Egy tiszta szív meggyőző ereje

Amikor a legidősebb bátyja, Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta: Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz te látni, azért jöttél ide. (1 Sámuel 17:28) Eliáb haragja többről szólt annál, hogy azt […]

Istené a bosszúállás

Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. (Lukács 17:2) Isten személyes ügyének tartja gyermekei üldözését. Az Apostolok Cselekedetei 9:4-ben, amikor Jézus megjelenik Saulnak a damaszkuszi úton, és beszél vele a szentek üldözéséről, Jézus ezt mondja: “Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Saul közvetlenül nem üldözte […]

Az üldözésről

Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek: még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia.” (Máté 10:23) Az üldözés elkerülhetetlen része a keresztény életnek. A Sátántól származik és az a célja, hogy gyökerestől kitépje Isten Igéjét a szívünkből azzal, hogy levesszük a tekintetünket Jézusról. Ne gondoljuk azt, hogy […]