Isten bárkit és bármit használhat

Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt. (Lukács 2:4) Mikeás próféta megmondta, hogy a Messiás Betlehemben fog megszületni. Mária és József azonban a galileai Názáret településen laktak. Ez egy probléma volt. Hogy fogja ezt Isten megoldani? Augustus császárt használta fel, […]

Isten békessége vezessen téged

És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek! (Lukács 24:36) Nem véletlen, hogy az első dolog, amit Jézus a tanítványoknak mondott, az volt, hogy “Békesség néktek!” Az Ő feltámadásán keresztül találták meg mind a teljes és örökkévaló békét Istennel. De az Ő békessége nem pusztán Menny és Pokol kérdése […]

Isten ott van az egyszerű dolgokban

Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. (János 14:) Ha Jézust ismerjük, ismerjük az Atyát is. Ez nem csak azért van, mert Jézus pontosan azt cselekedte, amit látott, hogy az Atya cselekedett, hanem azért, mert Jézus a testben megjelent Isten volt. Ő nem Isten […]

Járj a világosságban!

Jézus így válaszolt: “Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát.” (János 11:9) Jézus abbéli döntését, hogy visszatér Júdeába, egy olyan ember utazásához hasonlítja, aki nappal utazik. A nappali utazás nem garantálja a veszélyektől való mentességet, de a világosság lehetővé teszi a veszélyek felismerését. Elkerülhetetlen, […]