az emberek életében, mert megérdemlik, hanem érdemeik ellenére! Az egyetlen dolog, amit a sátán használ, hogy bűnt követtél el. Ezért kárhoztat.