Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2010 Január hírlevél: Biztos alap: biztos kezdet

Biztos alap: biztos kezdet

 

Isten Igéjének igaz kijelentése az egyetlen legfontosabb elem a győzelmes keresztény élethez.
Isten Igéje gyakran utal magára, mint magra. Az Új Szövetségnek összesen negyvennégy versében szerepel a görög ‘sperma’ szó, amit “mag”-ként fordítottak. Ez ugyanaz a sperma szó, ami a magyar nyelvben is használatos.
Ahhoz, hogy a testedben való gyógyuláshoz szükséges csoda, vagy Istentől kapott elképzelésed megfoganjon és megszülessen, először el kell ültetned Isten Igéjét a szívedben, mint magot. A gyümölcsterméshez szükséges megfoganás nem történhet meg magültetés nélkül.
Mindig találkozom olyan keresztényekkel, akik imádkoznak dolgokért, és hiszik, hogy Isten közbelép az életükben, de az eredmények láttán csalódnak. Mi ennek az oka? Az, hogy sosem fogantak meg a csodáik azáltal, hogy Isten Igéjének magját elültették volna a szívükben. Olyan, mintha egy asszony azért imádkozna, hogy teherbe essen, és csodálkozik, hogy ez nem történik meg, de férfivel sosem volt kapcsolata. A magot el kell ültetni ahhoz, hogy megfoganjon.
Márk 4-ben az Úr három példabeszédet tanít, amelyek illusztrálják, hogy az Ige az Isten országában olyan, mint a természetes mag a termés folyamatában. Az első ezek közül a magvető története, ami a kulcsa a többi megfejtésének (Márk 4:13). Ha nem értjük ezeket az igazságokat, mondta Jézus, nem fogjuk érteni egyik példabeszédét sem.
Sok életváltoztató igazság van ezekben a példabeszédekben, de ahhoz, hogy ezek teljes hasznát vehessük, egy ténnyel tisztában kell lennünk. Az Úr egy olyan hasonlatot használt, amely szerint Igéjét egy természeti törvényhez hasonlította, ami nem változik, nem ember alapozta meg.
Úgy értve, majdnem minden ember-által kialakított rendszer manipulálható, csalással becsapható. A jogi rendszer átjátszható úgy, hogy a bűnös megússza.  Az oktatási rendszert is ki lehet játszani, hogy a tanulók puskáznak; és olyan tanulók átmennek a vizsgán, akik nem tanulták meg az anyagot. Azonban a vetés és aratás folyamatát nem lehet megváltoztatni.
Mi lenne, ha a földművelő a vetéssel addig várna, míg a szomszédja gabonája aratásra kész?
Bármilyen komolyan is gondolná, amit tesz, vagy bármilyen komoly oka is lenne arra, hogy miért nem vetett a megfelelő időben, nem aratna termést másnap. A vetés és aratás törvényét nem lehet áthágni.
Ezért hasonlítja Urunk Igéje működését a magéhoz. Ahhoz, hogy Isten Igéje életedben kicsírázzon, idő szükséges, és ez elkerülhetetlen.
A Márk 4. második példabeszédében Jézus ezt mondta:
“Olyan az Isten országa, mint mikor egy ember magot vet a földbe; majd lefekszik, és felkel, éjjel és nappal, és a mag felnő, nem tudja, hogyan. Mert a föld magától terem; először sarjat, azután kalászt, majd érett magot a kalászban. De amikor a termés beérett, azonnal beleveti sarlóját, mert elérkezett az aratás ideje” (Márk 4:26-29). (angolból)
A mag az Isten Igéje (Márk 4:14), és a föld a mi szívünk (Márk 4:15). Szívünket úgy alkotta meg Isten, hogy termést hozzon, amikor Isten Igéje elvettetik benne. Ugyanúgy, ahogy a magnak egy időre a földben kell maradnia a csírázáshoz, Isten Igéjének is bennünk kell lakoznia.
Jézus ezt mondta a János 15:7-ben:
“Ha bennem maradtok, és az én Igéim bennetek maradnak, kérjetek amit akartok, és meglesz nektek.”(angolból)
Mi lenne, ha mindennap kiásnád a magot, amit a kertedben ültettél, azért hogy megnézd, csírázik-e már? A mag meghalna, és sosem hozna termést. Hinned kell, hogy az Isten Igéje elvégzi azt, amiért Isten küldte.
Vannak, akik befogadják Isten Igéjét a szívükbe egy-két napra, de ha nem látnak azonnal termést, szinte rögtön kiássák a magot szavaik és cselekedeteik által és azon csodálkoznak, hogy miért nem történt semmi. A magot egy időre a földben kell hagyni. Aztán a növekedésnek vannak különböző fokozatai. Márk 4:28 ezt mondja,
“…először sarjat, azután kalászt, majd érett magot a kalászban.” (angolból)
Sokan türelmetlenül ki akarják kerülni a növekedési folyamatot, és azonnal az érett termést akarják.  Ténylegesen meg kellett mondanom egyeseknek, hogy amit hitben várnak Istentől nem fog megtörténni, éspedig nem azért, mert amit kértek helytelen volt, hanem mert azonnal az kifejlett kalászt akarják.
Például egyszer a Charis Bibliaiskola egyik hallgatója, akinek soha nem volt munkahelye, előzőleg elmegyógyintézetben is volt, és állami segélyen élt egész életében, hozzám fordult. Mikor meghallotta a jólét és Isteni látás tanítását, nagy álmokat szőtt. Eltervezte, hogy megvesz és felújít egy régi hotelt. Az összes költség több, mint 4 millió dollár lett volna.
Tényleg nagyszerű terv volt. Gratuláltam neki magáért a nagyszerű ötlet kigondolásáért, és biztattam, hogy folytassa azt, hogy nagyban gondolkodik. De aztán elmondtam neki, hogy ez biztos valakinek sikerülne, de neki nem. Miért? Mert soha nem gyakorolta a hitét ezelőtt még egy tízcentesre sem. Meg kell legyen “először a sarj, aztán a kalász, majd az érett mag a kalászban.”
Lehet azt gondolod, hogy nagyon durva voltam, de tényleg ez az igazság. Megnyerhetnénk a lottót, vagy valami más nagy szerencsejáték főnyereményét. Megtörténhet, de az nem Isten tette lenne. Isten országa törvényeken alapszik, ugyanolyan törvényeken, mint ami a mag terméshozatalának folyamatát szabályozza. Isten nem ad kifejlett, érett gabonát, ha még sarjat sem láttunk. Így működik Isten országa.
Pontosan ez az oka annak, hogy legtöbb ember nem látja életében Isten tökéletes tervét megvalósulni. Lottózó hitük van. Azt gondolják, hogy mivel Isten szereti őket, automatikusan minden kívánságukat teljesíti attól függetlenül, hogy a mag csodáját működésbe hozták vagy nem.
Jamie és én jó példái vagyunk ennek.  Fiatal koromban, mikor még kezdő voltam a szolgálatban, utáltam adományokat elfogadni. Azt reméltem, hogy valahogy Isten majd ad egy csomó pénzt, és adományok elfogadása nélkül tudok szolgálni. Nos, Isten nem így munkálkodik.
Isten elrendelte, hogy az Evangélium hirdetői az Evangéliumból éljenek (1Kor. 9:14). Még Isten szolgáinak is abból kell megélniük, amit vetnek. Hosszú évek során, amint az Igét tanítottam emberek százainak és ezreinek, az elvetett szavak magjai meggyökereztek.  Isten Igéjének, és erőfeszítéseinknek termése a számos megváltozott élet és a kívánsága azoknak, akik ezt átélték, hogy segítsenek másoknak is ezt a változást megtapasztalni.
Akkor, miután megértettem, hogyan működik a magvetés és aratás, elmondtam nekik, hogy mit végez Isten a szolgálatunkon keresztül, és lehetőséget adtam nekik az adakozásra. Erre reagáltak, és mi egyre több és több embert tudtunk elérni a jó hírrel. Az ajándékaik által nemcsak mások életét tudták megérinteni, hanem egyben anyagi magokat ültettek saját pénzügyi jövőjük érdekében.
Mikor eldöntöttem, hogy televíziós adásokat kezdek 2000. januárjában, az Úr szólt hozzám. Azt mondta, hogy szolgálatom még csak most kezdődik, és ha most abbahagynám pályafutásomat, sosem tölteném be azt, amire elhívott. Nos, ez elég erőteljes volt, figyelembe véve azt, hogy ekkor már több, mint harminc éve szolgáltam. Mindent, amit eddig csináltunk, mégha láttunk is gyümölcsöt a megváltozott életek ezreiben, csak magvetés volt. Isten ezt a szolgálatot új szintre akarta emelni, annak érdekében, hogy feltétel nélküli szeretetének és kegyelmének üzenetét eljuttassa az egész világra.
Azóta a szolgálatunk robbanásszerűen megnövekedett. Hiszem, hogy ennek két oka is van: egyik a mag, amit elültettünk, a másik, hogy eljött az idő, hogy a világ megérett Isten szívembe helyezett üzenetére. Nem lehet másként kifejezni. Ez az én időm, mint Eszteré is volt.
Eszter könyvének 4. fejezetének 14. versében olvashatjuk, hogy
“ Mert ha most csendben maradsz, majd másik helyről támad megkönnyebbülés és szabadulás a zsidóknak, de te elveszel atyád házával együtt. De ki tudja, nem ezért emeltettél-e a trónra?” (angolból)
A összes mag, amit mi és ti ültettünk, arra a hatalmas kihívásra összpontosul, hogy elérjük az egész világot. Lehetőség bőven van, ajtók nyílnak, és mindnyájunk együttes közreműködésére lesz szükség a cél megvalósításához.  Isten, Igéje által, erős alapot vetett szolgálatunknak, és most mi erre a szilárd alapra építünk.
Lehet, hogy nézed televíziós programunkat, és olvasod a hírleveleinket, vagy ellátogatsz az internetes oldalunkra. Azonban azt vettem észre, hogy partnereink és barátaink nagy többségének fogalma sincs mindarról, amit szolgálatunk végez annak érdekében, hogy embereket érjen el világszerte. Az Úr azt mondta nekem, hogy ezen változtatnom kell. A kijelentést könnyen-érthetővé kell tennem (Hab. 2:2), hogy mások is csatlakozhassanak hozzánk, hogy elvégezzük, amit az Úr ránk bízott.
Tudom, áldásodra lesz, ha megtudod, hogy ajándékaid, adományaid hogyan befolyásolnak életeket. Sok mondanivalóm van ezekről, és el is fogom mondani a következendő hírleveleimben, az internetes oldalunkon, és az Evangéliumi Igazság programunkon a közeljövőben. Hiszem, hogy lelkesíteni fog, és áldásodra lesz.
A vetés és aratás törvénye életünk minden területén működik. Ha elvetjük Isten Igéjét a szívünkben, majd időt adunk a magnak, hogy kicsírázzon, és a növénynek hogy felnövekedjen, termést aratunk. Mégpedig Isten nekünk szánt legjobb tervének megvalósulását!
Nem tudom elég erőteljesen hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy ismerd Isten Igéjét, és az, hogy vesd el az Ő Szavának magját a szívedben jóval annak előtte, mielőtt az aratott termésre lenne szükséged. Ez jelentheti a különbséget bőség és szűkölködés, vagy még élet és halál között is. Annyira hiszek ennek a fontosságában, hogy ez minden évben a legelső előadás, amit bibliaiskolánkban új hallgatóinknak tanítok. Ha ezt a sorozatot meghallgatod, olyan, mintha részt vennél a Charis Bibliaiskola tanévének első hetén.
“A biztos alap” című tanítási sorozatom segíteni fog megérteni, hogy mennyire fontos Isten Igéje az életünkben.
Segíteni fog túllépni az érzés-alapú gondolkodásmódon, amelyet sokan -tévesen- hitnek gondolnak. Nem az érzések számítanak; hanem az, hogy mi lett elvetve a szívedben, és mi érik terméssé. Ez alapvető ahhoz, hogy Isten ígéreteit elnyerjük.
Megrendelhető az internetes oldalunkon, www.awme.net, vagy telefonon a 36-96-604112-es számon.

 

Szeretünk téged!

Andrew és Jamie

 

U.I. Nagy áldásunkra vagy Jamie-nek és nekem. Hálát adunk Istennek érted, és nagyra becsüljük mindazt amit tettél az elmúlt évben annak érdekében, hogy betöltsük elhívásunkat, hogy eljuttassuk Isten feltétel nélküli szeretetét és kegyelmét az egész világra. Azt kérjük Istentől, hogy 2010. a legjobb év legyen eddigi egész életedben.