Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2012. Júliusi Hírlevél: “Ahogy én szerettelek benneteket”

“Ahogy én szerettelek benneteket”

Kedves Barátom,

Képzeld el azt az éjszakát, közvetlenül mielőtt Jézust megfeszítették. Úrvacsorázott a tanítványokkal és megmosta a lábukat. Kijelentette, hogy Júdás el fogja árulni. Elmondja a tanítványoknak, hogy el fog menni és ők nem követhetik. Majd a következő szavakat mondta:

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (János 13:34,35)

Annak tudatában, hogy ezek talán az utolsó szavai lehetnek a tanítványok számára, bizonyára nagy fontossággal bírtak. Vegyük észre, hogy amit mondott nekik, azt egy parancs formájában mondta, nem pedig javaslatként.

~~~

A teljes sorozat ingyen megtekinthető (angol nyelven) az alábbi linkre kattintva.

Ha inkább a televíziós változatot szeretnéd megnézni, akkor az alábbi linken érheted el (angol nyelven).

~~~

Biztos vagyok benne, hogy azok, akik ezt a hírlevelet olvassák már sokszor hallották ezt a részt. Azonban valóságban a legtöbben nem gondolják, hogy ez olyasmi, amit meg tudnának  tenni. Összeszorított fogakkal törekednek elérni ezt a célt, de általában csekély sikerrel.

Felvetődik a kérdés – Jézus adna olyan parancsot a tanítványok számára, amelyről tudja, hogy nem tudják majd megtartani? A válasz az, hogy nyilvánvalóan nem, akkor viszont miért olyan nehéz manapság a többi embert szeretnünk? Talán ennyire egyszerű az ok – nem adhatjuk oda azt, amivel nem rendelkezünk?

Az egyházak többsége azt tanítja, hogy Isten felénk való szeretete feltételhez van kötve. Tévesen képviselik az Ő szeretetét. Ez az egyik fő oka annak, hogy mi keresztények annyira ítélkezőek és kemények vagyunk mások felé. Tudatosan, vagy nem tudatosan, de hajlamosak vagyunk úgy bánni az emberekkel, ahogy hisszük, hogy Isten bánik velünk.

Meg kell értenünk, hogy Isten nem azért szeret bennünket, mert szeretetreméltóak vagyunk. Nem azért szeret bennünket, mert olvassuk a Bibliát, gyülekezetbe járunk, tizedet fizetünk, vagy a lehető legjobban próbáljuk megtartani a parancsolatot, hogy szeressünk másokat, ahogy Ő bennünket szeretett. Az igazság az, hogy Ő feltétel nélkül szeret bennünket. Ez óriási!

Egy baptista gyülekezetben nőttem fel, ahol minden amiről prédikáltak, az evangelizáció üzenetéről szólt. Azt az érzést keltették bennem, hogy azzal kell vissza fizetnem Istennek azt, hogy megmentett, hogy másokat Jézushoz vezetek. Annyira részemmé vált ez, hogy így mondtam: Ezen a földön létezésünk egyetlen egy célja, hogy valakit Jézushoz vezessünk.

Később az Úr így szólt hozzám: „Ha az evangelizáció az egyetlen célja a létezésednek ezen a földön, akkor mi volt a helyzet Ádámmal és Évával? Senkit sem vezethettek az Úrhoz, nem volt vasárnapi iskolai osztály, ahol taníthattak volna, nem volt senki, akiért imádkozhattak volna, nem volt egyáltalán semmiféle fizikai szükségük. „ A válasz a Jelenések 4:11-ben található:

“Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett [a Te örömödért – King James fordítás] és teremtetett”

Minden teremtés eredeti célja az volt, hogy Isten örömére legyen. És még mindig ez Isten célja. Ádám és Éva az Istennel való baráti kapcsolatra lett teremtve. Szeretett volna valakit szeretni és azt, hogy ez a valaki viszont szeresse, szabad akaratából.

Isten célja az emberi lények teremtésével a kapcsolatról szólt. De a vallás sikeresen átalakított bennünket emberi lényekből emberi cselekvőkké. Amikor ez áll a középpontban, akkor elkezdjük Isten szeretetét ahhoz kötni, amit mi teszünk Érte. Én tettem! De sohasem ez volt a terve.

Az évek alatt ezrekért imádkoztam már. Azok nagy többsége, akik hozzám jöttek ezzel kezdték leírni a szellemi életüket: „Imádkoztam, böjtöltem, olvastam a Bibliát, látogatom a gyülekezetet, de mégsem gyógyultam meg eddig.” Nem veszik észre, de pontosan azt mondták el amiért nem gyógyultak meg. Saját cselekedeteikre mutatnak rá Jézus cselekedetei helyett.

Ugyanez igaz az Úrral és a többi emberekkel  való kapcsolatunkra. Elhittük, hogy Isten a teljesítményünk alapján szeret bennünket és cselekszik az érdekünkben. Így ennek megfelelően kezelünk másokat is – szeretetünk közvetlen arányban áll azzal, amit tesznek, vagy ahogy velünk bánnak.

A Róma 5:8 így mondja:

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

Isten szeretete sohasem volt és sohasem lesz feltételekhez kötve. A legrosszabb állapotodban szeretett téged, és a legtöbb keresztény gyülekezet egyet is ért ezzel, kezdetben. Hisznek abban, hogy kegyelemből hit által kaptál üdvösséget, személyes történetedtől függetlenül, de gyakran ezen a ponton megáll a kegyelem és elindul a vallás. A vallás pedig mindig a külsőségekre helyezi a hangsúlyt.

Miután üdvösséget kaptál – mondja a vallás – szentül kell élned és a szentség bizonyítékai valószínűleg a gyülekezeted mércéje szerint kerülnek megítélésre. Helyes módon öltözködsz, helyes módon beszélsz, vezetsz embereket Jézushoz, és a legfontosabb, fizetsz-e tizedet? Ezek csak példák.

Isten nem így néz rád. Isten a szívet nézi. Az 1. Sámuel 16:6-7 szerint:

Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az ÚR felkentje, aki most itt van. De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.

~~~

A teljes sorozat ingyen megtekinthető (angol nyelven) az alábbi linkre kattintva.

Ha inkább a televíziós változatot szeretnéd megnézni, akkor az alábbi linken érheted el (angol nyelven).

~~~

Sámuel Eliábot akarta választani Saul király helyére, a külső megjelenése miatt. De Isten nem a külsőt nézi. Az egyház manapság hasonló módon ítéli meg a hívőket. Lehet, hogy titokban egész éjjel mulattál szombaton, de amíg a következő napon fessen és jól öltözötten elmész a gyülekezetbe csekkel a kezedben, akkor elfogadásra találsz, mert kívülről szentnek tűnsz.

Az Újszövetség alatt Istent még mindig érdeklik a cselekedeteid és a viselkedésed.  Nincs rendben a hazugság, a lopás, a házasságtörés, vagy más bűnök. Azonban, Ő tudja, hogy ezek nem egyebek, mint  a Vele való kapcsolat – vagy annak hiányának – melléktermékei . Ezért a szívedre összpontosít Isten.

Amíg azt hiszed, hogy Isten a teljesítményed alapján értékel, addig sohasem fogod elfogadni teljes mértékben az Ő szeretetét. A szeretet egy döntés, és Isten eldöntötte, hogy szeretni fog téged még akkor is, ha ezt nem érdemled meg. Semmit sem tehetsz, amivel kiérdemelhetnéd ezt, ezért inkább fogadd el, mint egy ingyen ajándékot.

Amikor megérted, hogy mennyire szeret téged Isten, akkor könnyű lesz másokat szeretni.  Amikor pedig úgy szeretsz másokat, ahogy Isten szeretett téged, akkor a viselkedésed meg fog változni az irányukban.  Ha úgy szereted a házastársad, ahogy Krisztus szeretett téged – feltétel nélkül – , akkor sohasem fogsz házasságtörést elkövetni. Ha úgy szereted a szomszédod, ahogy Krisztus téged szeret, akkor sohasem fogsz tőle lopni, vagy hamisan tanúskodni ellene.

Honnan fogja megismerni a világ, hogy Krisztus tanítványai vagyunk? János 13:35 így mondja: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

Tudtad azt, hogy az első századi gyülekezet 30 év alatt evangelizálta az akkor ismert világot? Nem volt televíziójuk, internetük, okos-telefonjuk és sms-ük. De szerették egymást és ez a szeretet annyira nyilvánvaló volt, hogy úgy vonzotta az embereket, mint méz a méheket.

Egy farizeus, aki törvénytudó volt, egyszer ezt kérdezte Jézustól: „Mi a nagy parancsolat a törvényben?” Jézus a Máté 22:37-40-ben így válaszolt:

Jézus így válaszolt: “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

A farizeusok azt akarták, hogy Jézus megnevezze a legfontosabb „Ne tedd” parancsolatot, ehelyett Jézus megmondta a „Tedd ezt” parancsolatot. Sok hívő még mindig az Ószövetségi Törvény mentalitása alatt él. Megpróbálják kiérdemelni annak az Istennek a szeretetét, aki már eldöntötte, hogy feltétel nélkül szereti őket.

Miután kezded megérteni, hogy Isten mennyire szeret téged, a szeretet úgy fog kiömleni belőled mások irányában, mint az élő vizek folyamai.

Nemrégiben tanítottam az egyik Evangéliumi Igazságok Szemináriumon erről a témáról, Ahogy én szerettelek benneteket. Arra bátorítalak, hogy szerezz be egy felvételt magadnak. Meg fogja változtatni az Istenről alkotott képed, és emiatt a másokhoz való viszonyulásodat is.

~~~

A teljes sorozat ingyen megtekinthető (angol nyelven) az alábbi linkre kattintva.

Ha inkább a televíziós változatot szeretnéd megnézni, akkor az alábbi linken érheted el (angol nyelven).

~~~

Jamie nevében is köszönöm, hogy támogatásod által segítesz másokat is elérnünk, hogy meghallhassák ezt az Örömhírt.

Szeretünk,

Andrew és Jamie

Ui.: Megkaptunk valamennyi engedélyt ahhoz, hogy hamarosan elkezdhessük az új Charis Bible College létesítményeinek építését, Woodland Park-ban, Colorado. Az alapkőletételről amerikai weblapunkon tájékozódhatsz.