Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Hitvallás

Hitvallásunk a következő:

 1. Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, isteni tekintéllyel bír, tévedhetetlen és hiteles.
 2. Hiszünk egy örök Istenben, aki három különálló személyként létezik: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem.
 3. Hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, aki szűztől született, bűntelen életet élt, amikor az emberek között járt, Isten hatalmát és erejét mutatta be cselekedeteiben és beszédében, meghalt a kereszten, harmadnapon feltámadt a halálból, és most Isten jobbján ül, miután elvégezte mindazt, ami az ember üdvösségéhez szükséges.
 4. Hisszük, hogy az ember számára elengedhetetlen, hogy megbánja a bűnét, és hittel elfogadja Krisztus befejezett munkáját – azáltal, hogy a szájával Úrnak vallja Őt, és a szívében hisz, melynek eredményeként újjászületik a Szent Szellemtől.
 5. Hisszük, hogy a Szent Szellem folytatja Pünkösdkor elkezdett munkáját, és képessé teszi a hívőket arra, hogy istenfélő életet éljenek és megtegyék mindazt, amit Jézus cselekedett.
 6. Hiszünk Jézus közelgő visszajövetelében, és abban, hogy akik hisznek Benne, azok feltámadnak romolhatatlan testben a mennyei életre, akik pedig nem hisznek, azok a Sátánnal és seregével együtt örök büntetésben részesülnek.
 7. Hisszük, hogy az igaz Egyház minden Krisztusban újjászületett hívőt magában foglal felekezeti hovatartozástól függetlenül.
 8. Hisszük, hogy minden újjászületett hívő megbízást kapott arra, hogy a teljes evangéliumot megossza az egész világgal.

 

Az AWMI küldetéséről:

 1. Emberek százezrei halnak meg naponta anélkül, hogy személyes kapcsolatra jutnának Jézus Krisztussal.
 2. Emberek millióinak van kapcsolata Jézussal, akiknek életbevágóan nagy szükségük van arra, hogy tanítványokat képezzenek belőlük. Ez a fajta hiányosságuk óriási mértékben befolyásolja azoknak a millióknak az életét, akik nem ismerik Krisztust.
 3. Jézussal személyes kapcsolatunk van, ezért a bölcsességnek, tudománynak és megértésnek nemcsak egy része miénk, hanem teljes birtokában vagyunk, és ez elégséges ahhoz, hogy valaki Isten szerinti életet éljen, és beteljesítse Isten elhívását az életében.
 4. Ezért mi, mint egy nagy csapat, nap mint nap minden energiánkat, ajándékunkat, képességünket, tehetségünket, erősségünket, anyagi és kapcsolati erőforrásainkat, kapcsolatainkat, bölcsességünket és tudásunkat befektetve dolgozunk együtt ennek érdekében mindazzal, amivel Isten megáldott minket.