Hitvallás

1. Hisszük, hogy mind az Ó- és Újszövetség Isten Igéjét tartalmazza, melyet Ő maga ihletett. Alkalmas a tanításra, a feddésre, a helyreigazításra, az útmutatásra és a tisztességre nevelésre. (2Tim. 3:16)
2. A Biblia semmiben nem téved; mind történelmi, tudományos, mind szellemi szempontból bizonyítható írás. Igaz eseményekről számol be. Szövege történelmileg és irodalmi szempontból is megbízható és bizonyítható, igaz kijelentés.
3. Jézus azt tanította, hogy az Írás Isten szava. Az Ószövetséggel kapcsolatban ezt mondta: „…biztosan olvastátok, amit Isten maga mondott…” (Mt. 22:31.)
4. Egy Isten van, aki örök és változatlan.
5. Az Írásban egy Istenről van szó, aki három örök személyből áll: Atya, Fiú és Szent Szellem. Őket a Biblia különálló személyként határozza meg, és mint személyeket ábrázolja.
6. Az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem egy teljes istenség. A Biblia Krisztus és Szent Szellem istenségéről tanít.
7. Hisszük, hogy a kegyelem evangéliuma Krisztusnak a kereszten hozott áldozatának üzenete. Krisztus kereszthalála által minden ember lelki, szellemi és testi szükségletéről gondoskodott. Isten kegyelme pedig hit által fogadható el. (Róm. 5:2)
8. Hisszük, hogy Isten kegyelme és megbocsátása minden ember számára elérhető. A mostani kegyelmi időszak alatt Isten nem rója fel nekik bűneiket.
Az Írás azonban világosan, mindenki számára érthetően tanítja, hogy lesznek, akik nem fogják elfogadni a megváltást, mely Isten ajándéka. Őket elveszetteknek nevezi a Biblia, akik nem örökölik meg a megváltást és az Istennel való örök életet. (2Kor. 4:3-4)
9. Hisszük, hogy a Szent Szellem ajándékai, melyeket az 1Kor. 12., a Róm. 12., az Ef. 4. ír le, továbbra is jelen vannak a Gyülekezetben, és Isten egyik célja, hogy a gyülekezet szolgálhasson velük a világ.
10. Hisszük, hogy a fizikai gyógyulás Isten szabadító munkájának részét képezi, és – ugyanúgy, mint a bűnök bocsánata – mindenki számára elérhető. Nem hiszünk abban, hogy Jézus i.sz. 70-ben visszatért a Földre, hogy megítélje a világot. Abban sem hiszünk, hogy a Templom lerombolása óta Ő uralkodik a Földön. Hisszük, hogy az Evangéliumot minden nyelven, népnek és törzsnek hirdetni kell, azután jön el a vég. (Mt. 24:14)
Hisszük, hogy Jézusnak a világ végére, és visszajövetelére vonatkozó próféciáinak szó szerinti beteljesedése még ezután következik be.
11. Hisszük, hogy a Biblia egy szó szerint értendő, örökké létező pokolról beszél, amelyet mind az Ó- mind Újszövetség leír.

 

Az AWMI küldetéséről:

  1. Emberek százezrei halnak meg naponta anélkül, hogy személyes kapcsolatra jutnának Jézus Krisztussal.
  2. Emberek millióinak van kapcsolata Jézussal, akiknek életbevágóan nagy szükségük van arra, hogy tanítványokat képezzenek belőlük. Ez a fajta hiányosságuk óriási mértékben befolyásolja azoknak a millióknak az életét, akik nem ismerik Krisztust.
  3. Jézussal személyes kapcsolatunk van, ezért a bölcsességnek, tudománynak és megértésnek nemcsak egy része miénk, hanem teljes birtokában vagyunk, és ez elégséges ahhoz, hogy valaki Isten szerinti életet éljen, és beteljesítse Isten elhívását az életében.
  4. Ezért mi, mint egy nagy csapat, nap mint nap minden energiánkat, ajándékunkat, képességünket, tehetségünket, erősségünket, anyagi és kapcsolati erőforrásainkat, kapcsolatainkat, bölcsességünket és tudásunkat befektetve dolgozunk együtt ennek érdekében mindazzal, amivel Isten megáldott minket.