A Paradicsom

Erre ő így felelt neki: “Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” (Lukács 23:43) A Paradicsomot Ábrahám kebelének is nevezzük, ahogy Jézus is utált rá a gazdag ember és Lázár történetében. (Lukács 16:22.) Halála után Jézus leszállt a föld alsóbb régióiba (Efézus 4:9). A János 20:17 azt mutatja, hogy ez az esemény valamikor Jézus […]

Az örökkévalóság bátorítása

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? (János 14:2) Ez Jézus utolsó tanítása a tanítványok számára a keresztre feszítés előtt. Hitük legnagyobb próbatétele előtt álltak, és Jézus felkészítette őket az eljövendőkre. Miért beszélt nekik arról, hogy hajlékot készít számukra a mennyben? Bátorítani […]

A házasság ez életre szól

A feltámadáskor közülük vajon melyiknek lesz a felesége az asszony, hiszen mind a hétnek a felesége volt?” Jézus így válaszolt nekik: “E világ fiai házasodnak és férjhez mennek. (Lukács 20:33-34) Kérdéses, hogy a szadduceusok által hivatkozott esemény megtörtént-e valaha is. Sokkal valószínűbb, hogy egy feltételezett esetet említettek csupán azért, hogy hiteltelenné tegyék a feltámadást, amelyről […]