A hit megértést hoz

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.  (Zsidó 11:3) A sötét középkorban az egyház megkövetelte, hogy valamennyi rendeletét és hitelvét minden további magyarázat vagy igazolás nélkül fogadják el. A Pápa tévedhetetlensége nem hagyott teret a hibáknak. Ez rettenetes helyzetet teremtett mind az egyházon belül, […]