2010 októberi hírlevél #2

Erőfeszítés-mentes változás

2010. október

Kedves Barátom!

Egy napon – még 1968-ban – az ágyam mellett térdelve így imádkoztam: “Uram, mit kell tennem ahhoz, hogy innen, ahol most vagyok, oda kerüljek, ahol Te akarod, hogy legyek?” Kinyitottam a szemem, és amint láttam a Bibliámat magam előtt az ágyon, hallottam, hogy az Úr ezt mondja a szívemben: “Csak tedd az Igémet a szívedbe, és a többit az Ige magától elvégzi.”

Mindenki, akit ismerek, változni és növekedni akar. Úgy hiszem, ez része az Istenhez való hasonlóságunknak. Az Úr mindannyiunkat olyan intuitív tudattal teremtette, hogy többre vagyunk rendelve, mint amit tapasztalunk. Hívők és hitetlenek egyaránt többet kívánnak elérni, még azok is, akik megtapasztalták a világ szerinti nagy “sikert”.

Azonban, azoknál, akik újjászülettek, ez a vágy valójában még intenzívebb. A Szent Szellem szent elégedetlenséget ad nekünk, ami a változás felé hajt. Amint felismerjük, hogy a Mindenható Isten él bennünk, és hogy ki akarja fejezni Magát rajtunk keresztül, nehéz — ha egyáltalán nem lehetetlen — beérnünk annyival, amennyit addig megengedtünk Neki, hogy tegyen rajtunk keresztül.

Jézus volt az egyetlen, akiben a világ tökéletesen láthatta Istent emberen keresztül élni. Mi sosem leszünk Isten kifejezett képmása úgy, ahogy Jézus volt (Zsid. 1:3), de mindannyiunknak meg van a potenciálunk arra, hogy Őt sokkal nagyobb mértékben fejezzük ki, mint azt valaha megvalósítottuk. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, változnunk kell.

A növekedés mindig változást jelent. Tehát, ha nem tapasztalsz növekedést az életedben, lehet azért van, mert nem változol. Láttál már olyan növényt, ami zöld, növekszik, de nincs állandó változó állapotban? A növénynek ez nem kerül erőfeszítésébe; egyszerűen csak nő, változik, és a változás mindenki számára nyilvánvaló. Az életednek is ugyanígy kellene lennie — zöld, növekvő, változó, és nyilvánvaló a világ számára.

A kérdés az, hogyan történik ez? Ha te is úgy vagy, mint a keresztények többsége, valószínűleg sokszor megpróbáltál változni, de úgy találod, mindig a régi kerékvágásba esel vissza, és ugyanazokkal a régi problémákkal kínlódsz. Ez frusztráló, és ami még fontosabb, a Sátán legpusztítóbb hazugságainak és csapdáinak melegágya.

Ha nem vigyázunk, mi keresztények jobban bukottnak érezhetjük magunkat, mint az elveszettek. Elvégre, meg lett mondva, hogy legyünk olyanok, mint Jézus, és ez igen nagy feladat.

Számomra a változás valójában 1968. március 23-án kezdődött, mikor az Úrral dicsőséges találkozásban volt részem. Egy villanását láttam, hogy milyen csodás az Úr, és mi az akarata számomra. Elkezdtem gyorsan változni, de egy millió mérföldre voltam a győzelmes élettől, amit kijelentett nekem.

Néha a folyamat olyan hosszúnak, a cél olyan messzinek tűnt, hogy reményvesztetten gondoltam arra, vajon elérek-e valami előrehaladást ebben az életben? De akkor az Úr Igéjéhez irányított. Ez az Istentől való Ige volt a fő irányadóm az elmúlt negyven évben, és csodálatos eredményeket hozott. És a változás, amit előidézett majdhogy teljesen erőfeszítés-mentes volt. Az egyedüli erőfeszítés, amit tettem, hogy Isten Igéjére összpontosítottam.

Habár az Úr szólt hozzám imában, fontos volt, hogy lássam ezt az Igében is. Kijelentette, és megerősítette a Márk 4:26-29-ben található példázaton keresztül. Így szól:

“És azt mondta: Olyan az Isten országa, mint amikor egy ember magot vet a földbe; Aztán alszik, felkel, éjjel és nappal; a mag kikel, kihajt, és felnő, nem tudja, hogyan. Mert a föld magától terem; először sarjat, aztán a kalászt, majd a teljes magot a kalászban. De mikor a termés beérik, azonnal sarlót ereszt neki, mert eljött az aratás ideje.” (angolból)

Ebben a példázatban Jézus egy olyan példát használt, amiben mag, idő és aratás szerepelt, amit mindenki megértett, hogy illusztrálja az igazságot, hogy hogyan működik Isten Igéje, amit nagyon kevés ember értett meg.

Először, azt tanította, hogy Isten Igéjét el kell ültetni, mint magot, a szívünkben. Mint ahogy a mag sem bocsátja ki életét, amíg el nincs ültetve a földbe, Isten Igéje sem szabadít meg minket, amíg nem kerül a szívünkbe. Nem elég, ha a Biblia az asztalunkon, a kezünkben, vagy pusztán a fejünkben van; szívünkbe kell fogadjuk Isten Igéjét.

Másodszor, a Jézus példájában szereplő ember, aki a magot vetette, aludt és felkelt napról-napra. Időbe telik, míg a mag kicsírázik. Nem várhatod, hogy az a mag, amit ma ültettél másnapra kihajtson. Attól, hogy nem látható semmi a föld felszínén, nem jelenti azt, hogy a mag nem növekszik.

Ha mindennap kiásod, hogy megnézd, történik-e már valami, sohasem fog növekedni. Hinned kell, hogy a mag megteszi azt, amire Isten szánta, és a saját idejében gyümölcsöt fog hozni.

Isten Igéje ugyanígy működik. Mikor elmélkedünk Isten Igéjén egy napig, még nem várhatjuk el, hogy másnap látjuk az eredményét. És nem meditálhatunk az Igéjén egy napot, aztán meg másképp élünk másik hat napot. Ez olyan, mintha kiásnánk a magot.

János 15:7-8 ezt mondja:

“Ha bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek amit akartok, és meg lesz nektek. Ebben dicsőül meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok; így lesztek tanítványaimmá.”(angolból)

Ezt követően Jézus rátért a példázat egyik legfontosabb igazságára. Azt mondta: “A mag kihajt és felnő, és (a magvető) nem tudja, hogyan.” Ez lenyűgöző állítás. Senki nem tudja, hogyan működik egy mag.

Az ember, minden tudásával, nem tudta megfejteni a mag csodáját. Előállíthatnak dolgokat, amik úgy néznek ki, mint egy mag, olyan íze van, mint egy magnak, ugyanaz a kémiai felépítése, mint egy magnak, de ha elültetik, mégsem nő. Évezredeken át az emberek magot ültettek, és a termést betakarították anélkül, hogy tudták volna, hogy az egész hogyan működik.

Én sem értem, hogyan működik Isten Igéjének elvetett magja a szívünkben, és nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan különbözik Isten Igéjének olvasása más könyv szavainak olvasásánál. Nem értem mindezt, de tudom, hogy működik. Megtapasztaltam a természetfeletti életet, amit Isten Igéje ad.

Az Ige a mag, ami Isten életét tartalmazza. Mikor szívünkbe vettetik, és ott hagyjuk, ki fogja bocsátani ezt az életet. Az egyedüli teendő a te részedről, hogy szánj időt rá, és vedd a fáradtságot, hogy elültesd a magot. Akkor az Istentől való változás, amit keresel, erőlködés nélkül fog bekövetkezni, ahogy Igéjének magja kezd meggyökerezni a szívedben.

Ez annyira egyszerű igazság, hogy legtöbb ember figyelmét elkerülte. Sokan valami eget rengető találkozásra várnak az Úrral, ami majd az életüket átalakítja egy pillanat alatt. Mikrózni akarják a csodát maguknak, ahelyett, hogy hagynának időt arra, hogy a mag gyümölcsözzön.

Vannak, akik hajlandók órákat tölteni imádsággal csodáért, ahelyett, hogy Isten Igéjét ültetnék a szívükbe, ami idővel megteremtené a csodát. Az ima olyan, mint a víz, és a növényi táp a magnak. Segít az Igének, hogy kibocsássa az életet. De ha nem ültetted el a magot, mindegy mennyi vizet és trágyát használsz, a talaj nem terem gyümölcsöt. Az élet a magban van!

Imádsággal nem helyettesíthetjük Isten Igéjének szívünkbe plántálását. Imádság Ige nélkül, a legjobb esetben is csak vallásoskodás és a legrosszabb esetben panaszkodás.

Róma 12:2 egy másik kulcsot ad az erőfeszítés nélküli változáshoz:

“És ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz: hanem változzatok el elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, elfogadható és tökéletes akarata.”(angolból)

A  “változzatok el” kifejezést a görög metamorphoo-ból fordították, amiből a metamorfózis szót származtatjuk. Ez a hernyó pillangóvá változásának csodálatos változását fejezi ki. Ha meg akarunk változni természetben és megjelenésben olyan drasztikusan, mint ahogy a hernyó pillangóvá alakul, ezt elménk megújítása által tesszük. Isten Igéje az elsődleges módja ennek.

A természeti világból tudjuk, hogy nem lehet aratás magvetés nélkül. De a szellemben keresztények mindig megpróbálják. Ahelyett, hogy az Igéhez fordulnának, és saját maguk az Írásokon meditálnának, valaki máshoz menekülnek, aki időt töltött az Igében, és tőle kérnek segítséget. Megpróbálják kikerülni a magvetés, idő és aratás folyamatát.

Azután ha nem látnak eredményt, zavartak lesznek, és megbotránkoznak. Isten ki tud elégíteni szükségeket mások hitén keresztül, de az csak ideiglenes, és másodlagos módja, hogy megérintsen minket. A legjobb módja Istennek velünk az, hogy vesszük Igéjének magját és belevetjük a szívünkbe, ahol természetesen, és erőlködés nélkül termi meg a változásokat, amit szeretnénk.

Láttál már almafát nyögni és jajgatni miközben almát terem? Soha! Az almafa természete, hogy megteremje gyümölcsét. A te természeted szintén, hogy teremj gyümölcsöt — szellemi gyümölcsöt — és ez természetesen történik.

Ebben azonban mi is szerepet játszunk. Isten soha nem vetett magot vagy művelt szántóföldet senkinek. Ez a természetes rész, ami a mi feladatunk. Rajtunk múlik, hogy állhatatosan vessük Igéjét a szívünkbe, maradjunk meg abban az Igében, és aztán tápláljuk és locsoljuk imádsággal. Az életünk természetesen, és erőlködés nélkül fog változni.

A keresztény élet igazán nem nehéz; valójában könnyű, ha Isten Igéjében maradunk. Az Ige átalakít minket, hogy Isten tökéletes akarata megvalósulhasson számunkra. Ez az Ő Igéjének ígérete.

Róma 8:6 azt mondja,

“Szellemi gondolkodásúnak lenni élet és békesség.”(angolból)

Szellemi gondolkodásúnak lenni annyit jelent, mint Igei gondolkodásúnak lenni (János 6:63). Isten Igéje a mag. A termőföld a szívünk. És a gyümölcs, amire mindannyian vágyakozunk, Isten szerinti változás.

————————————————————————————

Ez a tanítás abszolút alapvető egész keresztény utad során. Ebben a témában a tudás hiánya az oka annak, hogy sok keresztény frusztrált marad az Úrral való útja során. Segítségül, kiadtam új könyvemet az Erőfeszítés-mentes változás címmel (angol nyelven). A könyvbeli üzenet megváltoztatta az életemet, és tudom, hogy a tiédet is lényegesen változtatni fogja. CD albumon (angol nyelven) is megrendelheted a tanítást.

Mint ahogy nincs növekedés a természetes világban anélkül, hogy először magot vetnénk, szellemi növekedés sincs anélkül, hogy először elvetnénk Isten Igéjének magját a szívünkben. Ez a könyv, CD album segíteni fog neked abban, hogy megérthesd a mag erejét, ami előállítja életedben azt a változást, amire mindig vágytál — erőlködés nélkül.

Megrendelhető internetes oldalunkon, vagy telefonos segélyvonalunkon (angol nyelven).

————————————————————————————

Szeretünk,

Andrew és Jamie

U.I. Folyamatosan hálát adunk Istennek hűséges támogatásotokért. Ha nem lennétek partnereink, nem tudnánk ezt az üzenetet eljuttatni senkinek. Jamie és én köszönjük az áldozatotokat mindenki nevében, akik hallották az üzenetet, a ti áldozatotok miatt. KÖSZÖNJÜK!

A Charis Bibliaiskola jövendőbeli otthona (aminekA Szentély nevet adtuk), Woodland Parkban folyamatosan halad előre. Az első lépés — tervezetek, műszaki tervek és rajzok — befejeződött. A második lépés, amit “az Út Kikövezésé”-nek nevezünk, járási és városi engedélyek megszerzése után kezdődik. Ebben a lépésben foglaltatnak alap infrastruktúrák, mint utak, szennyvízcsatornázás, víz, áram és gáz vezetékek megvalósítása.

Ha szeretnél segíteni ebben a projektben, légy Alapépítő Partnerünk. Többet erről az Alapépítő Oldalon tudhatsz meg.

Vélemény, hozzászólás?