Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2011. Szeptemberi Hírlevél: A hívő hatalma

A hívő hatalma – Avagy mi az, amit talán nem tudattak veled az egyházban?

Van-e olyan ember az életedben, aki folyamatosan a széles útra próbál csábítani? Ha igen, akkor talán meglepő lehet számodra megtudni, hogy valójában nem is tőle jön a kísértés. A szálak a te igazi ellenséged kezében futnak össze, aki másokat is felhasználhat arra, hogy beköltözzön az életedbe. Az igazság ugyanis nem más mint, hogy egy szellemi háború kellős közepén vagyunk, és hívőként ennek fontos, hogy tudatában legyünk.
————————————————————–

Andrew A hívő hatalma című vadonatúj könyve hamarosan magyarul is megjelenik!
Addig is egy kis ízelítő a könyvből:

————————————————————–

Sok keresztyén gondolkozását nagyon áthatotta a humanizmus. Ezért ők nem veszik tudomásul cselekedeteik szellemi következményeit. A humanista gondolkozás ebben az esetben azt jelentheti, hogy minden dolognak csak a látható részére gondolunk. Eszerint azok a dolgok, amikkel naponta találkozunk, csak a természet törvényeiből következnek.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a szellemi világunkban csata zajlik minden egyes nap. Ennek a harcnak a célja a te szíved és minden más ember szívének a birtoklása. Isten tehát folyamatosan próbál hatni az emberekre, próbálja közelebb vezetni őket az Ő igazságához és személyesen önmagához. Mindezt azért, hogy vele együttműködve, minél láthatóbbak legyenek az Ő áldásai, hívei életében.

A másik oldalról Sátán pedig minden eszközt bevetve próbálja az emberek szívét ellopni Istentől úgy, hogy megtölti szívüket a mérgeivel és romlottságával. Ha őszintén körbenézünk magunk körül, láthatjuk, hogy talán valamennyire tisztába is van ezzel a keresztények nagy része. Azzal azonban már nem hiszem, hogy tisztában lennének,  milyen hatalmas méretű ez a szellemi háború és kiváltképp azzal nincsenek tisztában, hogy ők akarva akaratlanul is, hogyan vesznek ebben részt cselekedeteikkel.

Ha most mindenkivel aki ezt a levelet olvassa, le tudnék ülni beszélgetni, valószínű, hogy kiderülne, sokan közületek nincsenek teljesen tisztában életük dolgainak szellemi következményeivel. Életed körülményeiért nagyrészt te vagy a felelős és ha csak úgy mindent elfogadsz, amivel szembesülsz, akkor struccpolitikát folytatsz. Próbálod homokba dugni a fejed, hogy ne kelljen tudomást venni arról az elkeseredett csatáról, ami a  szívedért folyik minden nap.

Azt pedig, hogy Isten vagy a sátán uralkodjon az életedben, te magad határozod meg a döntéseiddel, a szavaiddal, a cselekedeteiddel és avval ahogy gondolkozol a világról, ami körülvesz.  A sátán ugyanis képtelen uralkodni rajtad a te akaratodon nélkül. Semmit sem képes tenni az életedben a te beleegyezésed és együttműködésed nélkül. Ezért kell tudatosítanod magadban, hogy egy csata kellős közepén vagy.

Sokan azonban nem hisznek ebben, de ettől még a küzdelem ugyanúgy zajlik. Tehát az, hogy te nem akarsz harcba szállni, nem jelenti azt, hogy nem is kerül sor a csatára, inkább csak annyit, hogy el fogod veszíteni. De amint tudomásul vetted, hogy ez a harc igenis valóságos, elkezdheted megtanulni ennek a küzdelemnek a szabályait, hogy miként tudod felismerni az ellenséget és hogyan tudsz a helyzeteden javítani. Így már ellen tudsz állni az ördögnek.

Jakab levele 4:7-ben ezt találjuk:

“Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.”

Az Efézusiakhoz írott levél 6:10-12-ben pedig így szól hozzánk Isten igéje,

“Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.”

Itt tehát az ige konkrétan utal a démoni erőkre. Van ugyanis egy parancsnoki rendszer, egy hatalmi láncolat és a fenti idézet ezt mutatja meg nekünk. Amit figyelemre méltó ebben a részben, az az  hogy nem testből és vérből lévő dolgok ellen küzdesz. Az életed nagy része nem csak emberi dolog.

Olvass bele hamarosan megjelenő könyvünkbe:

Itt most nem akarok abba a vitába belefolyni, hogy milyen összefüggések vannak a depresszió, a nyomott lelki állapot és a sátán hatalma között, mert szerintem ez nem vezet sehova. Az Újszövetség eredeti nyelvében, a görögben, az a szó amit a Biblia a gonosz lélektől megszállt emberekre használ, szó szerint azt jelenti, hogy démonizált. Magyarul arról van itt szó, hogy őket egyszerűen az ördög irányította, használta. A kereszténység aztán később ezt a szót úgy kezdte el használni mintha az a nyomott, depresszív lelki állapotról szólna, pedig nem ez van a Szentírásban..

A valóság tehát az, hogy az ördög befolyásol, irányít és használ embereket. Fontos, hogy ezt kimondjuk és tudatosítsuk, mert sajnos sok olyan ember van, aki komolyan gondolja azt, hogy minden démon Afrikában él.

A probléma gyökere tehát nem a munkatársad, nem a szomszédod és semmiképpen nem a férjed vagy a feleséged. Ugyanis a sátán bárkit befolyásolhat, motiválhat/vezethet és használhat az ellened való harcában, aki nem figyel eléggé Istenre. Ha ezt mondjuk mától (f)elismernéd, akkor teljesen másként reagálnál a sátán vezette emberek támadásaira.

Sok gyűlölködő levelet is kapok. Volt idő, amikor ezeket a szívemre vettem és megsértődtem rajtuk. Egy idő elteltével azonban rájöttem, hogy ezek a levelek eszközök a sátán kezében arra, hogy megpróbálja elterelni a figyelmemet az Isten adta feladataimról.  Ma már túl tudok tekinteni ezeken az embereken. Ma már felismerem a sátánt a háttérben. Így már a megfelelő módon tudok tekinteni rájuk.

Arra is volt már több példa, hogy a barátaim fordultak ellenem és gonosz dolgokat cselekedtek velem. Ha hiszed, ha nem, képes voltam fátylat borítani tetteikre és megbocsátani nekik.

Észrevettem ugyanis az ördögöt, amint próbál nekem kárt okozni, ezeknek az embereknek a gyengeségein keresztül. Amikor te is képes leszel meglátni a háttérben rejlő erőket és szándékokat, akkor a kapcsolataidban se lesz helye a haragnak és a keserűségnek, hanem képes leszel megbocsátani. Így, mikor majd az egykori támadóid irányt váltanak, akkor majd képes leszel új lapot kezdeni velük.

Vannak azonban olyan esetek is, amikor kénytelen vagy közvetlenül az ellened fordulóval is foglalkozni. Pontosan így tett Jézus is, mikor Pétert dorgálta meg ekképpen: “Távozz tőlem, Sátán!”.  Még meglepőbb az, hogy pont aznap, ugyanez a Péter,  Jézus azon kérdésére, hogy: “Ti kinek mondotok engem?” a Szentlélek indíttatására így felelt: “Te vagy a KRISZTUS, az élő Isten fia.”

Máté evangéliumának 16:15-17 részében így szól hozzánk Isten igéje:

“Erre megkérdezte tőlük: “Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter megszólalt, és így felelt: “Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus így válaszolt neki: “Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.”

Ezen párbeszéd elhangzása után, Jézus arról kezdett el nekik beszélni, hogy mi fog történni vele: “Elfognak, megölnek és a harmadik nap pedig fel fogok támadni.” Meglepő, hogy az a Péter, akit egy pár perccel ezelőtt még a Szentlélek vezetett és ihletett, így kezdi dorgálni Jézust: “ Távol legyen mindez tőled, Uram. Ez sose fog megtörténni veled. Én ott leszek melletted és a többiekkel együtt megvédünk téged. Semmiképpen sem engedjük, hogy ez megtörténjen veled.”

Ekkor Jézus megfordult és így szólt Péterhez: “Távozz tőlem, sátán!” Biztos vagyok benne, hogy Pétert nagyon megdöbbentették ezek a szavak, pedig Jézus igazából nem hozzá beszélt, hanem az ördögről beszélt az ördögnek, aki éppen Pétert irányította. Péter szavai ugyanis nem Istentől jöttek, hiszen ellenkeztek Isten akaratával. Péter szavai egy ördög által ihletett és vezetett ember szavai voltak.

Most álljunk meg itt egy szóra, mert ez egy elég kemény kijelentés volt és biztos sokan őszintén azt gondolják, hogy ezzel már egy kicsit túllőttünk a célon. Talán egyesek úgy gondolják, hogy nincsen szükség arra, hogy így feleljünk az embereknek. De én garantálom neked, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a sátán közvetlenül szól neked különböző embereken keresztül. Ő arra használ embereket, hogy elérjen téged. Ezt attól függetlenül teszi, hogy te ennek a tudatában vagy, vagy sem, hiszen ez messze túl megy a mi tudásunk határain. Hangsúlyozom most is, hogy te egy szellemi csata kellős közepén vagy.

Szeretném ha tudnád, hogy a természetfölötti háború minden nap zajlik a szívedért és értelmedért. Sőt, azok közül, akik ezt a levelet olvassák, egyesek fejében és szívében máris elkezdett dolgozni az ördög ezen levél ellen. Szeretné ugyanis, ha nem bíznál a levél üzenetében, ha nem vennéd figyelembe, vagy ha elutasítanád azt. A másik oldalról viszont a Szentlélek most bizonyságot tesz a szívedben, próbálja kinyitni azt, hogy befogadd ezeket a szavakat. De ezeken nem kell meglepődni, hiszen ilyen a szellemi harc, ami benned, körülötted és érted zajlik.

Ahhoz, hogy megnyerd ezt a háborút, tisztában kell azzal lenned, hogy te ki vagy és hogy hívőként milyen felelősséged van. Ebben lehet segítségedre a “Hívő hatalma ” című tanítássorozatom. Ne engedd, hogy elteljen még egy nap anélkül, hogy megértenéd hogyan lehet az ellenségedet legyőzni. Ehhez rendelkezel a megfelelő erővel és hatalommal is. Eljött az ideje, hogy használd is őket.

Jamie és én nagyon értékeljük minden erőfeszítésedet, amivel segítesz abban, hogy minél több helyre eljusson ez az üzenet. A te segítségeddel több embert tudunk elérni, mint eddig. Kérlek látogasd meg a honlapunkon lévő vendégkönyvünket, hogy te is meríthess több száz bizonyságtételből, amelyek csodálatosan megváltozott életekről szólnak. Áldássá fognak ezek válni számodra, pont úgy, ahogy Jamienek és nekem is azzá váltak eddig is.

Szeretünk téged!

Andrew és Jamie