2013. májusi hírlevél – Hogyan követhetjük Isten akaratát?

AJ_tie

Drága Barátaink!

Míg Isten életünkre vonatkozó akaratát megtalálni elengedhetetlenül fontos, de csupán egy folyamat kezdete. Amint elindulsz Isten irányítása alatt, hatalmas célpont jelenik meg a hátadon. Sátán mindent megtesz majd, hogy megállítson. Ha nem találkozol szembe az ördöggel, akkor az azért van, mert mindketten ugyanabban az irányban haladtok.

Mindenféle problémába ütközöl majd, amikor Isten akaratát akarod követni. Minden bizonnyal tanulhatsz a saját károdon is – biztosra veheted, én így jártam – de nem ajánlom ezt. A tanulásnak van egy jobb módja. Tanulhatunk más hibáiból is.

Pontosan ezt mondja az Írás:

Nos ezek a dolgok példaként állnak nekünk, hogy ne sóvárogjunk gonosz dolgok után, ahogyan ők. [7] Se bálványimádók ne legyünk, mint némelyikük; ahogy meg van írva, Leült a nép enni meg inni, és felkelt játszani. [8] És ne paráználkodjunk, mint némelyek közülük, és egy napon huszonhárom ezren elvesztek. [9] És Krisztust se kísértsük, mint némelyek közülük, és kígyók pusztították el őket. [10] És ne zúgolódjunk, mint néhányan közülük, és elpusztította őket a pusztító. [11] Nos mindezek példaként történtek velük: és nekünk írattak le figyelmeztetésül, akikhez az idők vége elérkezett. 1Kor. 10:6-11

Ebben a részben egyértelmű, hogy ezek azért vannak felsorolva, hogy ne a magunk kárán kelljen tanulnunk. Lássuk, hogyan bánt Isten ezekkel az emberekkel és tetteikkel és tanuljunk példájukból.

Ami engem illet, a hibák elkövetéséből oroszlánrészt vállaltam Isten-követésem során, de sok hibát el is kerültem az Írás utasításainak megszívlelésével. Megszeretnék osztani veletek Mózes életéből néhány dolgot, amit Isten mutatott nekem. Ha el tudjátok fogadni –nemcsak mint egy Bibliai történetet, hanem meglátva Mózes életében a leckét és közvetlenül az életetekre alkalmazzátok – végtelenül hasznos lesz. Állítom, hogy ez a lecke Mózes életéből minden egyes ember életére alkalmazható.

2Mózes 2:11-15

És azokban a napokban, mikor Mózes felnőtt, kiment a testvéreihez és látta nyomorukat: meglátta, amint egy egyiptomi egy hébert ütlegelt, az ő népének egyikét. [12] Körülnézett, és mikor látta, hogy senki sincs a környéken, megölte az egyiptomit, és elásta a homokba. [13] Másnap mikor kiment, ketten a héberek közül vitatkoztak: így szólt ahhoz, aki hibás volt: Miért ütöd az embertársadat? [14] Az pedig így válaszolt, Ki tett téged herceggé vagy bírává felettünk? Engem is meg akarsz talán ölni, mint az egyiptomit? Akkor Mózes megrémült, és azt mondta, Ez biztosan kitudódott. [15] Mikor a fáraó ezt meghallotta, el akarta fogni Mózest, hogy kivégezze. De Mózes elmenekült a fáraó elől, és Midián földjén állt meg, ott leült egy kút mellett.

 Ha csak ezt a részt vennénk figyelembe az Írásból, belemagyarázhatnánk Cecil B. DeMille „Tíz parancsolat” című filmjében lefestett feltevéseit. Például azt, hogy a filmben Mózes nem tudta, hogy ő héber. Tehát mikor kiment, és megölte az egyiptomit, csak azért tette, mert jó srác volt, aki kiállt az elesett mellett, de ha egészében nézzük Isten Igéjét, láthatjuk, hogy nem így történt.

Az Apostolok Cselekedetei 7:23-ban István ezt mondta Mózesről:

Mikor betöltötte a negyvenet, szívében felfogta, hogy látogassa meg testvéreit, Izráel fiait.

Más szóval tudta, hogy zsidó. Isten kezdte ezt az egészet azzal, hogy Mózes szívére tette, hogy „látogassa meg Izráel fiait.”

Apostolok Cselekedetei 7:24-25

És mikor látta, hogy egyikük igazságtalanul szenved, megvédte és megbosszulta az elnyomottat, és lesújtotta az egyiptomit: [25] Mert azt gondolta, hogy testvérei megértették, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket: de nem értették.

Ez teljesen megváltoztat mindent! Ez azt jelenti, hogy mikor Mózes megölte ezt az egyiptomit, nem csak véletlen volt. Mózes ismerte Isten elhívását az életére. Tudta, hogy Isten elhívta, hogy szabadítást hozzon a zsidóknak. Mikor megölte az egyiptomit, tulajdonképpen Isten elhívását akarta beteljesíteni.  Azt várta, hogy a zsidók majd mind mögé állnak. Az volt a célja, hogy kivezeti őket a rabságból az Ígéret Földjére, de teljesen elvétette Isten akaratát. Ez hatalmas bukás volt!

Ennek nagyon nagy jelentősége van a számomra és számotokra is! Itt az első pontok egyike, amit szeretnék megértetni. Kérem Istent, hogy nyissa ki a szíveteket, és segítsen befogadni: az, hogy tudjátok mi Isten elhívása az életetekre, nagyon kis része az elhívás teljesítésének.

Ez legtöbb ember számára komoly megrázkódtatást okozhat. Legtöbben azt gondolják: „Isten, csak mutasd meg mit akarsz, hogy tegyek, és onnan már csinálom magamtól, halleluja”. De az írás teljesen más hozzáállást tanít. Ha már ismered Isten elhívását az életedre, a következő lépés – és talán még fontosabb lépés – hogy megtaláld hogyan kövesd és teljesítsd be akaratát.

Mai társadalmunkban sokan azt hiszik, hogy a cél szentesíti az eszközt. A lényeg, hogy eljussanak egyről a kettőre, mindegy hogy hogyan. Ez a fajta logika sok embert kompromisszumokra vezetett. Mindent megtesznek – tisztességtelenül, másokat hátba szúrva, szinte bármit – amíg úgy érzik Isten akaratát teljesítik. Mózes ténylegesen meg is ölte ezt az egyiptomit, gondolván, hogy ez a gyilkosság véghezviszi majd Isten akaratát. Ilyen messzire tudunk menni a helyes útról, ha a saját értelmünkre támaszkodunk (Péld. 3:5).

Sokan úgy vannak, hogy kapnak Istentől egy Igét, amiből fabrikálnak egy egész bekezdést, és saját akaratukból végzik szolgálatukat. Vagy mint Mózes, Igét kapnak, aztán megpróbálják beteljesíteni anélkül, hogy megkérdeznék Istent az időzítésről. Állandóan látom ezt a hozzáállást. A dolgok elvégzésének van helyes és helytelen módja is. Végezhetjük Isten szerint, vagy önző módon.

Nem elég csak azt tudni, hogy Isten elhívott, és hogy kenet van az életünkön; ki kell fejleszteni a karakterünket és az érettségünket is ahhoz, hogy helyesen tudjuk Őt képviselni. Eljutni arról a pontról, hogy soha nem szolgáltunk az Úrnak oda, hogy beteljesítsük elhívásunkat, minden részletében ugyanolyan fontossággal bír, mint maga az elhívás felismerése. Ez egyike volt azon okoknak, amiért bibliaiskolát nyitottunk, és hogy olyan nagy erőfeszítést teszünk abban, amit csinálunk. „Van út, amely helyesnek tűnik az embernek, de a vége halál.” (Péld. 14:12)

Remélem, hogy ezt tényleg megértitek. Tudni Isten akaratát, azt hogy mit akar, hogy tegyünk, csodálatos, erőteljes érzés. Nagy kiváltság, hogy Isten kijelenti nekünk akaratát. Nem becsülöm le, de ez csak a kezdet. Olyan, mint mikor kinyitunk egy ajtót. Nem érkeztünk meg. Nem vagyunk teljesek. Minden részletében ugyanolyan fontos megérteni, hogyan kövessük életünkre szóló akaratát, mint tudni, mi is az akarata.

Amiről itt beszélek, az megóvott engem attól, hogy mellékvágányra tereljen az ördög. Sokan buzdítást éreztek az Úrtól arra, hogy tegyetek valamit, de nem tudjátok a tervét. Ezért készítettem egy tanítás-sorozatot, ami bizonyos vagyok benne, hogy igazán segíteni fog.  Az egésznek az a célja, hogy megtanítson: hogyan ismerjétek fel Isten akaratát, hogyan kövessétek és hogyan töltsétek be azt. Tartalmazza azt, amiről ebben a hírlevélben beszéltem, Mózesről és még sok más erre vonatkozó dolgot.

Például Mózes Isten időzítését is elvétette, ami neki negyven évébe került a pusztában, Izráel gyermekeinek pedig harminc évvel meghosszabbított rabszolgaságot eredményezett. Senki nem akarja ezt. Szükségetek van erre a tanításra. Tanuljatok Mózes hibáiból, nem pedig a magatokéból.

Van egy új könyvem is, melynek címe „Hogyan találhatjuk meg, követhetjük és teljesíthetjük be Isten akaratát”.  A könyv A-tól-Z-ig végigvezet a teljes folyamaton. Ezen kívül rendelkezésre áll három CD album, három DVD album és három munkafüzet is, amelyek egyenként ezekkel a fázisokkal foglalkoznak külön-külön. Megveheted az egész csomagot, amelyhez ajándékba egy „Élettörténetek” DVD-t is adunk, vagy megrendeld bármelyiket külön-külön is. (A kiadványok angol nyelven érhetőek el.)

Ha szeretnéd megtudni hogyan tedd meg a következő lépést, rendeld meg a „Hogyan találhatjuk meg, követhetjük és teljesíthetjük be Isten akaratát”

Isten megáldott benneteket

Andrew és Jamie

AJ_tie

P.S. A „Szentély” építkezése szépen halad. Már felhúztuk a falakat, és május végére tervezzük a tető befejezését. Weboldalunkon megtekintheted a legfrissebb híreket az építkezésről és hogy mire van még szükségünk anyagilag ahhoz, hogy hitel nélkül fejezzük be a projektet. Együtt véghez visszük. Nagyon köszönjük, hogy ti is részei vagytok az építkezésnek.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?