Tapasztald meg az örök életet

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.  (János 17:3) Ahhoz, hogy teljesen megértsük, hogy mi is az örök élet, hasznos lesz megértenünk, hogy mi nem az. Az örök élet nem a véget nem érő létezés. Mindenki létezni fog akár a mennyben, akár a […]

Nem amit te teszel – amit Ő tett

És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? (Máté 19:16) A gazdag, fiatal vezető látszólag az üdvösség keresése miatt jött Jézushoz. Odafutott hozzá, letérdelt elé, és nyilvánosan Jó Mesternek vallotta Őt.

Örökké élni Őbenne

És aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? (János 11:26) Némelyek úgy értelmezik ezt a verset, hogy lehetséges elkerülni a fizikai halált. Tehát vannak olyanok, akik abban hisznek, hogy élni fognak Jézus második eljövetelekor, még akkor is, ha az az esemény ezer év múlva történik csak meg.

Klasszikus tanítások – Örök Élet

Örök Élet

Többet jelent, mint gondolod

Egyszer egy alkalmazottam megkérdezte tőlem, hogy mi volt a legfontosabb tanításom. Nem tudtam, mit válaszoljak. Minden, amit az Úr megmutatott egy egészként  működik más   igazságokkal karöltve. Azt válaszoltam, hogy nem tudom egyre szűkíteni a kört.

Ez  a férfi csodás módon szabadult meg a kokain függőségből és éjjel nappal a tanításaimat hallgatta. A kereszténység legjavát akarta megérteni, és tudni akarta mindennek  az okát. Így végül megkérdezte tőlem: „ Ha csak egy alkalommal szólhatnál valakihez, mit tanítanál neki?”  Egy pillanatra eltöprengtem, de végül előálltam a válasszal: „Az igazi örök élet jelentőségét osztanám meg vele.” Talán nem hangzik nagyon mély vagy alapvető válasznak, de ez azért van, mert sokan nem tudják, hogy mit ért a Biblia örök életen.

A teljes tanítás az alábbi linken tölthető le (pdf formátumban).

Örök élet – Tanítás

Örök élet

Írta: Andrew Wommack

A Biblia egyik legismertebb verse a Jn. 3,16. Úgy tűnik, mindenki ismeri ezt az igét már ifjú korától fogva, mégis azt hiszem, valójában félreértik, és tévesen alkalmazzák. A Jn. 3,16. így szól: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”