Február 19. – Isten szeretete reményteljes

1. Korinthus 13:1-13 Mindent remél. (1. Korinthus 13:7) A reménytelenség rettenetes dolog. Isten Igéje azt mondja: “Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást.” (Példabeszédek 29:18.) A remény hiánya áll a legtöbb – ha nem valamennyi – önpusztító tevékenység mögött, amit manapság látunk. Azoknak, akiknek nincs erős hite a jövőben, […]

Január 22. – Hit és remény

Zsidó 11:1-6 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Zsidó 11:1) Közvetlen kapcsolat áll fenn a hit és a remény között. Nem birtokolhatod az egyiket a másik nélkül. A hit adja meg a lényegét a reménylett dolgoknak. Vedd el a reményt, és a hitnek nem marad […]

A tapasztalat reményt szül

A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet (Róma 5:4) Volt egy időszak az életemben, amikor hittem, hogy Isten csodálatosan be tudja tölteni a szükségeimet, mivel ezt ígérte az Ő Igéje (Filippi 4:19) – bár még sohasem tapasztaltam ezt a gondoskodást. Azonban eljött az a nap, amikor már nemcsak hittem ezt, hanem a hitem […]

A remény legyőzi a bánatot

Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. (1. Tesszalonika 4:13) A meghalt szeretteivel való újraegyesülés reménysége a hívő embert egészen más helyzetbe hozza, mint azokat, akiknek nincs meg ez a reménységük. A halál a nem hívő ember számára egy végső állapot. Az élők és holtak […]

A remény megtisztulást produkál

Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. (1 János 3:3) Minden alkalommal, amikor Pál apostol a kegyelmet prédikálta, felmerült a következő kérdés: “Azt mondod, hogy vétkezhetem, mivel a kegyelem alatt vagyok?” Ezzel a kérdéssel Pál három alkalommal foglalkozott írásaiban (Róma 3:8; 6:1-2,15; Galata 2:17) és valamennyi esetben határozott “Távol […]

Isten a remény Istene

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róma 15:13) Isten a remény Istene. Istennel semmi sem lehetetlen. Véges gondolkodásunktól ez idegen, de nincs olyan helyzet, amelyre Istennek ne lenne válasza.

A remény örömteljes

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. (Róma 12:12) A remény az, ami örömöt okoz számunkra, mégis az 1. Péter 1:8 szerint “őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek.” Akkor tehát mi miatt örvendezünk, a hit vagy a remény miatt? A válasz az, hogy mindkettő miatt. A remény […]

Isten beszéde reményt ad

Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. (Róma 15:4) Az emberek sok helyen keresik a reményt. Némelyek horoszkóphoz  vagy jövendőmondóhoz fordulnak, míg mások a házastársukhoz, barátaikhoz, vagy a kormány különböző hivatalaihoz. Ez a vers azonban világossá teszi, hogy az Írás az, ahonnét reménységünk jön. Természetesen […]