Helyes kapcsolatban Istennel

“De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram – de nem ment el. (Mát 21:28-30) Sokféleképpen […]

A hit megértést hoz

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.  (Zsidó 11:3) A sötét középkorban az egyház megkövetelte, hogy valamennyi rendeletét és hitelvét minden további magyarázat vagy igazolás nélkül fogadják el. A Pápa tévedhetetlensége nem hagyott teret a hibáknak. Ez rettenetes helyzetet teremtett mind az egyházon belül, […]

Jézus fenyegetést jelent a vallás számára

A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. (Máté 16:1) A szadduceusok egy zsidó szekta volt (Apcsel 5:17), amely mind politikai, mind vallási kérdésekben szemben állt a népszerűbb farizeus tanítással és politikai hitrendszerrel. A szadduceusok elvetették a farizeusok szóbeli hagyományát, amely óriási terhet jelentett a törvénykezésben, ehelyett kizárólag […]