A Paradicsom

Erre ő így felelt neki: “Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” (Lukács 23:43) A Paradicsomot Ábrahám kebelének is nevezzük, ahogy Jézus is utált rá a gazdag ember és Lázár történetében. (Lukács 16:22.) Halála után Jézus leszállt a föld alsóbb régióiba (Efézus 4:9). A János 20:17 azt mutatja, hogy ez az esemény valamikor Jézus […]

Örökkévaló vigasztalás

Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. (Lukács 16:22) Ez a történet azt tanítja, hogy van élet a halál után. A lelkünk nem fog aludni, várva a test feltámadását, hanem öntudatunknál maradva, azonnal az örökkévalóságba lépünk. A történet azt is mutatja, hogy a halál […]

2011. Novemberi Hírlevél: Pokol – valóság, vagy csupán egy hasonlat?

Pokol – valóság, vagy csupán egy hasonlat?

írta Andrew Wommack

Az a szó, hogy Evangélium, azt jelenti, hogy jó hír, és nem egy jó hír elmondani az embereknek, hogy mennek a pokolba. Azonban van egy pokol nevű hely fenntartva, azok számára, akik nem fogadják el azt a felajánlást, amit Isten kegyelme kínál fel, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberek megértsék ezt.

Megdöbbenve állok a ’végső megbékülés’ és az ’univerzalizmus’ tana előtt, melyek ma beosontak a Krisztus Testébe. Ezek a tanok azt tanítják, hogy Isten végül megbékít mindenkit Önmagával, még az ördögöt is, és azokat, akik a pokolban vannak. Néhány változata ennek azt mondja, hogy a pokol csak egy lelkiállapot, és nem egy valóságos hely vagy azok, akik a pokolban vannak, azok, csak egy korlátozott ideig fognak büntetést szenvedni.  Semmi sem áll távolabb az igazságtól.