Jó halál az életért (Videó)

Jó halál az életért (Kegyelem – az evangélium ereje /12.)

Isten feltétel nélküli szeretete felveti a bűnben való élés lehetőségét. Ez mindig felvetődik az igazi evangélium hirdetésekor.

Megváltozott a természetünk. Ezért nem akarunk bűnben élni. Isten nem vonja vissza szeretetét, ha bűnt követünk el.
A Jézus Krisztusba való belekeresztelkedéssel az Ő halálába keresztelkedtünk. Mit jelent ez?