Elvárásaid meghatározzák tapasztalataidat

Mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. (János 20:14) Mária nem ismerte fel Jézust. Ő azon asszonyok egyike volt, aki Jézust szolgálta annak teljes földi szolgálata alatt. (Lukács  8:2,3.) Jól ismerte Őt és ezerszer hallotta a hangját. Jézus azzal tisztelte meg Máriát, hogy őt választotta […]

A tapasztalat ereje

Erre ő így válaszolt: “Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” (János 9:25) Vietnamban Bibliatanulmányozást tartottam 8-10 ember részvételével. Minden remekül ment egészen addig, míg egy ember, aki ateistának mondta magát, fel nem tűnt. Ő egy amolyan Princeton (neves egyetem) intellektuel volt, aki egyszerűen ízekre szedett engem. Teljesen bolonddá tett az […]