2013. júliusi hírlevél – Szellem, Lélek és Test

AJ_tieKedves Barátom!

A tudás erőteljes dolog!

Nemrég tértem vissza Jamie-vel  a tengerentúlról, ahol felfrissítettük az üzleti ismereteinket. A repülőben az üléseinket lapos ággyá alakíthattuk át. Csodás volt. Tényleg csökkentette az időeltolódásból származó kellemetlenségeket. Ahogy alváshoz készülődtem John Wesley-re gondoltam, aki egy hajóval kelt át az Atlanti óceánon. Hónapokba tellett az utazása és a körülmények is rettenetesek voltak. Az én utam Londonból Denverbe mindössze 9 óráig tartott és olyan kényelemben volt részem, amiről ő álmodni sem mert volna.

Mindez a tudásnak köszönhető. Az ember semmi újat sem teremtett; csupán felfedezte azokat a törvényszerűségeket, amelyeket az Úr kezdettől fogva lefektetett.  A madarak agya kezdettől fogva alkalmas a repülésre. Ugyanez igaz a kommunikációra, elektromosságra, a számítástechnikára, és minden egyéb modern találmányra. Az ember csupán Isten teremtett törvényeit fedezi fel.

Bár az ember hatalmas felfedezéseket tett, amelyek teljesen megváltoztatták az életünket, úgy tűnik, hogy kevesebbet tudunk önmagunkról, mint az előző generációk. Míg őseink nem rendelkeztek a modern kényelmi szolgáltatásainkkal, rendelkeztek viszont azzal a békességgel és erővel, amit legtöbbünk nélkülöz. Amilyen mértékben a természetes világról alkotott ismereteink bővültek, úgy csökkent a szellemi dolgokról való tudásunk. Az ember arrogáns módon úgy gondolja, hogy minden problémáját képes önmaga megoldani, de nem lehetséges külső békesség, ha nincs belső békességünk.

Az ember minden bölcsességében is tudatlan. A szellemi világról ugyanis fogalma sincs. Nemcsak a rajtunk kívül álló szellemi birodalomról beszélek, hanem a bennünk lévőről is. Nem az állatvilágból származunk, hanem Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk (1Mózes 1:26).  Szellemi lények vagyunk. A helytelen viselkedést nem kontrollálhatjuk még több törvénnyel, fémdetektorokkal, vagy a társadalom változtatásával, ez egyedül az emberi szív megváltozásával érhető el, lépésről lépésre. Kizárólag Jézus képes erre.

Még szomorúbb, hogy sok keresztény is elveszítette ezt a szellemi nézőpontot. Nagyon kevesen tudják, hogy kik is igazán szellemben. Igaz, hogy a vallás megtanította velük, hogy természettől fogva bűnösök – pontosan az ellenkezőjét, mint amit a Biblia tanít.

Igaz, hogy született bűnösök vagyunk (Zsolt 51:5) és az ördög természete munkálkodott bennünk (Ef 2:2-3), de amikor Krisztushoz jöttünk és elfogadtuk az üdvösséget, akkor új emberré lettünk szellemben.

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.  (2. Kor 5:17)

Ez az ige nem a testedről beszél. Ha férfi voltál a megtérésed előtt, akkor utána is férfi maradsz. A tested nem változott meg. A lelked, amit a Biblia a mentális-érzelmi részednek nevez, nem változik meg automatikusan. Változásnak van kitéve, de neked kell megújítanod az elmédet, hogy megtapasztald a változást az elmédben és érzelmeidben.

Azonban a szellemedben egy teljesen új „faj” lettél. Szellemed teljesen új. Nem maradt benned a régi bűnös természetből.

Tudom, hogy ez teljes sokként fog érni némelyeket, akik a hagyományos ótermészet-újtermészet teológiával lettek beoltva. A legtöbb keresztényt arra tanítottak, hogy az üdvösség után is alapvetően ugyanazok maradtak a természetük legmélyén és az életük további része azzal fog eltelni, hogy ezt az ótermészetet próbálják elnyomni. Abban hisznek, hogy kettős természetük van. Ez tiszta szkizofrénia, és ez olyan keresztényeket eredményez, akik még csak nem is hasonlítanak Krisztusra.

Pál ezzel a kérdéssel foglalkozik a Római levél 6. részében. Az előző részekben erőteljesen bizonyítja, hogy Isten kegyelem szerint foglalkozik velünk, a hitünkön keresztül és ebből fakadt egy logikus kérdés: „Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem bővölködjön?” (Róma 6:1) Természetesen nem ezt mondja Pál, és két okot is ad arra, hogy a keresztényeknek miért kell szentül élniük.

Az első ok Pál szerint:

Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? (Róma 6:2)

Milyen radikális kijelentés! Manapság a keresztények nem hiszik ezt el. Azt hiszik, hogy élőek a bűn számára és ez sok erőfeszítéssel, csalódással jár. Egész életükben a bűnös természettel hadakoznak. Pál nem ebben hitt.

Pál azt mondja: mivel Krisztusba merítkeztünk be, megtapasztaljuk a régi bűnös természetünknek való meghalást. Egyszerűen halott. Elhunyt. Nem létezik többé.

Hallom, hogy némelyek ezt mondják: „Micsoda? Megőrültél? Még mindig sok bűnnel küszködök. Nem haltam meg a bűn számára.”

Elismerem, hogy a keresztények még mindig vétkeznek. Pál megemlíti ezt ebben a fejezetben és tovább részletezi a 7. fejezetben. Természetünk megváltozott. Az egyetlen ok, amiért még mindig bűnöket követünk el, mivel nem ismerjük ezeket az igazságokat. (Jn 8:32).

Az elménk hasonlít a számítógépekhez abban, hogy programozható. Miután beprogramoztuk, a programnak megfelelően fog működni egészen addig, amíg újra nem programozzuk. Mindannyian bűnben születtünk és a régi bűnös természetünk programozta be az elménket arra, hogy miként legyünk önzőek, keserűek, haragosak, hogyan vágyakozzunk, stb. Amikor újjászületünk (Jn 3:3) teljesen újjá leszünk a szellemünkben. A régi természet teljes mértékben megváltozik (2. Kor 5:17). Nem egy folyamatos megújulásról van szó, már éppen olyan tiszta és tökéletes, mint Jézus (1. Jn 4:17, 1 Kor 6:17, Ef 4:24).

Pál ez a feltámadott életnek nevezi. A Róma 6:5-ben azt mondja:

Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.

A következő versben rögtön azt is mondja, hogy valamit tudnunk kell ahhoz, hogy ezt megtapasztaljuk. Az első dolog, amit megemlít: „az ó emberünk megfeszíttetett Krisztussal”. Ez nem valami olyan dolog, ami még ezután fog történni, vagy újra és újra megtörténik. Ez egy elvégzett dolog. Az új, újjászületett szellemünkben halottak vagyunk a bűnnek.

Ezután ezt mondja Pál:

Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.  (Rm 6:6)

Bűnös természetünk meghalt, elment, de egy testet hagyott maga után. Ez a test a testi értelem. Ez pedig programja szerint fog működni egészen addig, amíg át nem programozzuk. Ezt nevezi a Biblia az értelem megújításának. Az életünket az elménk megújítása teljesen átalakítja. (Rm 12:2).

Ezért a keresztény életben a győzelem egyszerűen azt jelenti, hogy megújítjuk az értelmünket, hogy kik is vagyunk valójában, és mit fogadtunk el Krisztusban. Nem azt jelenti, hogy két természet harcol bennünk egymással; azok vagyunk, ahogy gondolkodunk. (Péld 23:7). Ha régi bűnösként tekintünk magunkra, akik kegyelemből tartattak meg, akkor továbbra is a bűnökkel fogunk hadakozni, de ha meglátjuk azt a teljes változást, ami a természetünkben történt, akkor meg fogjuk nyilvánítani ezt a cselekedeteinkben is.

Ha úgy tekintünk önmagunkra, mint akik részben ördögiek, akkor ennek megfelelően fogunk cselekedni, de ha megértjük, hogy kik lettünk Krisztusban – újjászületett szellemünkben – akkor Hozzá hasonlóak leszünk (2. Kor 3:18; 1. Jn 3:2.) Ahogy önmagunkat látjuk egy önbeteljesítő próféciává válik.

Ezt az erőteljes kijelentést használta az Úr, hogy megváltoztassa az életemet. 1968 március 23-án életet megváltoztató találkozásom volt az Úrral. Az Úr arra használta ezt, hogy megragadja a figyelmemet és megmutassa, még sok minden fog bekövetkezni. De az a kijelentés, amit az Igéből kaptam arról, hogy kivé váltam a szellememben, ezt tette a legnagyobb hatást és tartóst változást az életemben. Ez teljesen megváltoztatta a magamról alkotott képemet.

Ezt a kijelentést elneveztem „Szellem, Lélek és Test”-nek. Nem túlzottan megkapó kifejezés, de ez pontosan leírja azt, ahogy az Úr ezt az igazságot megmutatta a számomra. Megismertem, hogy egy szellemi lény vagyok, aki lélekkel rendelkezik és testben él, de a valódi énem a szellemi személyiségem. A szellememben változtam meg teljességgel és lettem Krisztushoz hasonló.

Mivel Isten egy Szellem és annak megfelelően bánik velem, aki szellemben vagyok (Jn 4:24), ez mindent megváltoztatott. Ma Istent annak megfelelően imádom, aki szellemben vagyok és nem úgy, mint aki testben van, tehát ahogy érzek, vagy cselekszem. Ma már értem, hogy miként képes egy szent Isten szeretni engem, mivel az újjászületett szellememben teljesen igaz és szent vagyok (Ef 4:24). Szellemem Isten remekműve (Ef 2:10.)

Felfedeztem, hogy megváltást nyertem a Törvénytől, mivel a Törvény nem az igazakért adatott (1. Tim 1:9). A Törvény azért adatott, hogy megmutassa számunkra, hogy szükségünk van a megváltásra, de képtelen volt megváltani bennünket (Rm 3:19-21.) Amire a Törvény képtelen volt, azt tette meg Jézus (Rm 8:3-4) és most Isten igazsága vagyok Krisztusban (2. Kor 5:21).

Ez megnyitja az utat Isten és az Ő dolgai felé. Az Ő hatalmával rendelkezem, és amennyire ezt gyakoroltam, csodákat tapasztaltam meg. Annyira izgatott vagyok emiatt, hogy szeretném az egész világot megismertetni ezekkel az igazságokkal!

~~~

## A Szellem, Lélek és Test tanítás teljes egészében meghallgatható az alábbi linkre kattintva! ##

~~~

Jelenleg is kb. 3.2 milliárd potenciális hallgatóság számára szolgálok ezekkel az igazságokkal naponta. Közel 3000 aktív résztvevőnk van a Charis Bible College (CBC) hallgatójaként, szerte az egész világon és jelenleg építjük fel új kampuszunkat Woodland Park-ban (Colorado), ahol legalább 3000 tanulót tudunk majd oktatni egyszerre azokra az igazságokra, amelyek az életemet megváltoztatták.

Tudom, hogy ez működik. Működött az életemben és a te életedben is működi fog. Ha eddig még nem szerezted meg a Szellem, Lélek és Test című tanításomat, akkor bátorítalak rá, hogy szerezzed meg. Ha ismered már a tanításom, de eddig nem változott meg radikálisan a kapcsolatod Istennel, akkor szükséged lehet rá, hogy újra átmenj rajta, mert valamit elmulaszthattál. Pedig ott van.

~~~

##A Szellem, Lélek és Test című kiadványunk megrendelhető az alábbi linkre kattintva!##

~~~

Szeretnék köszönetet mondani a partnereiknek, akik segítenek a kampusz felépítésében, amit Szentélynek neveztem el. Eldöntöttem, hogy nem veszek fel adósságot az építéshez, és eddig 85%-ban teljesült is a terv. Július végére azonban döntést kell hoznunk a további munkálatokról. Mielőtt nekivágunk a végső fázisnak, tudnunk kell, hogy ki tudjuk-e fizetni a hátralévő munkákat. Mindezt hitel nélkül csináljuk.

Ez a hónap tehát kritikus lesz az építkezés szempontjából. Kérlek, látogass el a www.awmi.net honlapunkra, ahol tájékoztatunk az építkezést aktuális állásáról, és a jelenlegi pénzügyi helyzetünkről. Bármi, amit ebben a hónapban értünk teszel, különleges áldás a számunkra. Ha megteheted, kérlek segíts bennünket, hogy időben, és tartozás mentesen elérhessük célunkat. Emberek tízezrei nyernek áldást abból az ismeretből, amit Jézus már elvégzett értük, és viszonzásképpen terjeszteni fogják az örömhírt az egész világon.

Szeretünk,

AJ_tie

Andrew és Jamie

 

 

Vélemény, hozzászólás?