2012. Augusztusi Hírlevél: Tanítványság kontra evangélizáció

Tanítványság kontra evangélizáció

Kedves Barátom!

Legtöbb keresztény azt hiszi, hogy az üdvösség fő célja a pokol elkerülése. Lehet, hogy ezt tanították neked, de a Biblia nem ezt tanítja. Ez a fajta gondolkodás beoltja az embereket az Evangélium üdvösségre vonatkozó igazsága ellen.

Ha egyszerűen megszűnnénk létezni halálunkkor és nem létezne pokol, akkor is hiszem, hogy Jézus eljött volna a földre és meghalt volna értünk. Miért? Mert az üdvösség Istennel való kapcsolatról szól. Isten fő indítéka Jézus földre küldésével a kapcsolat-helyreállítás volt. És mellesleg, ahogy helyreállítjuk kapcsolatunkat Istennel az üdvösségen keresztül, az egyik bónusz – a nagyszerű nyereségek egyike –, hogy elmulasztjuk a poklot, és megnyerjük a mennyet.

Az Írásban sehol nem mondta nekünk Jézus, hogy menjünk és térítsünk embereket. Nézzük meg azt, amire gyakran Nagy Küldetés néven utalunk a Máté 28:18-20-ban. Így szól:

És Jézus jött és így szólt hozzájuk,: Minden hatalom nekem adatott mennyen és földön. Menjetek azért, és tanítsatok minden népet, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében: Tanítsátok meg őket, hogy tartsák meg mindazt amit nektek parancsoltam: és íme, veletek vagyok mindig, a világ végéig. Ámen.  

Jézus azt mondta nekik, hogy tanítsanak másokat arra, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsolt. A „tanít” szó görög megfelelője ebben a szakaszban szó szerint az a szó, ami lefordítva „tanítvány”. Az Új Nemzetközi Fordítás ezt így fordította: „Menjetek, képezzetek tanítványokat.” A hangsúly itt azon van, hogy az Úr azt parancsolta nekünk, hogy tegyünk másokat tanítványokká, nem megtértekké. Valahol útközben az eklézsia az üzenet hangsúlyát a tanítványokká tételről emberek megtérítésére változtatta, a tanítványságot pedig meghagyták az „érettek” számára.

————————————————————————-

Tekintsd meg Andrew tanítványsággal foglalkozó tv-sorozatát (angol nyelven) az alábbi linken! A teljes sorozat ingyenesen letölthető videó és mp3 formátumokban.

————————————————————————-

Tudtátok, hogy Jézus soha nem prédikált „újjászületésről”? János harmadik fejezetében Nikodémusnak összehasonlította a szellemi születést a természetes születéssel, de soha nem tanított vagy prédikált az embereknek „újjászületésről”. Lehet, hogy magadban most azt kérdezed, „Hogyan mondhat ilyet Andrew? Ez az evangélizációs törekvések asztaldísze.” Igazad van, az is, de hiszem, hogy a Biblia tanítása alapján a gyülekezet rossz helyre tette a hangsúlyt. Ezzel a fókusszal a gyülekezet valójában lealacsonyítja a mércét, abban a tévhitben hagyva az embereket, hogy csak újjá kell szülessenek, és a tanítványság fakultatív. Jézus nem ezt parancsolta.

Statisztikai tény, hogy az „újjászületett keresztények” 33 százaléka még mindig támogat olyan dolgokat, mint pl. az abortusz vagy a New Age gondolkodás. Ez egyáltalán nem tükrözi egy igazán újjászületett személy állásfoglalását. Billy Grahamet idézték, miszerint csak 15 százaléka valóban újjászületett azoknak, akik keresztényeknek vallják magukat. Itt van még valami, ami meglephet: Kathryn Kuhlman szerint a szolgálatain meggyógyultaknak csak 15 százaléka tartotta meg gyógyulását távozása után is. Ezek a számok el kell áruljanak valamit arról, ahogyan a szolgálatban elért sikert mérik.

Nem azt mondom, hogy újjászületni és örökké élni Jézussal nem fontos – ez alapvető! Azt mondom, változtattunk azon, ahogy Jézus tanította az üzenetet. Leredukáltuk az „újjászületés” definícióját odáig, hogy mai társadalmunkban már népszerű kijelenteni, hogy újjá vagyunk születve és így elfogadást nyerjünk bizonyos körökben.

Jézus azt mondta, tanítványokat képezzünk, Krisztus-követőket. Mikor kérjük az embereket, hogy fogadják el Jézust, mint megváltójukat, szükséges tanítanunk, hogy ez az életük teljes odaszánása az Úrnak. Azt jelenti, hogy Jézus tanítványai lesznek.

Jézus evangélizációs hozzáállása jelentősen más volt, mint ma a legtöbb keresztényé. Neki fontosabb a szolgálat minősége, mint a mennyisége.

János 2:23-25 mondja:

Nos, mikor Jeruzsálemben volt a pászka ünnepén, az ünnep napján sokan hittek a nevében, mikor látták a csodákat, amiket véghez vitt. De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte az embert, És nem volt szükség arra, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről: mert tudta, mi volt az emberben.

Azt mondja, hogy Jézus nem bízta magát rájuk, pedig hittek Benne. A két szó: „hitt” és „rábízta” itt a görögben ugyanaz a szó. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy hittek benne, de Jézus nem hitt bennük. Tudta, hogy ezek nem voltak tanítványok. Nem bízta volna rájuk Magát, mert nem akarta, hogy az ember saját képességéből tegyen bizonyságot.

————————————————————————-

A Teljes Tanítványság Evangelizáció kiadvány tömörített változata (213 oldal), munkafüzettel együtt magyar nyelven is rendelkezésedre áll, elektronikus könyv (pdf) formátumban. Amennyiben érdeklődsz kiadványunk iránt, kérünk, az alábbi e-mail címen jelezd felénk: hungary@awme.net

OLVASS BELE A KIADVÁNYBA!

————————————————————————-

Mikor halljuk, hogy valaki újjászületett, készek vagyunk azonnal munkába állítani, különösen, ha ismert közéleti szereplő. Olyan ez, mint megpróbálni eladni egy terméket valamelyik híresség alkalmazásával. Ez teljesen megszegi azt, amit Pál mondott az 1Timóteusz 3-ban, az újonc vezető pozícióba helyezésével kapcsolatban. Ezek azok a rövidebb utak, amelyekhez a hívők akkor folyamodnak, mikor az újjászületés definícióját egy egyszerű Jézus Úrnak való megvallására korlátozzák.

Mahatma Gandhi egyszer azt mondta: „Kereszténnyé lettem volna, ha nem találkoztam volna kereszténnyel.” Mielőtt a felkelést vezette volna Indiában, Afrikában volt száműzetésben. Ott az Új Szövetséget olvasva kereste az Urat. Arra a meggyőződésre jutott, hogy a kereszténység az igaz vallás, és hogy Jézus a Krisztus.

Elhatározta, hogy részt vesz egy presbiteriánus gyülekezeti alkalmon, hogy megvallja Jézust Urának. De bőre színe miatt nem engedték be. Azokban, akik annyira eltökéltek voltak az evangélizálásra, nem volt annyi Isteni természet, hogy a bőre színén túllássanak. Ezután Gandhi 750 millió embert vezetett egy hamis vallásba.

Néhány éve egy Indiába utazásom alkalmával tudomásomra jutott, hogy az Ahmedabad nevű városban az 1890-es nagy ébredés eredményeképpen 12000 metodista van. Mikor  megkérdeztem ebben a városban a gyülekezet vezetőjét, hogy mennyien voltak valóban újjászületve, válasza szerint csak két vagy három család. A többi még mindig imádott más isteneket. Mindössze felvették Jézust is meglévő isten-listájukra, nehogy kihagyjanak egyet. Nyilvánvalóan nem voltak tanítványok. Ezeknek Indiában Jézus csak egy volt az ezernyi istenből. Istennek nem ez a felfogása az evangélizációról.

János 8:30-32 mondja:

Amint ezeket mondta, sokan hittek benne. Akkor Jézus ezt mondta azoknak a zsidóknak, akik hittek benne: Ha megmaradtok a beszédeimben, valóban a tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Az emberek gyakran mondják, hogy ha megismered az igazságot, az igazság szabaddá tesz. Ez azonban így nem helyes. Helyesebben, ezek a versek azt mondják, hogy mikor megmaradsz az Igében, akkor megismered az igazságot, és az igazság amit ismersz, megszabadít. Ezekben a versekben Jézus azokhoz beszélt, akik már hittek Benne. Jézus tudta, hogy csak azok, akik tanítványokká lesznek válnak valóban szabaddá. A hit több, mint szavak szajkózása.

Amit hirdetnünk kellene az, hogy Isten tanítványságra hív minket, és ez az Úrnak tett elkötelezettséggel kezdődik. Ha ezt megértenénk, és eszerint cselekednénk, sokkal nagyobb sikerrel evangélizálhatnánk a világot.

Gondold meg – ha megtérítenél 1000 embert évente tizenöt éven keresztül, 15000 új hívő lenne, feltételezve, hogy mind valódi megtérés lenne. Viszont ha minden hat hónapban 1 embert vezetnél az Úrhoz, és az azt követő hat hónapot azzal töltenéd, hogy ezt az egy személyt tanítvánnyá teszed, hogy majd ő is reprodukálja magát, mit gondolsz, mi történne? Egy év alatt lenne 2 tanítvány. Azonban tizenhat és fél év múlva, ha mindegyik tovább reprodukálja magát minden hat hónapban, nem maradna több ember a földön az evangélizációra. Jézus evangélizációs metodikája közel 7 milliárd tanítványt eredményezne kevesebb mint tizenhét év alatt. A tanítványság-evangélizáció működik!

Igazán hiszem, hogy a gyülekezet elvétett valamit az evangélizáció terén, megtérteket produkálva tanítványok helyett. Most már lehet, hogy azt gondolod, „Igaza van Andrew-nak, de fogalmam sincs, hogyan tegyek bárkit is tanítvánnyá. Jobb, ha ezt az Isten Igéjében jobban jártasakra hagyjuk.” Nos, jó hírem van: Ha tudsz olvasni, életet tudsz változtatni!

Van egy útmutatóm, a „Teljes Tanítványság Evangélizáció 48 leckéből álló kurzusa”.  Úgy hívom, „Tanítványság tudatlanoknak”. Átvisz a kereszténység alapigazságain 48 leckében. Egyszerű, könnyű, és hatásos. Mindössze elolvasol egy rövid történetet, megkérdezel néhány előre elkészített kérdést, megadod az előkészített válaszokat azzal, hogy kikeresel igéket, és aztán csak figyeled, ahogy Isten munkálkodik mások életében. Ezt nem lehet elrontani.

————————————————————————-

A Teljes Tanítványság Evangelizáció kiadvány tömörített változata (213 oldal), munkafüzettel együtt magyar nyelven is rendelkezésedre áll, elektronikus könyv (pdf) formátumban. Amennyiben érdeklődsz kiadványunk iránt, kérünk, az alábbi e-mail címen jelezd felénk: hungary@awme.net

OLVASS BELE A KIADVÁNYBA!

————————————————————————-

Ráadásul ajánlok három másik útmutatót is, amelyek jól beleillenek a tanítványság evangélizáció anyagába. Ennek az új tanítványság anyag összeállításnak címe „Tanítványsági Alap Sorozat”. A következő tanulmányi útmutatók vannak benne: „Új teremtés vagy!”, „A Szent Szellem”, „Változás erőlködés nélkül”, és „Szellem, Lélek és Test”. Vélekedésem szerint ezek az anyagok szükségesek a tanítványképzésben.

Jamie és én köszönjük folyamatos támogatásodat, amint Isten feltétel nélküli szeretetének és kegyelmének jó hírét hirdetjük szerte a világon. Adományaid lehetővé teszik televíziós szolgálatunk bővítését és új adókon való sugározását azok számára is, akik soha sem hallották még ezt az üzenetet. Hiszem, hogy az üzenet, amit Isten adott nekem megváltoztatja azt, ahogy Krisztus teste az Úrhoz viszonyul, de nélküled nem fogják hallani. Köszönjük!

P.S. Mire ezt a levelet kézhez kapod a Charis Bibliaiskola új egyetemvárosának földmunkálatai Woodland Parkban már megkezdődtek. Előreláthatóan az építkezési engedélyeket nyár közepén kiadják. Kérlek, látogassatok el weboldalunkra a legfrissebb információért.

~~~

Charis Bibliaiskola Világszolgálat

Tanítványság evangélizáció: A Charis Bibliaiskola kihelyezett iskoláinak inkubátora

Olyan városokban, ahol a médián keresztül váltam ismertté, egy új iskola alakulásának bejelentése és az igazgató bemutatása egy Evangéliumi Igazság szeminárium keretében gyakran elengendő az új iskola beindításához. Olyan területeken, ahol kevésbbé vagyok ismert, a Teljes Tanítványság Evangélizáció 48 leckéből álló kurzusa (TE) nagyszerű inkubátornak bizonyulhat kapcsolatok teremtésére és szolgálatra azoknak, akik majd az iskola első hallgatói lesznek.

Mikor Russ, David és Judith Forgoston az indiai Chennai-ban landolt, egy lelket sem ismertek. Mindhárman – apa, fia és meny – a colorádói Charis Bibliaiskola végzettjei voltak. Tudták, hogy Istentől kapták a küldetésüket, de természetes nézőpontból tekintve egy idegen országba költözni egyetlen ismerettség nélkül hatalmas kockázatot jelentett.

„Egyik dolog, amit magunkkal vittünk a TE kurzus volt,”- magyarázta David. „Tudtuk, hogy Leland Shores sikeresen használta Ugandában, így ezzel kezdtünk. Néhány hét múlva Isten vezetésével néhány kulcsfontosságú kapcsolatra tettünk szert, és mielőtt feleszméltünk volna, a TE-t tanítottuk különböző pásztorokból álló csoportnak, Dél-India falvaiban.”

Egy év elteltével mialatt a TE tanfolyamot tanították hatalmas eredménnyel, nyilvánvalóvá lett Forgostonéknak és nekem, hogy ideje megtenni a következő lépést, és elkezdeni egy iskolát. A CBC India 2009 őszén indult, és 2012 tavaszára végzős osztályuk létszáma már harmincnégy fő volt.

Forgostonék nemrégiben átadták az iskola vezetését Lance és Gerry Weldgennek, akik szintén CBC diplomások. David és Judith Svájcba, Judit szülőhazájába költöztek, ahol új munkába kezdenek, és egy másik iskolát indítanak majd. Kétségkívül a TE újra fontos szerepet játszik majd ebben.

A TE egyik nagyszerű tulajdonsága az egyszerűség. Ha átmentél a programon, valószínűleg tanítani is képes vagy. Vegyük pl. Ashisht, egyik 2010-es CBC India végzősünket. Amit tanult, viszi Mumbai-ba. (Maharashtra, India) Mumbait – előzőleg Bombay – az egyik legkozmopolitánabb városnak tartják Indiában. Kultúrák olvasztótégelye, és több, mint 20 millió ember otthona. Ashish reméli, hogy hamarosan indít ott egy iskolát, de közben az alapokat veti meg a TE kurzus tanításával.

Tanya Hamilton, egy másik CBC végzett szíve egy pici dél-kelet ázsiai szigetért, – amit gyakran „az indiai óceán gyöngyének” neveznek – Sri Lankáért dobog. Több, mint 20 millió lakos él a 25332 négyzet-mérföldes területen, amely sok etnikai háború, idegen invázió és egy cunami sebhelyeit viseli.

Tanya ezt a kis országot fiatal lányként hagyta el harminc évvel ezelőtt, és most a CBC Colorado hároméves programjának befejezése után kész visszatérni és segítségére lenni szülőhazájában a nyomor-sújtotta, elfelejtett népnek. El akarja nekik mondani: „Nem vagytok egyedül; Isten szeret benneteket.”

Hogyan tervezi a kezdést? „Az egyedüli mód a TE,” – mondja Tanya. „Isten már készíti az utat Malaron, egy asszonyon keresztül, akivel találkoztam és akinek az elmúlt néhány évben az interneten keresztül tanítom a TE anyagot.” Malar segít Tanyanak lefodítani a TE-t és a könyveimet szingalézre. Eközben tanulja Isten kegyelmének igazságát.

Malar már tanítja a TE programot Sri Lankán szingaléz és angol nyelven. A programot az állam által működtetett börtön rehabilitációs programjára is használja, ad TE leckéket a parton élő szegényeknek, és egy gyermek bibliaórát is vezet.

Tanya visszatérését Sri Lankára 2013 késői felére, vagy 2014 korai felére tervezi. Addig is  a TE inkubátor készíti az emberek szívét egy másik CBC iskola nyitására.

Ez csak néhány példa volt arra, amit Isten a TE-n keresztül végez. Mikor Don Krow és én megalkottuk ezt az anyagot, tudtuk, hogy nagyszerű módja lenne az Evangéliumi igazság egyszerű tanításához. De ki gondolta volna, hogy Isten majd arra fogja használni, hogy százezreket tanítson és CBC iskolák alapjait fektesse le világszerte?

A CBC Világszolgálat finanszírozza és igazgatja ezen iskolák fejlődését Amerika- és világszerte. Az USA-ban lévő iskolák legtöbbje néhány éven belül önfenntartóvá válik a tandíjak segítségével. A harmadik világ országaiban lévők azonban lehet, hogy sosem lesznek önfenntartók, ezért alapítottuk a Világszolgálati Partnerséget.

Azoknak, akik jelenleg támogatjátok a CBC Világszolgálatot, köszönjük. Nem tudnánk ezt  nélkületek végezni. Azoknak, akik támogatjátok az Andrew Wommack Szolgálatot más módokon, mint pl. a Kegyelem Partnerségen, vagy az Alapépítők Partnerségen keresztül, kérlek  továbbra is tegyétek. De ha az Úr vezet adományozásra ezen felül, kérlek imádkozva fontoljátok meg a Világszolgálati Partnerséget is. Csak Isten tudja, mennyi életet segítetek megváltoztatni.

Szeretünk,

Andrew és Jamie

One Comment

Vélemény, hozzászólás?