2012. Novemberi Hírlevél: Pozitívnak maradni egy negatív világban

Kedves Barátaink és Partnereink!

Ha eddig netán még nem vettétek volna észre, hogy negatív világban élünk, azért lehet, mert nem figyeltetek oda.

Ezek a negatív befolyások különösen szembetűnőek voltak az Egyesült Államok elnökválasztásának néhány utolsó hónapja alatt. Mindegyik párt milliókat költött arra, hogy a legrosszabb képet fesse le arról, ami az amerikaiakkal történhet, ha ellenfelüket válasszák meg. Közel annyit sem költöttek a reménység kifejezésére.

Ehhez jönnek továbbá olyan problémák, mint a betegség, munkahely elvesztése, vagy házassági problémák, és megláthatjátok, hogy idővel a világ nyomása – ha engeditek – meglophat a szeretettől és az örömtől.

A Máté 24:12-ben Jézus ezt mondta: „Mivel a gonoszság megnövekszik, sokakban kihűl a szeretet.” Azt mondta, ez az utolsó idők egyik jellemzője lesz, és hogy nem szükségszerűen a bennünk levő, hanem a minket körülvevő negatív dolgok hidegítik majd meg sokak szeretetét.

Az angol fordításban azt, hogy „kihűl” olyan szóval fejezték ki, ami a hagyományos gyertyakészítésre utal. A gyertyabelet forró faggyúba mártják, majd kiveszik, hagyják hűlni néhány másodpercig, mialatt vékony viaszréteg keletkezik rajta. Ezt a folyamatot ismételik több százszor, amíg a gyertyabelet mélyen betemeti a faggyú.

Ugyanez történik a szívvel is. Ha levesszük szemünket Jézusról és e világ gonoszságára és körülményeinkre összpontosítunk, a negativitás rétegei apránként keményednek meg a szívünkön, és Isten és mások iránti szeretetünk kihűl.

Akkor hát hogyan maradhatunk pozitívak egy ily mértékben negatív világban? Hadd kezdjem ezzel a verssel a Józsué 1:9-ből:

Nem megparancsoltam neked? Légy erős és bátor; ne félj, és ne csüggedj, mert az Úr, a te Istened veled van, bárhová mész.

Itt az Úr Józsuéhoz beszélt, aki Mózes helyét vette át, ami nem kis kihívást jelentett számára. Azt mondta Józsuénak, hogy legyen erős és bátor, ne féljen és ne rettegjen. Ezek ellentétes erők, amik közömbösítik egymást. Ha félsz és rettegsz, akkor nem vagy erős és bátor. Tehát két dolgot tennünk kell, kettőnek pedig ellent kell állnunk.

A „csügged” szó jelentése „ijedséggel és nyugtalansággal megtelni; megfélemleni”. Elmondhatod magadról, hogy nyugtalansággal, szorongással  küzdesz a jövővel kapcsolatban? A problémák, amikkel szembenézel vagy nemzeted néz szembe ijesztőnek, megfélemlítőnek vagy csüggesztőnek látszanak előtted? Ha igen – elcsüggedtél.

Az Úr ezeket a dolgokat nem teszi automatikusan veled, hanem Ő rajtad keresztül árad. Ha elcsüggedsz, vagy elbátortalanodsz, megállítod a folyamatot. Az Efézus 3:20 mondja:

Annak, aki képes rendkívül bőségesen felettébb megtenni amit kértünk vagy elgondoltunk, a bennünk munkálkodó erő szerint.

A „szerint” azt jelenti, hogy azzal az erővel arányosan, vagy annak mértékében, ami benned munkálkodik. Isten embereken keresztül árad. Ha elbátortalanodsz, megállítod Isten erejének áradását.

Itt egy másik példa. 1Sámuelben olvashatunk egy szörnyű helyzetről, amivel Dávid állt szemben. Apósa, Saul meg akarta ölni. Tizenhárom éven keresztül minden nap az életéért futott. Minden vagyonát elégették, feleségeit és embereinek feleségeit és gyermekeit elhurcolták, ráadásul saját emberei azon voltak, hogy megkövezik. Nem valami nagyszerű körülmény! Mégis így szól az Ige 1Sámuel 30:6-ban:

Dávid rendkívül el volt csüggedve, mert az emberei fiaik és lányaik miatt való elkeseredésükben arról beszéltek, hogy megkövezik; de Dávid felbátorította magát az Úrban az ő Istenében.  

A helyzet zordnak látszott. Dávid olyan helyzetben volt, ahol minden természetes körülmény azt kiáltotta „Bátortalanodj el, csüggedj el!” De Dávid bátorította magát az Úrban. Tudod, hogyan? Az Igével kezdte bátorítani magát, és néhány óra leforgása alatt minden beteljesedett, amit Isten ígért neki: királlyá lett. Ha feladta volna az utolsó percben, mindent elvesztett volna.

Sok embert látok manapság, akik helytállnak egy ideig, aztán feladják. Mintha határt szabnának, hogy meddig hisznek Istenben. Lehet, hogy azt gondolod: Mennyi ideig kell helytállnom? A válasz egyszerű: Addig állsz Isten Igéjén és ígéretein, amíg megbátorodsz, és működik. Ne add fel!

Péter jó példája annak, hogy mi történik, mikor levesszük szemünket Jézusról, és Igéjéről. Máté 14:28-30 így szól:

Péter válaszolt neki, és mondta: Uram, ha te vagy az, parancsolj, hogy menjek hozzád a vízen. Ő azt mondta, „Gyere”. Mikor Péter kilépett a hajóból, járt a vízen, ment Jézus felé. De mikor látta a viharos szelet, megrémült, süllyedni kezdett, miközben azt kiáltotta, „Uram, ments meg”.

Amint Péter levette Jézusról tekintetét és a viharos tengerre nézett, süllyedni kezdett. Gondold csak el: akkor sem tudott volna a vízen járni, ha a tenger teljesen csendes lett volna. Csak annyi történt, hogy fókusza megváltozott. Ahelyett, hogy Jézus ígéretére koncentrált volna – a parancsára, hogy jöjjön – Péter a körülményekre összpontosított, és ezért kezdett süllyedni.

Ha Jézuson és Igéjén tudod tartani fókuszodat a vihar közepette, akkor képes leszel járni a körülmények vizein. Mikor az orvos azt mondja daganatod van, a főnököd azt mondja elveszted állásodat, akkor is lehetséges pozitívnak maradnod. Szándékos erőfeszítésbe kerül, de abszolút döntő.

Fel kell ismerned, hogy a Sátán a világ minden gonosz és negatív dolgát használhatja arra, hogy elbátortalanítson, még akkor is, ha azok nem a te személyes problémáid. Elbátortalanodhatsz miközben politikát nézel, újságot olvasol, híreket hallgatsz. Ha nem állsz ellene,  ez azt okozza, hogy elbátortalanodsz, elcsüggedsz, és ami a legrosszabb, Isten iránti szereteted meghidegül (Máté 24:12).

A Biblia azt mondja Ézsaiás 26:3-ban, hogy akinek elméje az Úrra összpontosul, azt megőrzi az Úr teljes békében, mert Benne bízik. Békességünk közvetlenül kötődik gondolatainkhoz. Mint keresztények, annyira benne vagyunk a világ vérkeringésében, mint még soha – olvassuk, halljuk, nézzük ugyanazt az istentelenséget, mint a világ és aztán csodálkozunk miért ugyanaz az eredmény is életünkben. Egyszerű: ha szemét megy be, szemét jön kifelé is.

Hangsúlyozom, hacsak nincs előre megfontold terved, hogy bátorítsd magadat az Úrban, nem fogsz megbátorodni. Felbátorodva lenni ma nem normális; csüggedni az. Nem normális erősnek és bátornak lenni, de feltétlenül lehetséges. Isten Igéje elmondja majd neked, hogyan.

Dicsőség Istennek, része szeretnék lenni felbátorodásodnak és segítségedre lenni abban, hogy erős légy és bátor. Kérlek, hallgasd meg/nézd meg a „Hogyan maradjunk pozitívak ebben a negatív világban” című sorozatomat. Ma jobban szükségünk van a bátorításra, mint valaha.

Most kaptam egy emailt jó barátomtól, Arthur Blessitt-től. Az egyik legpozitívabb email, amit olvastam régóta. Tele jó dolgokkal, amiket az Úr tett a szolgálatán keresztül. Több mint 40.000 mérföldet gyalogolt keresztjével a világ körül. Bátorítalak, hogy nézd meg beszámolóját a www.blessitt.com weboldalon.

Jamie-vel együtt köszönjük nektek e szolgálat folyamatos támogatását. Még ha én is vagyok a szolgálat hangja, ti vagytok akik felhatalmaztok arra, hogy menjek és beszéljek. Ennél még fontosabb: ti vagytok, akik segítetek nekünk másokat kiképezni a Charis Bibliaiskolán keresztül, hogy menjenek szerte a világba és ugyanezt tegyék.

Szeretünk,

Andrew és Jamie

Ui.: A woodland parki új CBC egyetemváros építkezése folyamatban van. Weboldalunkon láthatjátok hogyan haladunk: www.awmi.net.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?