Február 14. – Isten szeretetében nincs rövidzárlat

1. Korinthus 13:1-13 Nem gerjed haragra. (1. Korinthus 13:5) Egyhetes összejövetelt tartottam egyszer egy 600 főt számláló gyülekezetben. Isten kegyelméről és hosszú tűréséről tanítottam, sokan megszabadultak ezen az alkalmon. Azonban a pásztor minden este dicséretet vezetett, majd feltűnő módon lement a színpadról és kiment a gyülekezetből. Nyilvánvalóan nem tetszett neki egyáltalán az, amit hallott. Megpróbáltam […]

A szombat jelentése

Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. (János 19:31) A Messiásra vonatkozó próféciák folyamatosan beteljesedtek Jézus kereszthalálát követően is, és az egyik ilyen prófécia a Szombat (Sabbath) miatt […]

Benne élsz

Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (János 15:4) Ez egy erőteljes igazság, amely kulcs a gyümölcsterméshez, ám nagyon könnyű megfeledkezni róla. Mivel a gyümölcs az ágon terem, könnyen elismerjük az ág teljesítményét. Azonban a szőlőtő az, ami […]

Holt cselekedetek

Ekkor megkérdezték tőle: “Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk?” (János 6:28) A történelem során az emberiség folyamatosan kereste annak módját, hogy Istennek tetsző módon cselekedjen. Minden ember rendelkezik Isten valóságának ismeretével a belsőjében (Róma 1:18-20.), és azzal a vággyal is, hogy helyes viszonyban legyen Vele. Azonban, ahogy ezek a zsidók is, csak kevesen értettek […]