2012. Februári Hírlevél: A hittel teli szavak ereje

A hittel teli szavak ereje

2012. február

Drága Barátom!

Ha szeretnénk, hogy Isten ereje elkezdjen megnyilvánulni az életünkben, el kell kezdenünk odafigyelni beszédünkre. A szavaknak ereje van – több, mint amennyire ennek legtöbben tudatában vagyunk. Gyakran úgy beszélünk, mintha a szavak jelentéktelenek lennének. Emiatt többségünkkel egyszer s másszor már megtörtént, hogy a „nyelvünk fellógatott” minket. Amit mondtunk, az bizony megvalósult!

Máté 12:36-37:

„De én azt mondom nektek, hogy minden kimondott hiábavaló szóért az embereknek számot kell adniuk az ítélet napján. Mert a szavaid által leszel felmentve, és szavaid által leszel elmarasztalva.”

A „Minden hiábavaló szó” egyszerűen terméketlen szavakat jelent. Olyan szavakat, amelyeket kimondunk, de nem hisszük. Például azt mondod, „Meghalok, ha nem látom az unokáimat.” Persze nem gondolod komolyan, hogy belehalsz, csak azért mondod, mert a kapcsolat fontosságát akarod hangsúlyozni.

Minden alkalommal mikor mondasz valamit, amit igazán nem gondolsz komolyan, kicsit érzéketlenebbé válik a szíved. A tudatalattidban minden hiábavaló szó egy kicsit nehezebbé teszi számodra elhinni, hogy amit mondasz ténylegesen valóra válik, mikor komolyan gondolod és valóban számít.

Jézus teljes mértékben értette a szavak erejét, és arra használta szavait, hogy a megváltoztassa a természetes dolgokat maga körül.

Márk 11:13:14 és 20-24:

„És messzebb meglátott egy zöldellő fát. Odament hozzá, hátha valamit talál rajta, de mikor odaért, a leveleken kívül semmit sem talált, mert még nem volt fügeérés ideje. És válaszként ezt mondta neki: Ezután soha ne egyen rólad gyümölcsöt senki. A tanítványai hallották… Másnap reggel, amint elhaladtak mellette, látták a fügefát, hogy gyökerétől elszáradt. Péter visszaemlékezett és azt mondta neki: ’Mester, nézd, a fügefa, amit megátkoztál elszáradt.’ Jézus így válaszolt nekik: ’Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, mozdulj ki a helyedről, és zuhanj a tengerbe; és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik; meg lesz neki, amit mondott. Ezért azt mondom nektek, amit kívántok, mikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkapjátok, és meg lesz nektek.’”

Szinte hallom Péter hangszínét, amint azt mondta, „ A fügefa, amit megátkoztál, elszáradt.” Biztos vagyok benne, hogy meglepetéssel és hitetlenséggel csengett. Valószínűleg Jézus válasza sem hangzott monotonul. Inkább úgy, hogy „PÉTER! MI VAN VELED?” Jézus elcsodálkozott a hitetlenségén. Mintha azt mondta volna: „Nem kellene besokkolnod az elszáradt fa láttán. Legyen hited Istenben.”

Akkor tovább magyarázta, hogy ez nem csak a fügefára korlátozódik. Egy hegyet vett példaként, de hiszem, hogy ez bármire vonatkozik. Azt akarta tudomásunkra hozni, hogy ha szánkkal kimondunk valamit, és hisszük a szívünkben, miénk lehet, amit mondunk.

——————————————————————————————————————–

A tanítás sorozat teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi linkre kattintva.

——————————————————————————————————————–

Azt is nagyon tisztán érthetővé tette, hogy ki jogosult arra, hogy ilyen módon használja szavait: Azt mondta, „Ha valaki azt mondja” Te valaki vagy? Mert ha igen, és lélegzel, akkor jogosult vagy, és a szavaid befolyásolhatják a természetes és a szellemi világot egyaránt.

Jézus a „mond” szó különböző formáit háromszor használja a 23. versben. Tudomásunkra akarta hozni, hogy a szavaknak ereje van. De azt is mondta, hogy legyen hitünk Istenben. A hittel telt szavak erővel telt szavak. Fontos megérteni, hogy a bennük lévő hit nem emberi hit.

A Galata 2:20 mondja:

„Krisztussal együtt megfeszíttettem: ennek ellenére élek; de nem én, hanem Krisztus él bennem: és az élet, amit most a testben élek, az Isten Fiában való hit által élem, aki szeretett engem, és Magát értem adta.”

Tisztában vagyok azzal, hogy az Új Nemzetközi fordítás (NIV) „Isten Fiában való hit”nek fordította. De ha utánanézel, egyértelműen látszik, hogy Isten a saját hitéről beszél, amit beléd helyezett, mikor újjászülettél. Tulajdonképpen nem is születhetsz újjá a saját hiteddel. Róma 10:17 szerint a hit az Ige által jön, és 1Péter 1:23 azt mondja, hogy Isten Igéje által születsz újjá.

Ha még az üdvösséget sem tudod befogadni a saját emberi hiteddel, hogyan használhatnád saját hitedet gyógyulásra vagy bővölködésre? Rendkívül fontos, hogy ezt megértsd, mert ha nem, mindig azon leszel, hogy mások imádkozzanak érted. Azt fogod gondolni, hogy több hitük van, mint neked, és ezért Isten nekik megteszi, amiért imádkoznak. Ez helytelen, és sok keresztény Isten helyett emberre néz a válaszaiért emiatt.

Róma 12:3:

„Mert azt mondom a nekem adatott kegyelem által minden embernek köztetek, hogy ne gondoljon többet magáról, mint ahogy gondolnia kell; hanem józanul gondolkodjon, aszerint, ahogy Isten adta mindenkinek a hit mértékét. (aláhúzás az enyém)

Képzeld el ezt úgy, mintha egy szedőkanállal levest merítenél. Ha ugyanazt a merőkanalat használod minden alkalommal – és Isten ezt tette – mindenki ugyanannyi levest kap. Ez a leves mértéke. Te a hit mértékét kaptad. Egyik újjászületett hívőnek sincs több hite, mint a másiknak, csak némelyik jobban hasznosítja amit kapott, mint másik.

Zsidók 11:1 mondja:

„A hit a reménylett dolgok lényege, a nem látott dolgok bizonyítéka.”

És a 3-as vers így szól:

„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten szava által jött létre, tehát a látható dolgok a nem látható dolgokból lettek.”

Ez az ige nem szimbolikus; Isten valóban mindent a szavaival teremtett. Az egész teremtett világot létezésbe szólta, és hitének lényege abban nyilvánult meg, amit most láthatunk. Isten Szavának határtalan ereje van. Minden szó, mint kicsiny hittel töltött kapszula ránk, hívőkre vár, hogy felszabadítsuk szíveinkben és szánkkal szóljuk.

Minden, amit látunk szavak által lett, és maga Isten Igéje tartja össze az univerzumot (Zsid. 1:3). Ezért minden, amit látunk reagálni fog a hittel teli szavakra. Reagálniuk kell, mert a szavak az eredeti erő, amiből származnak.

A Példabeszédek 23:7 mondja, ahogy szívében gondolkozik az ember, úgy van ő; Lukács 6:45 pedig, hogy amit mond az ember, a szíve teljességéből jön elő. Más szóval a gondolkodásmódod irányítja a beszéded. Ha megérted, hogy a szavaidnak ereje van, akkor megérted azt is, hogyan lehet, hogy „fellógat a nyelvünk”.

Az, hogy még nem haltunk meg a sok hiábavaló szó miatt, ami eddig kijött a szánkon azért van, mert nem hittünk el minden szót a szívünkből. Istennek hála, hogy a szavainknak hittel kell keveredniük, és hogy hinnünk kell szívünkből mindegyiket. De kell, hogy ez segítsen meglátnunk egy fontos igazságot. Ha hisszük, hogy megbetegszünk, vagy hisszük, hogy mindig szegények leszünk, és ez jön ki a szánkon, megkapjuk, amit hiszünk.

Másfelől, mi történik mikor Isten hittel teli szavait elültetjük a szívünkben, ahol meggyökerezhetnek és növekedhetnek? Minden megváltozik – többé nem csak mondogatjuk, hogy „hiszem, hogy meggyógyultam”, vagy „bővölködöm”, de hisszük is, és Isten hite felszabadul ezeken a szavakon keresztül.

A Példabeszédek 18:21-ben így olvassuk:

„A halál és az élet a nyelv hatalmában van: amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi.”

Nemcsak az életet említi, hanem a halált is. Szomorú, de legtöbb elhangzott szó manapság negatív – szavak, amelyek nem bővölködő életet idéznek elő, hanem csak a problémákat szaporítják.

Legtöbb tanításomban szólok az általunk kimondott szavakról. De mint egyedülálló témát, több mint harminc éve nem tanítottam és biztos vagyok benne, hogy már nincs több kazetta belőle. Így tavaly az európai utamon egy új tanítás-sorozatot tanítottam a „A hittel telii szavak ereje” címmel. Erőteljes sorozat, ami teljesen meg fogja változtatni az általad kimondott szavakhoz való hozzáállásodat. Még fontosabb, hogy ezt a szívedbe fogadd, és megtanuld, hogy a szavak meg tudják változtatni az életed a jelenben és a jövőben is.

Ha meg szeretnéd rendelni ezt a tanítást, a weboldalunkon lehetséges: www.awme.hu, vagy telefonon: +36 96 604112. A tanítás sorozat teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi linkre kattintva.

Szeretünk,

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?