Felülről származó erő

És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. (Lukács 24:49) A Lukács 3:16 alapján Bemerítő János azt hirdette, hogy Jézus az embereket Szent Szellembe és tűzbe fogja meríteni. Miután feltámadt és mielőtt a Mennybe emelkedett volna, Jézus megparancsolta minden követőjének, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és […]