Még nincs vége!

Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát. (Zsoltár 73:17) Ez a Zsoltár meglehetősen zavaros volt a számomra egészen addig, amíg nem töltöttem időt a tanulmányozására, illetve nem imádkoztam felette. Ezután értettem meg, hogy olyan érzéseket fejez ki, melyeket Isten minden igaz gyermeke érzett már valamikor. Az első 16 versszakban Asáf a gonoszok jólétén […]