Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2012. Márciusi Hírlevél: Istennel telve mindennap

Istennel telve mindennap

2012. március

Drága Barátom!

Van-e amikor úgy érzed, hogy Isten és te elsodródtatok egymástól, és az egykor Vele tapasztalt szeretet és öröm megfakult? Ha igen, nem vagy egyedül. Legtöbb keresztény úgy érzi, hogy Istennel átélt tapasztalatai idővel meghalványodnak, ezért új érintésre van szükségük. De a Biblia nem ezt tanítja.

A Biblia azt mondja, hogy Isten soha nem hagy el, és nem távozik el tőlünk (Zsid. 13:5). Ha ez igaz – és persze, hogy az – akkor ki távolodott el? Mint újjászületett hívők, mindannyian képesek vagyunk Isten teljességében élni életünk minden napján. Isten folyamatosan ontja szeretetét, örömét, békességét, kijelentés-ismeretét és minden más áldását. De előfordulhat, hogy megszűnünk befogadni, ekkor úgy „érezzük”, mintha Ő távolodott volna.

Róma 1:21 szerint:

„Mikor Istent megismerték, nem dicsőítették Istenként, hálásak sem voltak; hanem képzeletükben hiábavalóvá lettek, és esztelen szívük megsötétedett.”

Ebben az igerészben négy különálló alapfogalom – vagy kulcs – van, ami bevezethet és benntarthat minket Isten teljességében. Pozitívan kifejezve: dicsőítsd Istent, légy hálás, ismerd fel a képzelet erejét, és legyen jó szíved. Ezek irányítása kezünkben van.

~~~
<<A televízióban sugárzott sorozatot teljes terjedelmében megtekintheted ezen a linken (angol nyelven).>>
~~~

Dicsőítsd Istent

A Bibliában sok helyen a ’magasztal’, és a ’dicsőít’ szó az eredetiben ugyanaz. Ezért a ’magasztal’, és a ’dicsőít’ felcserélhető. A magasztal azt jelenti, hogy „nagyobbá tenni, nagyítani.”

Tudtad, hogy Istent nagyobbá teheted? A szó szoros értelmében Isten az Aki, attól függetlenül, hogy te mit gondolsz Róla, de felfogásod szerint lehet nagy, vagy kicsi. Hatalmadban van ilyenné vagy olyanná tenni Őt az életedben.

Legtöbben a problémák felnagyításának, Isten és Szava minimalizálásának mestereivé váltunk. Emlékszem egy hölgyre, aki azt gondolta gyermeket vár, de kiderült, hogy rákos beteg. Az orvosok azt mondták, hogy azonnali méheltávolításra van szüksége. Tudtára hozták, hogy csak 50% esélye van a túlélésre, és műtét nélkül nem élne két hétnél tovább.

Sírva jött hozzám: „Andrew, hallottad, mit mondtak?” Nos, nem mindig reagálok így, de hiszem Isten vezetésére mondtam amit mondtam. Elkezdtem nevetni és kijelentettem: „A tumor nem probléma Istennek. A menny fényei nem fognak elhalványulni az erőkibocsátástól, ha az Úr meggyógyít! Nem nehezebb meggyógyulni egy rákos betegségből, mint egy náthából.”

Elkezdtem magasztalni, nagyítani, és dicsőíteni Istent. Az Urat nagyobbítottam, a rákos betegséget kisebbítettem. Az egyetlen dolog, ami a rákot felülmúlhatatlanná tette számára, az érték amit ő az orvosok szavának tulajdonított. Még bolondnak is hívták, amiért visszautasította a kezelést, és papírokat írattak alá vele, ami felmenti őket a felelősség alól „mikor” majd meghal. De ő úgy döntött, hogy megállja a helyét, és hisz Istenben. Most már majdnem húsz éve, hogy visszautasította azt az operációt – és egy egész csapat gyermeke van.

Te mit tartasz értékesnek? Mi nagy a szemedben? Felnagyíthatod az Urat, nagyobbá teheted Őt és Szavát minden problémánál. Tedd ezt úgy, hogy dicsőíted, dicséred Őt, és hálát adsz Neki. Találj az Igében valakit, aki legyőzött egy olyan szituációt, ami a tiedhez hasonló. Elmélkedj az Igén, tedd magadnak valóságosabbá a problémánál olyannyira, hogy Isten Szavát látod, mint igazságot, Őt látod nagyobbnak bármely helyzetnél.

„Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk 9:23)

Hála

Pál a hálátlanságot a végső idők egyik jeleként listázta, ugyanabban a versben a kapcsisággal, gőggel, istenkáromlással, és szentségtelenséggel (2Tim. 3:1-2). Nem sokan vitatnák azt, hogy olyan társadalomban élünk, ami tele van hálátlan emberekkel, még annak ellenére is, hogy ma nagyobb a jólét és több a lehetőség, mint eddig bármelyik nemzedék életében.

A második kulcs, hogy Istennel telve maradjunk, a hálás szív. Dicsőíteni, magasztalni (felnagyítani) Őt, és köszönetet mondani Neki mind kölcsönösen kapcsolatban vannak egymással, de ahhoz, hogy dicsőíteni tudd Istent, hálásnak kell lenned. Ahogy hálát adsz neki, emlékezteted magad arra, amit mondott és tett, ami magasztalja Őt.

„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledkezz el egy jótéteményéről sem” (Zsolt. 103:2).

A hála az alázatot és az emlékezést is magában foglalja. Az alázat annak megértése, hogy ezeket a dolgokat nem magad valósítottad meg. Azután mikor alázatosan visszaemlékszel a jó dolgokra, amit érted tett, mindig hálássá tesz. Tehát fontos visszanézni és újra átélni a győzelmeidet és emlékezni, kinek az ereje valósította meg ezeket.

„Menjetek be kapuin hálaadással, és királyi udvarába dicsérettel: legyetek hálásak neki, és áldjátok nevét. Mert az ÚR jó; kegyelme örökkévaló; és igazsága megmarad minden generáción át” (Zsolt. 100:4-5).

Bármikor kísértésbe esel, hogy zúgolódj, vagy panaszkodj egy probléma miatt: ne tedd. Ahelyett menj be Isten jelenlétébe, és tölts tíz percet azzal, hogy köszönetet mondasz neki a jóságáért. Ha ezt teszed, azt találod majd, hogy szűnik a természetes kívánság a panaszkodásra, és amint helyes perspektívából kezded nézni, a probléma összezsugorodik.

Képzelet

A képzelet sokkal fontosabb, mint ahogy legtöbb ember ezt felismeri. A héber szó, amit képzeletnek fordítottak az Ó Szövetségben, szó szerint azt jelenti „fogantatás”. A képzelőerő által fogannak új ötletek. Nélküle az emberek szellemileg és alkotóképességükben terméketlenné válnak.

Néhány évvel ezelőtt Izráelbe utaztam. Emlékszem, mikor megálltam Elah völgyében. Kiszálltam a buszból és lementem a kis forráshoz. Felvettem öt sima követ, ugyanúgy, mint egykor Dávid. Elképzeltem milyen lehetett Dávidnak, mikor szembeszállt Góliáttal. Megelevenedett a történet.

Isten Igéje megelevenedik, mikor elképzeled amiről szól. Engedd, hogy Isten Szava uralja képzeletedet, amint Igékről gondolkozol, és olyan dolgokat fogsz látni az Igében, ami fizikai szemeddel nem látható. A bensődben látod majd….a képzeletedben.

Mikor a Biblia azt mondja, hogy meggyógyultál, elmélkedned kell ezen az igazságon, amíg gyógyultan látod magad. Legtöbb ember engedi, hogy a képzelete hiábavalóvá váljon, és inkább azzal a képpel értenek egyet, amit az orvosok festettek, nem azzal, amit Isten Igéje. Megmondják nekik mi fog történni, és ezt igazságként kezelik.

Mikor elmulasztunk hálásnak lenni, Istent dicsőíteni, a képzeletünk automatikusan hiábavalóvá lesz. Ez nem azt jelenti, hogy nem aktív; hanem azt, hogy ellenünk kezd dolgozni. Azok, akiknek képzelete hiábavaló, pesszimisták; kudarcot képzelnek el siker helyett. Képzeletünket Isten Igéjével egybehangzóan kell használnunk, és úgy kell látnunk magunkat, ahogy Isten lát minket: boldognak, egészségesnek, és bővölködőnek.

Jó szív

Az Írás egyértelműen kijelenti, hogy a szívedben levő hozzáállás sokkal fontosabb, mint a cselekedeteid.

Jézus így fogalmazta ezt Máté 23:25-26-ban:

„Jaj nektek írástudók és farizeusok, képmutatók! Mert megtisztítjátok a pohár és tányér külsejét, de belül erőszakkal és kicsapongással van telve. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és tányér belsejét, hogy a külseje is tiszta lehessen.”

Az Urat jobban érdekli a szíved, mint a cselekedeteid.

Máté 12:35, Márk 7:21-23, és Példabeszédek 23:7 még jobban kifejezi:

„A jó ember a szíve jó kincséből jó dolgokat hoz elő; a gonosz ember a gonosz kincsből hoz elő gonoszat” (Máté 12:35).

„Mert belülről, a szívből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráználkodások, gyilkosságok, lopások, kapzsiság, gonoszság, csalás, kéjvágy, gonosz szem, istenkáromlás, gőg, ostobaság: mindezek a gonosz dolgok belülről jönnek, és bemocskolja az embert” (Márk 7:21-23).

„Mert ahogy a szívében gondolkozik, úgy van ő igazán” (Péld. 23:7).

Szívünk irányítja beszédünket és tetteinket. A fent említettek szívünk termékei. Ezek ellentéte is igaz lehet. A szeretet, öröm, békesség, türelem, és a Szellem többi gyümölcse szintén annak terméke, amit szívünk hisz. A szív negatívan azért reagál, mert mi engedjük, hogy külső, vagy fizikai dolgok uralják Isten Igéje helyett.

Akkor az értelmünk megsötétül, és érzéketlenné válunk Istenre. Mi magunk okozzuk szívünk megsötétedését. A ’megkeményedik’ szó a szótár szerint hideget, érzéketlent, érzéstelent és makacsot jelent. Mikor a szívünk megkeményedik, vagy érzéketlenné válik Isten felé, automatikusan érzékeny lesz fizikai érzékszerveinkre, és érzékszerveink uralma és irányítása alá kerül.

Nos, mit tesznek legtöbben, mikor felismerik, hogy szívük irányítja tetteiket, és látják, hogy problémát okoznak maguknak és másoknak? Viselkedés módosításhoz folyamodnak. Megpróbálják tetteiket megváltoztatni a szívük megváltoztatása nélkül, ez pedig soha sem hosszútávú. Ha az emberek meg akarják változtatni viselkedésüket, meg kell változtatniuk a szívüket. Meg kell bizonyosodjanak arról, hogy Isten Igéje a domináns befolyás életükben.

Ha ezt a négy kulcsot gyakorlattá teszed az életedben, nem maradsz ugyanaz. Megváltoztatja gondolkodásodat mindenről és mindenkiről körülötted. Isteni perspektívát nyersz.

~~~
<<A televízióban sugárzott sorozatot teljes terjedelmében megtekintheted ezen a linken (angol nyelven).>>
~~~

Amit most itt leírtam, csak kivonata az erről a témáról való tanításomnak. Könyvem, „Istennel telve mindennap – fedezd fel, hogyan”  (angol nyelven) teljesebb képet ad erről. Kisérő munkafüzet is kapható hozzá, ami nagyszerű eszköz az egyéni vagy csoportos tanulmányozáshoz egyaránt. Ezekben nagy alapossággal tanítom ezt a témát. CD vagy DVD formában is (angol nyelven) rendelkezésedre áll ez a tanítás. Megrendelhető internetes oldalunkon, www.awme.hu, vagy telefonon.

Szeretünk,

Andrew és Jamie

U.I. Majdnem mindennap olvasom internetes oldalunk vendégkönyvét. Emberek a világ minden tájáról írják bizonyságtételeiket és megjegyzéseiket arról, hogy Isten feltétel nélküli szeretetének és kegyelmének üzenete milyen módon változtatta meg az életüket. Ha még sosem olvastad, szánj rá időt, hogy megtedd. Azok a megváltozott életek a te hűséges adakozásod közvetlen eredményei. Az ő nevükben Jamie és én KÖSZÖNETET mondunk neked!