Február 26. – Felülhaladó megigazulás

Máté 5:17-22 Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” (Máté 5:20) Mire célzott ezzel Jézus? Mivel a farizeusok hetente két alkalommal böjtöltek, arra gondolt Jézus, hogy nekünk háromszor kellene böjtölnünk? Mivel ők mindenből tizedet adtak, még a fűszerekből is, […]

A megigazulás ajándéka

“Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta.” (Lukács 18:9) Az önigazult emberek gyakran lenézik a többieket. Jóérzéssel nem hasonlíthatják önmagukat Jézushoz, ezért aztán az önmagukba vetett bizalmuk fenntartása végett, más esendő emberekhez hasonlítják magukat. Ez olyan kritikus hozzáálláshoz vezet, amely azáltal magasztalja fel magát, hogy másokkal lekezelően […]

Azok a bizonyos farizeusok

Erre így feleltek neki: “Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket?” És kiközösítették. (János 9:34) A farizeusok problémáinak jelentős része a szellemi gőg volt, ahogy ez az alábbi kijelentésből is látható. Annyira vakok voltak az arroganciájuk miatt, hogy képtelenek voltak elhinni, ha valaki nem az ő szemináriumokat végezte el, az bármit is tud tanítani.

Szemben az evangéliummal

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. (Máté 10:34) Ez a kijelentés látszólag ellentétben áll az olyan ószövetségi próféciákkal, mint például az Ézsaiás 9:6, mely szerint Jézus a a Békesség Fejedelme lesz. Jézus sok más kijelentése vonatkozik a békére, sok ezek közül az […]

100% Krisztus + 0% Ember (Videó)

100% Krisztus + 0% Ember (Kegyelem – az evangélium ereje /22.)

A vallásos emberek saját jóságuk alapján közeledtek Istenhez, nem tudtak Istennel jó kapcsolatba kerülni. Az önigazultság elválaszt Istentől.

Isten mindenkinek felajánlja a Vele való kapcsolatot – ingyen kegyelemből. Ha nem ismerjük ezt az igazságot – az evangélium – akkor automatikusan mi próbálunk valamit cselekedni.