A nyelveken szólás mára szól

Azok pedig kimenvén, prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen! (Márk 16:20) Az Úr az Ige prédikálását csodákkal igazolta. Ha Jézusnak és az első századbeli keresztényeknek szükségük volt arra, hogy az Igét csodák igazolják (Zsidó 2:4), akkor nekünk is szükségünk van erre. Egyetlen igerész […]