Szívbéli kérdés

Monda pedig Mária az angyalnak: Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?  (Lukács 1:4) Vessük össze Mária találkozását és Zakariás találkozását az angyallal, mely hat hónappal Mária találkozását megelőzően történt. Gábriel azt mondta Zakariásnak, hogy fiat kap egy csodás születésen keresztül. Zakariás megkérdezte, hogy miként lehetséges ez, mivel ő és felesége már túl […]

El tudod hinni?

És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.  (Lukács 1:18) Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak (6. vers), akik már sok éve imádkoztak gyermekért. Ugyanabba a csalódottságba és frusztráltságba kerültek, mint amibe mi is kerülhetünk, de továbbra is hittek Istenben. Az Úr […]