Az Ige testté lett

Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal. (Lukács 1: 38) Jézus születése körül minden természetes és normális volt, egy dolgot kivéve: nem embertől származott a mag. Isten Szent Szelleme helyezte Mária méhébe a magot. Az 1Péter 1:23 alapján Isten Igéje romolhatatlan mag, a […]

A bűn nélküli áldozat

Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. (Lukács 1:27) Jézus szűztől való születése annyira elképzelhetetlen a számunkra, hogy mindig is a kereszténység elleni kritikák egyik fő célpontja volt. A szkeptikusok e dolog lehetetlenségét említik bizonyítékként arra, hogy a Biblia nem igaz. Ennek ellenére a […]