Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2012. január – Hírlevél #1

Az Úr félelme

2012. január

Ha az 1János 4:18-nak ezt a részét idézném: “a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet”, azt hiszem majdnem mindannyiotoktól szívbeli áment kapnék. De ha a félelem rossz dolog, mi van a több mint 300 Igével, ami pozitív módon az Úr félelméről szól?

Például Ézsaiás 11:1-2

„Vessző származik Jessze szárából, és gyökereiből Ág növekszik: Az Úr szelleme nyugszik majd rajta, bölcsesség és értelem szelleme, tanács és hatalom szelleme, tudás és az Úr félelmének szelleme.”

Itt Jézusnak az Atya felé való félelméről van szó. Az biztos, hogy nem rettegett az Atyjától, vagy az Atya ítéletétől, hanem tisztelte, hódolattal tekintett Rá, bízott Benne, szerette és alárendelte magát Neki.  A korai Új Szövetségi gyülekezet is Isten félelmében járt (Ap. Csel. 9:31). Ez az a félelem, az Úr pozitív félelme, amiről beszélni akarok.

Ha Jézusnak és a korai hívőknek fontos volt Istent félni, akkor nekünk is tanácsos lenne megtanulni igazán mi is az Úr félelme. Mivel nem tudom az egészet ebben a rövid levélben tárgyalni, szeretnék néhány példával és illusztrációval szolgálni.

Amerikában ma a hatalom teljes semmibevételét látjuk. Az Úr félelme a hatalom tiszteletét is magába foglalja – rendőröktől és kormánytisztviselőktől kezdve a pásztorokig és a többi gyülekezeti tisztviselőig. Az embereket úgy tanítják, hogy ha nem tetszenek nekik azok akik hatalmon vannak, akkor ’támadják meg az erődöt’ és bármi módon buktassák meg őket.

Isten Igéje nem ezt tanítja; ez a magatartás ellenkezik Isten félelmével.

Róma 13:1-2

„Mindenki vesse alá magát a magasabb hatalomnak. Mert csak Istentől van hatalom: a meglévő hatalmakat Isten rendelte. Ezért aki ellenáll a hatalomnak, Isten rendelésének áll ellen, és akik ellenállnak, büntetést hoznak magukra.”

Nyomós igeszakasz. Teljesen világossá teszi, hogy Isten rendelte a kormányokat és elvárja, hogy rendeljük alá magunkat nekik. A kormány – még a rossz kormányzat is – jobb mint az anarchia.

A Szovjetunió uralmának legmagasabb pontján is, az általa uralt országokban alapvetően rend volt. Igaz, elnyomás volt, kevés lehetőség, és sok igazságtalanság, de rend volt, ami segített a társadalmat viszonylag biztonságban tartani.

A Szovjetunió felbomlása után a vezetőség és hatalom helyén nagy vákuum keletkezett. Némelyik országban azok közül, akik elhagyták az uniót, káosz és anarchia uralkodott. Ugyanez igaz sok afrikai országra, akik megkapták függetlenségüket, hogy tegyenek vele, amit akarnak. Sok esetben  vérfürdők közepette harcoltak különböző frakciók az uralomért. Nagyon valószínű, hogy a „Mohamedán Tavasz”* aminek tavaly tanúi voltunk, ugyanennek volt az eredménye.

Ez vajon azt jelenti, hogy a kommunizmus vagy a diktatúra az államvezetés helyes formája lenne? Nem, de még mindig Isten által adott kormányzási hatalommal rendelkezik, akkor is ha a kormány nem Isten Igéjének elveire alapozódik.

Ugyanez igaz a gyülekezetre:

„Adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, és némelyeket pásztorokul és tanítókul; a szentek tökéletesítésére, a szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére.” (Efézus 4:11-12).

Isten hív el férfiakat és nőket vezető szerepre. Mégis sok keresztény úgy viselkedik, mintha vadászidény lenne a gyülekezet vezetőire. Szabadnak érzik magukat arra, hogy kritizálják és gonoszat beszéljenek róluk a hátuk mögött, és viszálykodást szítanak a testvérek között.

Jakab 3:16

„Ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz munka is megtalálható.”

Ez nem az Úr félelme, és kinyitja az ajtót betegségnek, kórnak, szegénységnek, válásnak és sok más nyomorúságnak.

Nem azt mondom, hogy minden pásztor és lelkész pontosan úgy szolgál, ahogy azt Isten szeretné, és azt sem, hogy vakon engedelmeskedni kell nekik csak azért, mert vezető pozícióban vannak. Minden vezető követ el hibát és mindig van hely a fejlődésre. De akkor is tekintélyük van, és őket tisztelni ugyanaz, mintha Istent tisztelnénk.

Van helyes és helytelen módja a pozícióban lévő személy megközelítésének, ha esetleg okunk van az aggodalomra. A pásztorodnak például bizalmasan ezt mondhatnád: „Szeretlek, Pásztor, és elismerem Istentől kapott pozíciódat ebben a gyülekezetben. Azonban nem tudom jó lelkiismerettel támogatni amit tanítasz.” Ha ezt szeretetben teszed, anélkül, hogy letámadnád, talán hallgatni fog aggályaidra. Ha nem, csendben távozz, anélkül, hogy kritizálnád mások előtt, távozás közben. Ezt tették a tanítványok is a felettük levő egyházi tekintélyekkel (Ap.Csel. 4:1-33). Ez Isten szerint való magatartás, és az Úr félelmében való eljárás.

Itt egy másik példa, ami lehet, hogy meg fog lepni.

Róma 13:7-8

„Adjátok meg mindenkinek, ami jár: adót, akinek adó; vámot, akinek vám; félelmet, akinek félelem; tiszteletet, akinek tisztelet jár. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy szeretitek egymást: mert aki szeret, a törvényt betöltötte.”

A 7. verset gyakran alkalmazzuk számlatartozásoktól való tartózkodással kapcsolatban, de a szövegösszefüggésben ez adófizetésről szól. Akik nem fizetik az adójukat, nem félik és nem tisztelik Istent.

Az Úr félelmének részeként írtam a hatósági tekintélyek tiszteletéről. Ennek ellenére ez nem jelenti azt, hogy meg kell alkudj hiteddel kapcsolatban, vagy hogy rendeld alá magad valami rossz, helytelen dolognak. Példabeszédek 29:25 szerint „Az emberektől való félelem csapdát állít: de aki bizalmát az Úrba helyezi, biztonságban lesz”.

Ez az Ige embertől való félelemről beszél. Mikor emberektől jobban félünk, mint amennyire Istent és Igéjét tiszteljük, nem féljük az Urat. Mikor egy keresztény szolgálat jótékonysági státusza veszélyben forog szociális kérdésben való állásfoglalása miatt, mit tesz? Pálnak nem volt adómentes szervezete, és mégis Isten használta, hogy megváltoztassa a világot.

Egyik Charis bibliaiskola diplomásunk, aki itt Colorado Springsben indított egy szolgálatot, nemrégiben hasonló üggyel állt szemben. Ez a szervezet nőknek biztosít otthont, függőségből való szabadulásuk és visszaélés-okozta állapotukból való rehabilitációjuk idejére. A nőknek a program részeként bibliaórákon kell részt venniük. Ennek szellemi hatása olyan jelentős, hogy sikerarányuk közel 80 százalék volt, magasan verve akármelyik állami programét.

Évente összesen 50,000 dollárt kaptak a lakás és városfejlesztési osztálytól (ez az államszövetségi kormány egyik ága) segítségként a nők szállásköltségeinek finanszírozásában. Azonban amikor a hivatal tudomására jutott, hogy a bibliaórák kötelezőek, kérték a szolgálatot, hogy változtassák meg szabályzatukat, különben megszüntetik a segélyt. Lehet hallottatok erről. Az országos híradóba is eljutott.

De Marilyn Vyzourek, a szolgálat igazgatója, nem hajlott meg, nem adta el meggyőződéseit, csak hogy pénzhez jusson.  Szilárdan megállt, a hivatal pedig megvonta juttatásait. Mikor ezt meghallottam, én is segítettem, mint sokan mások. Dicsőség az Úrnak! Sokkal jobban áll most, mint az állami segítséggel valaha. Isten félelme kifizetődik.

Az emberektől való félelem és Isten félelme közötti választás egész közelről is érinthet bennünket. Van aki nem szólal fel a munkahelyén, mert nem akarja kockáztatni, hogy munkatársai megkritizálják.  Esetleg az emberek rossz szemmel néznének rá, vagy talán ebédszünetben nem hívják, hogy üljön közéjük. Elámít az emberek meghunyászkodása a legkisebb dolgok hatására.

Évekkel ezelőtt az Úr szólt hozzám, hogy „Nincs jogod elutasítani az Igazságot más helyében.” Nekem ez azt jelentette, hogy volt akinek nem mertem elmondani az Igazságot, mert azt gondoltam megbántom őket. Tehát ahelyett, hogy elmondtam volna az Igazságot, és megadtam volna nekik az előjogot, hogy maguk utasítsák el az Igét ha akarják, én elutasítottam helyettük. Az Úr azt mondta, hogy ehhez nincs jogom.

3Mózes 19:17 mondja, „Ne gyűlöld testvéredet a szívedben: fedd meg a felebarátod, hogy  ne légy  részes a bűnében.” Vagyis, ha nem feddjük meg a felebarátainkat, ha nem mondjuk meg nekik az igazat, az gyűlölet feléjük. Vagy úgy is lehetne fogalmazni, hogy, magunkat jobban szeretjük, mint őket, és nem vagyunk hajlandóak elszenvedni még egy kis visszautasítást sem az igazságért. Isten segít nekünk abban, hogy jobban féljük Őt, mint az embereket.

Erről a témáról bővebben Az Úr félelme című új sorozatomban tanítok. Nemrégiben tanítottam az egyik szemináriumon Forth Worth, Texasban, és hiszem, hogy prófétai üzenetet hordoz magában mai generációnk számára. CD-n vagy DVD-n is kapható. A konferencia teljes anyaga megtekinthető (video) és letölthető (mp3).

Igazán hiszem, hogy kihívásodra, de egyben nagy áldásodra is lesz. Meg fogja változtatni a hatalmon lévőkkel kapcsolatos nézeted. De ez csak egy része a tanításnak. Beszélek oktatási rendszerünkről, annak az az Úr félelmével való kapcsolatáról, helytállásod hatásos eredményeiről, a gonosz gyűlöletéről, és Isten tiszteletének áldásairól.

Ebben a hónapban egy második, speciális hírlevelet is készítettünk. Kérlek, olvasd el ezt is!

Szeretünk,

Andrew és Jamie

P.S. Január 26-án este hétkor hegyi idő szerint, beszámolok a “Szentély”-lyel,  Charis bibliaiskolánk új Woodland parki létesítményével  kapcsolatos döntésemről. Ez élő adás lesz, ha teheted kérlek, ne mulaszd el. A weboldalunkon klikkelj az élő adásra. Könnyen megtalálod. Az Egyesült Államokon kívül élők számára az adás hamarosan felvételről is megtekinthető lesz.

*Mohamedán Tavasz – kifejezés az arab világban történő demokrácia felé való megmozdulásra.