2012 Áprilisi Hírlevél: Sáfárság – Pénzügyeink kezelése

Sáfárság – Pénzügyeink kezelése

2012. április

Andrew Wommack

A vasárnapi képregényt és a pénzt is papírra nyomtatják, de míg az egyik megnevetteti az embereket, a másik megríkatja. Maga a papír, amire a pénzt nyomtatják, majdnemhogy értéktelen – nem sokkal különb attól, amiből papír zsebkendőt gyártanak. A valóságban a pénznek csak azért van értéke, mert az emberek értékesnek tekintik. A dollár, az euró, a yen nem több, mint emberi találmány, amit különböző szolgáltatásokért, és termékekért adnak cserébe, de a pénz igazi értékének vitatása nem tesz ételt az asztalra. A világ kereskedelmi rendszere pénzre épül, és a pénz használata elkerülhetetlen a túlélés érdekében.

A pénz befolyása életünkben nagyon valóságos, ezért nem meglepő, hogy Jézus többet tanított erről a témáról, mint bármi másról – beleértve az imádságot, vagy a hitet is – ami arra mutat, hogy a pénz, mint téma és annak kezelése nagy fontossággal bír. Úgy hiszem, egyik oka, hogy mi, mint gyülekezet nem gyakoroltunk nagyobb hatást a mai modern társadalomra az, hogy nem alkalmaztuk az Evangéliumot sikeresen mindennapi dolgainkra. Legtöbben annyira el vagyunk foglalva a földi problémákkal, hogy nem gondolunk Istenre, ámbár az Evangéliumnak sok hasznos mondanivalója van mindennapi, földi dolgokról – különösen az anyagiakról.

Tudom, hogy a pénz nem mindenki kedvenc témája, de megtanulni azt, ahogyan Isten tekint az anyagiakra, alap a kereszténységben. Jézus azt mondta, hogy ha nem vagy hűséges pénzügyeidben, semmit nem lehet rád bízni! Nem meglepő, hogy amit a Biblia mond a sáfárságról legtöbbnyire eltér attól, amit a médiában hallunk pénz menedzsmentről. Isten nem e világ szisztémája szerint munkálkodik, és sokkal fontosabb számodra, hogy megértsd Isten pénzügyi rendszerének működését, mint a Wall Streetet.

~~~

Andrew Wommack “Sáfárság a pénzügyekben” című új könyve 2012 második felében magyarul is megjelenik

A Bibliának több mondanivalója van a pénzügyekről, mint a mennyről, a pokolról, vagy az imáról és a hitről. Sokan félreértik a sáfársSáfárság a pénzügyekbenágot. Amikor olvassák vagy hallják ezt a szót, akkor kemény munkára vagy kötelezettségekre gondolnak. Valójában éppen az ellenkezője az igaz. Ahogy meg fogod tanulni, Isten sáfáraként látni magad az egyetlen út a pénzügyi szabadsághoz.

Ebben az erőteljes könyvben Andrew számos érzékeny kérdést vizsgál meg a pénzügyekkel kapcsolatosan. Meghatározza az Isten szerint való sáfárságot, a pénzügyi gazdagsághoz vezető első lépéseket, a hamis sáfár példázatát, a tized helyes és helytelen nézőpontjait és sok más kérdést.

A Bibliának több mondanivalója van a pénzügyekkel kapcsolatban, mint a legtöbb nagy bibliai tanításról, amilyen például a menny és a pokol, vagy a hit és az ima. Jézus a pénzügyeket és az emberek pénzhez való hozzáállását használta arra, hogy feltárja a szívüket. Mégis, azt mondta, a pénzügyek területén való bizalom Istenben a hit alkalmazásának legkisebb módja. Fontos tudnunk, hogy miért van így.

Az igazi bibliai gazdagság nem önző. Nem érted van, arról szól, hogy áldás lehetsz mások számára. Ha össze vagy zavarodva, vagy bizonytalan vagy abban, hogy a pénznek milyen szerepet kellene betöltenie az életedben, akkor ez a könyv neked íródott.

~~~

Vannak akik hajlamosak megbotránkozni, mikor lelkészek pénzről kezdenek beszélni – különösen, ha azok a lelkészek a televízióban szerepelnek. Az igazság az, hogy mindenkinek rengeteg oka van a botránkozásra. Sok embert kihasználtak már.

Nemrégiben elborzadtam azon, amit egy keresztény televíziós hálózat adománygyűjtési kampánya alkalmával láttam. Tiszta manipuláció és reklám volt az egész. Nem próbálok kritikusnak hangzani más lelkészekkel szemben, de el kell ismernünk, hogy előfordulnak tisztességtelen eljárások. Ami igazán bánt, hogy ezek a testi technikák eredményesek! Mi, keresztények, annyira egységesek vagyunk az anyagiak terén, hogy bedőlünk mindenféle manipulációnak. Valaki azt mondja, „Küldj nekem Ł1,000-ot, és az imáid meghallgatásra találnak.” És az emberek küldik a pénzt dögivel. De Isten országa nem így működik. Isten jóakaratát nem lehet megvenni.

Tehát, igen, vannak visszaélések Isten országában a pénzt illetően, de ne mulaszd el az Isten Igéjében kijelentett anyagiakról való bölcsességet, csak azért, mert némelyek visszaélnek a témával. Bátorítalak, hogy tégy félre minden múltbeli botránkozást, ha volt ilyenben eddig részed, és engedd, hogy Isten Igéje kijelentse az anyagiakról való dolgokat Isteni szemszögből. Ígérem, nem bánod meg.

Isten anyagi rendszeréről való téves felfogás éveken keresztül távol tartott attól, hogy megtapasztaljam a valódi anyagi gyarapodást. A gyermekeim már felnőttek, és már több mint huszonöt éve szolgáltam lelkészként, mikor valóban elkezdtem kijelentést venni az anyagiakról. Új, „Sáfárság -Pénzügyeink kezelése” című könyvemben ezeket a felismeréseket osztom meg, amelyek hatalmas változásokat eredményeztek az életemben – és nem csak személyes szinten. Nem tudtam volna betölteni, amire Isten utasított az anyagi bőség nélkül, amit ezek az igazságok eredményeztek a szolgálatomban.

Többet küzdöttem az anyagiak terén, mint bármely más téren keresztény életemben, és tudom, hogy ebben nem vagyok egyedül. Ugyanezt hallottam sok más embertől. 2009-ben része voltam egy lelkészekből álló csoportnak, akik Oral Roberts-szel találkoztunk otthonában. Miután szólt mindannyiunkhoz, megengedte, hogy kérdezzünk tőle néhány kérdést. Egyik lelkész azt kérdezte: „Mi a legnehezebb dolog, amit átélt a szolgálatban?”

A kérdés felkeltette az érdeklődésemet. Ez az ember túlélt egy gyilkossági merényletet, hitéért üldöztetve volt, mint nagyon kevesen napjainkban a lelkészek között, és olyan botránnyal küzdött meg, ami végül is az általa alapított egyetembe került. Rengeteg nehézségen ment át életében, de egy szempillanatig sem gondolkozott a válaszon. Azonnal mondta, hogy a legnehezebb dolgok, amiket átélt, anyagi problémák voltak. Beszélt álmatlan éjszakákról és kétségbeejtő helyzetekről minden útfordulóban a ránehezedő pénzszűke miatt.

Biztos vagyok benne, hogy sokan tudtok viszonyulni ehhez saját anyagi problémáitok nyomása miatt. Én igen. Volt mikor teljesen mindegy volt, mennyire lelkesedtem az Úrtól nekem adott útmutatásnak. Lelkesedésemtől vagy a lehetőségektől függetlenül domináns gondolatom az volt, Hogyan telik nekem erre? De dicsőség Istennek, ma már jobban értem, és az anyagiak már nem olyan akadályok, mint régen.

Nem azt mondom, hogy korlátlan pénzállománnyal rendelkezem hanem azt, hogy eljutottam a hitemben oda, hogy tudom, mindig meg tudom szerezni a pénzt, amire szükségem van Isten akaratának teljesítésére. A pénz többé nem korlátoz, és emiatt felszabadultam.

Hiszem, az igazságok, amiket az Úr nekem mutatott, bárki számára eredményes lesz, és az egyedüli korlátozó tényező számodra Isten akarata lesz, nem az anyagi gondok. Rengeteg forrás létezik, amiből elsajátíthatod hogyan készíts büdzsét és hogyan kezeld a bevételed. Az én fókuszom az, hogy megtanítsam az Igei elveket, amelyek az anyagi problémák és sikerek szívébe hatolnak. Szíved helyreállításával el fogsz bánni az anyagi nehézségek okának gyökerével, és ahogyan a szíved rendbe jön, a pénzed kezeléséhez való bölcsesség természetszerűen helyre áll.

Anyagi dolgaink Isten kezébe való helyezése lehet az egyik legjobb dolog, amit tehetünk, és az első lépés ennek irányában, hogy megértjük: sáfárok vagyunk mindazon, amit Isten nekünk adott. Jézus tanított erről a ravasz sáfárról szóló példázatában. Sokat tanulhatunk az egész példabeszédből, de most csak ki szeretném emelni a sáfári magatartást:

És azt mondta tanítványainak: Volt egy bizonyos gazdag ember, akinek volt egy sáfára;
akit azzal vádoltak, hogy pazarolja gazdája javait. (Lukács 16:1)

Az Amerikai Örökség Szótár definíciója a sáfár szóra: olyan valaki, „aki egy másik vagyonát, pénzügyeit és egyéb ügyeit kezeli.” Mint keresztény, te Isten gazdagságának vagy sáfára, és fel kell ismerned, hogy a pénz, ami nálad van, nem igazán a tiéd – Isten ajándéka. Tudom, most van aki azt gondolja: Garantálom neked, hogy nem Isten adta a pénzemet! Keményen dolgoztam érte. Az én keresetem. Lehet, közületek némelyeknek két munkahelye is van, vagy fogadhoz verted a garast évekig, hogy egy kicsit félretehess. Tehát, amiket összegyűjtöttél, úgy fest, mintha saját erőfeszítéseid eredménye lenne. Megértem az effajta gondolkodást, de a valóságban ez nem igaz.

Minden jó és tökéletes ajándék Istentől jön (Jakab 1:17). Végül is Isten a forrása mindennek, ami birtokodban van. Először is, Isten adott neked életet. Nem te hívtad magad életre – Isten kreált – és továbbra is Ő minden jónak forrása az életedben. Pál apostol írta:

Mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.  (Ap. Csel. 17:28)

Isten adott neked fizikai életet, minden bölcsességgel és képességgel együtt, hogy megélhetésedhez felhasználd. Szintén Isten az oka, hogy a történelem leggazdagabb időszakában születtél. Isten áldása nélkül képtelen lennél gyarapodni. Tehát még ha keményen dolgozol is a munkahelyeden, mégis Isten anyagi sikered forrása.

Legtöbb ember a megélhetés megteremtését a kemény munka eredményének tudja be, és nem tekintik Istent forrásuknak. Különválasszák életüket „szellemi” dolgokra, mint a menny és a pokol, és privát magánügyekre, mint karrier és anyagiak. Mikor pénzről van szó, azt gondolják minden rajtuk áll. Emiatt sok keresztény küzd az anyagiak terén. De Isten azt akarja, hogy Ő legyen mindennek forrása az életükben: a házasságukban, vállalkozásaikban, családjukban, kapcsolataikban és pénzügyeikben. Isten soha nem szándékozta gyermekeinek, hogy az anyagi felelősség terhét hordozzák, és le akarja venni róluk ezt a terhet.

Az anyagiak fontos része a keresztény életnek, és ámulva fogod látni, ahogy békét és gyógyulást eredményez majd életed más területein is, amikor beavatod Istent pénzügyeidbe – mert pénzügyeid felé való szemléleted sokkal többet befolyásol életedben, mint csupán bankszámlád egyenlegét.

Hogy ebben segítsek, összeállítottam egy csomagot, amiben új Sáfárság – Pénzügyeink kezelése című könyvem is benne foglaltatik, az ezt kísérő munkafüzet, az előadást tartalmazó DVD, vagy CD album, és egy új DVD, Anyagi áttörések címmel, amelyben valóságos, élet-változtató történeteket mutatunk be hat emberről, akik felfedezték Isten áldását sáfárságuk során. Ezek a termékek, amelyek külön-külön is megrendelhetőek, a bennük található elvek alkalmazása segítségével radikális változást fognak hozni az anyagiakról való szemléletedben (angol nyelven érhetőek el). Tekintsd meg a sáfárságról szóló televíziós programot (angol).

Szeretünk

Andrew és Jamie

4 Comments

 1. Kedves Robi,

  Akkor egy nagyon jó hírt szeretnék mondani: MÁR KÉSZ A FORDÍTÁS! Azért nem jelenhet meg előbb, mert egy másik könyv már szárad a nyomdában, biztosan hallottál róla, MÁR A TIÉD!

  De utána szabad a pálya…

  Baráti üdvözlettel,
  Imi
  AWME.HU

 2. Kedves Lilloc, a MÁR A TIÉD! c. könyv hamarosan megjelenik. Buzgóságomban azt írtam, hogy szárad a nyomdában. Sajnos még nem szárad, de hamarosan. Amikor megjelenik mindenképpen publikáljuk az oldalon és FB-on. A sáfárságról szóló könyv majd később jelenik meg, de lehet, hogy lesz egy meglepetés vele kapcsolatban azok számára, akik nagyon türelmetlenül várják már….

  Baráti üdvözlettel,
  Imi

Vélemény, hozzászólás?