Március 6. – Isten minden imát megválaszol

Máté 7:6-8 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Máté 7:7) Azt az imát, ami megfelel Isten Igéje követelményeinek, Isten mindig megválaszolja. Sok esetben nem vesszük észre a választ, mivel az mindig a szellemi területen jelenik meg, mielőtt a fizikai világban is megnyilvánulna. Ha megingunk a hitünkben, akkor megszakíthatjuk a válasz […]

Használd a hatalmad!

Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre  vetik kezeiket, és meggyógyulnak. (Márk 16:18) Ez a kép vagy azt jelenti számunkra, hogy természetfeletti védelemben részesülünk, ha kígyókat veszünk fel, vagy pedig Isten védelmének jelképe arra az esetre, ha az ördöggel találkozunk. Mivel a listán található további négy jel szó szerint […]

Védelem a megtévesztés ellen

Jézus így válaszolt nekik: “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!”  (Máté 24:4) A megtévesztés elkerülhető; ha nem így lenne, Jézus nem mondta volna, “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!” Sátán csak azokat tudja megtéveszteni, akik megengedik számára ezt. Az Efézus 6:11 azt mondja, hogy ” Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok […]

Legyen holt mind!

Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele, és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. (1 Sámuel 17:51) Mindennap küzdünk óriásokkal, de gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy a csata vége előtt abbahagyjuk. Ahelyett, hogy elpusztítanánk az ellenséget, csak a látókörünkből űzzük […]

Jézus a középpontban

De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” (Lukács 10:20) Sohasem utasítottak bennünket arra, hogy szerezzünk Ph.D fokozatot démonológiából, ennek ellenére némelyek abnormális mértékben összpontosítanak Sátánra és tevékenységére. Ez ténylegesen elősegíti a démoni tevékenységet, és Sátán eszközévé válik, melyet azután ellenükre használ.

Angyali védelem

Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát.” (Máté 18:10) Vannak angyalaink. A Zsidó 1:14 kijelenti, hogy az angyalok célja, hogy szolgáljanak felénk. Az Ószövetségben a 91.  Zsoltár tanít az angyalok emberek felé való szolgálatáról. Némelyek felismerték ezt az igazságot, […]

Az igazi ellenség

Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: “Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” (Márk 8:33) Jézus nem arra célzott, hogy Péter és Sátán egyazon személyek lettek volna. Azt jelentette ki, hogy Sátán inspirálta Péter szavait. Ezt a metaforát máshol is alkalmazta az Írás, például amikor […]

2011. Szeptemberi Hírlevél: A hívő hatalma

A hívő hatalma – Avagy mi az amit talán nem tudattak veled az egyházban?

Van-e olyan ember az életedben, aki folyamatosan a széles útra próbál csábítani? Ha igen, akkor talán meglepő lehet számodra megtudni, hogy valójában nem is tőle jön a kísértés. A szálak a te igazi ellenséged kezében futnak össze, aki másokat is felhasználhat arra, hogy beköltözzön az életedbe. Az igazság ugyanis nem más mint, hogy egy szellemi háború kellős közepén vagyunk, és hívőként ennek fontos, hogy tudatában legyünk.