Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2010 decemberi hírlevél #1

Megváltás – Több, mint teológia

Egy megdöbbentő hírrel kezdeném: A bűn nem akadály többé az Istennel való kapcsolatunkban; megváltottak vagyunk! Ezen kijelentés hallatán örülhetsz, megijedsz vagy akár össze is zavarodhatsz. Radikálisan hangzik, de hiszem, hogy Isten Igéjével alátámaszthatom.

A legtöbben azt az üzenetet halljuk, hogy a bűn tönkreteszi a kapcsolatunkat vagy barátságunkat Istennel. A legszigorúbb tanítás szerint minden egyes alkalommal, amikor vétkezel, elveszítheted az üdvösségedet (“visszaesés”) addig, amíg be nem vallod a bűnödet. Mások úgy gondolják, hogy bár létezik az örökkévaló üdvösség, mégis ha bűnt követsz el, elveszítheted az Istennel való közösséged, imáid megválaszolatlanok maradhatnak, vagy Isten nem tud használni a szolgálatban. Ez nem jó hír, mivel mindannyian vétkeztünk (Róm 3,23 és 1 Jn 1,8).

A keresztyének általában úgy próbálják orvosolni a fentieket, és felvenni a versenyt a „problémával”, hogy igyekeznek minden egyes bűnüket megvallani.  Őszintén szólva: ez lehetetlen! A Biblia azt mondja, hogy minden, ami nem hitből van, az bűn (Róm 14,23). Mindig hitben járunk? A Jakab levele 4,14 rámutat arra, hogy a bűnök elkövetése nem csupán a helytelen cselekedetekből származik, hanem abból is, ha elmulasztjuk megtenni mindazt, amiről tudjuk, hogy jó.

Tudná-e bárki azt mondani, hogy valóban úgy szereti Istent és felebarátait, ahogyan kellene?

Ezek alapján testünk gyengeségének köszönhetően mindannyian vétkezünk. Lehetetlen minden egyes bűnt bevallanunk. Még ha lehetséges is volna, ez a megváltásunk terhének súlyát róná ránk. Ha ez így működne, nem lenne békességünk vagy nyugodt pillanatunk az Úrral való kapcsolatunkban. (Róm 5,1)

———————————————————————————-

MEGVÁLTÁS – a mindent megváltoztató üzenet DVD-n

A videó sorozat (több, mint 7 órányi videó, 3 db. DVD-n) bevezető áron (3.600 Ft + postaköltség) megvásárolható kiadónknál!

MEGRENDELEM

———————————————————————————-

Többek szerint – beleértve a keresztényeket is – a megbocsátás egy olyan dolog, amelyet Isten meg tud tenni, és folyamatosan meg is tesz, de nem egy befejezett dolog, amelyet már megtett. Ebből jön az a téves elképzelés, hogy folyamatosan meg kell vallani a bűneinket, amely erősen bűntudatossá tesz és abban is tart minket.

Az Újszövetség úgy mutatja be a bűnök megbocsátását, hogy az már befejeződött, véget ért és ennek a megváltásnak az eredménye az, hogy még bűntudatban sem szabad járnunk (Zsidók 10, 1-2).

Tedd  fel a kérdést magadnak, mi hozta létre a bűnök bocsánatát és mikor történt ez? Jézus, az Isten Báránya volt az, aki elvette a világ bűneit (János 1,9). Jézus vére által kaptál megváltást, amely a bűneid megbocsátását jelenti (Ef 1,7 és  Kol 1,14).

Mikor halt meg Jézus és ontotta ki vérét a bűneinkért? Körülbelül 2000 évvel ezelőtt. Nem fog újra meghalni (Róm 6,9-10). Egyszer és mindenkorra elvette az egész emberiség minden bűnét. (Zsid 9, 25-28 és 10, 10-14). Jézusnak a bűneinkért való áldozata már egy befejezett dolog.

Nem kell kérnünk Jézust, hogy bocsássa meg a bűneinket; már megtette. Pál a filippi börtönőrnek nem azt mondta, hogy kérje Jézustól bűnei bocsánatát. Pál azt mondta, hogy higgyen abban, amit már megtett és üdvözül (Ap csel 16,31). Az Úr Jézusnak nem a bűneinket valljuk meg, hanem azt, hogy ezt az ajándékot elfogadjuk (Róm 10,9).

Ez azt jelenti, hogy a világon mindenki megmenekült? Szó sincs róla! Hittel kell elfogadnunk a megbocsátást (Ap csel 26,18). Az Úr már megbocsátotta mindenki bűnét (1Jn 2,2). Ez a kegyelem. De hittel kell elfogadnunk mindazt, amit Isten az Ő kegyelméből tett, hogy megmentsen minket (Ef 2,8).

Éppen ezért az ember nem a bűnei miatt kerül a pokolba; a bűn már ki lett fizetve és meg lett bocsátva. Az egyetlen bűn, amely miatt az ember a pokolba kerül az, hogy nem hisz Jézusban. Az küldi őket az örök gyötrelem helyére, hogy elmulasztják elfogadni mindazt, amit Jézus tett értük.

A János 16,8-9 ezt mondja,

“És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;”

Az egyetlen bűn, amiért a Szent Szellem megítél az, hogy nem hiszünk Jézusban. Ennyi. Ez nem azt jelenti, hogy a Szent Szellem nem mutat rá a helytelen cselekedeteinkre, hanem felhasználja azokat, hogy felfedje, hogy nem hiszünk Jézusban. A Szent Szellem nem feszít meg minket minden egyes alkalommal, amikor bűnt követünk el; inkább „visszaszeret” minket a Jézusban való hitbe és bizalomba. Ez az, ami  Istennek fontos.

Milyen változást hoz az életünkbe, ha esetleg elfogadjuk a megbocsátást, mint egy már befejezett dologot? Óriási, hatalmas változást! Biztonságot és békét ad, tudva, hogy Isten nem haragszik és a jövőben sem fog haragudni ránk. A bűneink már megbocsátottak – és nem csupán a múltban elkövetett bűneink, mielőtt még újjászülettünk volna. Minden bűnünk – a múlt-, jelen- és még a jövőben elkövetett bűneink is – meg van bocsátva.

Lehet, hogy valaki azt mondja: “Hogyan tudja Isten megbocsátani a bűneinket, mielőtt még azokat elkövettük volna?” Nos, jobb ha imádkozol, hogy ezt megtegye, mert Jézus csak egyszer halt meg a bűneinkért; 2000 évvel ezelőtt; mielőtt még bármilyen bűnt is elkövettél volna. Ha nem tudja megbocsátani a bűneidet, mielőtt még elköveted őket, akkor nem lehetsz megváltva.

A Zsid 10,10-12 és 14 ezt mondja,

“A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára; Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.” (kijelölés tőlem)

Örök, nem pillanatnyi megváltást kaptunk (Zsid 9,12). Egy áldozat törölt el mindent bűnt mindörökre, és tökéletessé lettünk örökre. Hogyan olvashatjuk ezeket az igeverseket és vonhatjuk le a következtetést, hogy minden bűn – múltbeli, jelenbeli és jövőbeli – meg lett bocsátva és a megváltásunk örökkévaló?

Ha hittel elfogadtad Jézus áldozatát a bűneidért, akkor a szellemed tökéletes (Zsidók 12,23)! Újjászületett a szellemed. Egy millió év múlva, a szellemed teljesen ugyanolyan lesz, mint amilyen most, és megegyezik Jézus szellemével (1Kor 6,17 és 1Ján 4,17). Megváltásod egyharmada teljes.

———————————————————————————-

MEGVÁLTÁS – a mindent megváltoztató üzenet DVD-n

A videó sorozat (több, mint 7 órányi videó, 3 db. DVD-n) bevezető áron (3.600 Ft + postaköltség) megvásárolható kiadónknál!

MEGRENDELEM

———————————————————————————-

Talán jelentéktelennek fogom fel a bűnt, vagy azt mondom, hogy a bűn nem számít? Nem! A bűn egy szörnyű dolog, és a Sátán számára ez egy módja annak, hogy beférkőzzön az életedbe (Róm 6,16). Gyűlölöm a bűnt! Szentebb életet élek, mint a legtöbben, akik ezt most olvassátok. Pusztán többre értékelem Jézus vérét és szenvedését a bűnnél. Az áldozata végtelenül nagyobb volt, mint az egész emberiség összes múlt-, jelen-, és jövőbeli bűne. Jézus túlfizette az árat, amivel tartoztunk neki.

Talán azt mondod: “De mi van az 1Ján 1,9-el?”

Örülök, hogy ezt felhoztad.

Az 1 Ján 1,9 a következőt mondja,

Ha megvalljuk bűneinket, [Isten] hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól “(tőlem a zárójel).

Nem azért kell megvallanunk a bűneinket, hogy Jézus megváltson minket, hogy megőrizzük, vagy megtartsuk a megváltásunkat. Ha ezt vallanám, megölnék mindenkit, aki előre jön megváltásért. Lehet, hogy pokolra jutnék, de ez lenne az egyetlen módja annak, hogy ők valaha is a mennybe jussanak. A bűneink megvallása szükséges, de nem az újjászületés céljából, hanem mert a lényünk (testi –lelki és nem a szellemi részünk-ford.) beszennyeződik. Ez törvényes jogot ad a Sátánnak, hogy a testünkben működjön (Róm 6,16).

Az elkövetett bűn megvallása azt jelenti, hogy egyetértésbe kerülünk Istennel és nem értünk egyet a Sátánnal. Ez megakadályozza a Sátánt abban, hogy uralkodjon bennünk az adott bűn által, és közelebb hozza a megbocsátást és a tisztaságot, amely már az újjászületett szellemünkben van, túl a testünkön.

Az újjászületett szellemünk örök váltságot nyert (Zsidók 9,12). A másik kétharmad részünk, a lélek és a test ára szintén ki lett fizetve Jézus vére által, de ezeknek a megváltása még nem történt meg. Bár Isten erről is gondoskodott.

A Róm 8,23-ban olvassuk,

“Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.”

Az Ef 1,14 ezt mondja,

“A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására. “

Amikor a megváltás teljes lesz szellemben, lélekben és testben, úgy ismerjük majd Őt, ahogyan Ő ismer minket (1Kor 13,12). De addig is már megtapasztalhatunk egy megújult elmét az Ő Igéje által. És bár még testünk megváltására várunk, ugyanakkor míg a földi testünkben élünk már gyógyulást nyerhetünk. Isten gondoskodott a lelkünkről és a testünkről, bár ezek megváltása még nem nyilvánult meg.

Sajnos a legtöbb keresztyén nem él ezekkel a lehetőségekkel. Még nem újították meg az elméjüket és még mindig nem értik, hogy a Törvény átkától már meg vagyunk váltva (Gal 3,13). Az átlagos újszövetségi hívő még mindig megpróbálja rávenni Istent, hogy a teljesítménye alapján bánjon vele. Miért? Mert nem tudják, hogy az ószövetségi Törvény teljesítmény alapú szövetsége már lejárt. A kegyelem és hit újszövetségi szolgálatában élünk (2Kor 3,7-8).

A Törvény azért adatott, hogy megítélje az embereket az önigazságuk miatt, és hogy meglássák, hogy szükségük van egy megváltóra. Dicsőség Istennek, ma már nem vagyunk a törvény uralma alatt. Az 1Tim 1,9 azt mondja, hogy a Törvény nem az igaz embernek íródott. Akkor ki az igaz? Mindaz, aki újjászületett (2Kor 5,21).

A Zsidókhoz írt levél 7,12 és 18 a következőt mondja,

“Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan,”

Micsoda radikális állítás! Eltöröltetik! Az “eltörölés” kifejezés, szó szerint az jelenti, hogy hatálytalanítás, meg nem történtnek tekintendő, semmis. Az ószövetségi törvény hatálytalanítva lett, el lett törölve, megszűnt. A törvény gyenge volt és eredménytelen. Csak egy hézagpótló intézkedés volt Jézusig (Gal 3,23-25).

Az Ef 1,3-5-ig ezt mondja,

“Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint.” (kiemelés tőlem)

A „megáldott” és „kiválasztott” szavak a görög szövegben aorisztoszi igeidőben vannak, amely egy már megtett dolgot jelent, egy befejezett tényt. Szóval a szellemi áldások mennyire áldottak? A 6. vers azt mondja, hogy elfogadott minket a szeretett Fiában. Ez egy igazán szuper meghatározás. A görög szó, amit az “elfogadás”-ra használnak, mindösszesen kétszer található az Újszövetségben. Emelett a másik igehely a Lukács evangéliumának 1 fejezetében található, ahol Gábriel angyal megjelenik Máriának.  

Gábriel ezt mondja: “Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.” (28.vers).

A “kegyelembe fogadott” kifejezés a másik alkalom, amikor ezt a görög szót használják. Amikor azt olvassuk, hogy „elfogadott minket szeretett Fiában”, ezzel azt mondja, hogy „kegyelembe fogadott minket”. Máriának semmi dolga sincs az újjászületett hívőkkel. Mindannyian Isten által elfogadottak, kiválasztottak és a kegyelmébe fogadottak vagyunk. Ez mind a megváltás része.

Megérteni a megváltást és a bűneid teljes bocsánatát alapvető fontosságú ahhoz, hogy megértsd az Újszövetséget és azt, hogy Isten hogyan bánik ma veled. Ha újjászületett hívő vagy és még mindig olyan kérdéseket teszel fel, hogy: “Elveszíthetem az üdvösségemet?”, “Ha megvallatlan bűnnel halunk meg, a mennybe megyünk?” vagy “Isten megválaszolja annak az imáját, aki bűnt követ el?”, akkor nem érted a megváltást.

A megváltás nagyon gyakorlati kérdés, és ennek a megértése fogja meghatározni, hogy mit leszel képes Istentől kapni, nem csak az örökkévalóságban, de már itt és most is. Rendeld meg a Megváltás c. DVD sorozatunkat, mely tartalmazza a Pax Televízión sugárzott, és jelenleg is sugárzás alatt lévő teljes anyagot (19 rész, több, mint 7 órányi videó) anyagunkat ezen az oldalon, vagy hívd az alábbi számot: +36 30 4749631.

Szeretünk téged!

Jamie és Andrew