Az evangélizáció fajtái

Ti vagytok erre a tanúk. (Lukács 24:48) A modern egyház egyik legnagyobb tévedése az a gondolat, miszerint az evangélizáció valami olyan, amit a gyülekezeti épületen belül végeznek. Az Apostolok cselekedetei 8:1-4 világossá teszi, hogy az evangélizációt nem a pásztor vagy a klérus végezte, hanem a hívők, akik mindenhová eljutottak, prédikálva az Igét. Az Írásokban az […]

Tanú légy, ne bíró

És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. (János 16:8) A Szent Szellem szolgálata a bűn megítélése. Nem a miénk. Mi egyszerűen csak tanúk vagyunk. A tanú nem bíró vagy esküdtszék. A tanú egyszerűen arról beszél, amit tapasztalt, ennélfogva valaminek az igazságtartalmához szolgáltat bizonyítékot. Szavakban […]