Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2014. decemberi hírlevél – Isten hatalmas!

Kedves Barátunk!

Isten HATALMAS! Az univerzum egésze sem képes Őt magába fogadni (1 Kir 8:27). Ő végtelen, míg minden, amit alkotott, véges. A „véges” meghatározható úgy, mint „korlátozott, korlátok közé zárt”. Nekünk vannak korlátaink. Hogyan képviselheti megfelelő módon a véges (korlátok közé zárt) ember a végtelen (korlátok nélküli) Istent? Ez a kérdés egy olyan dilemmát vet fel, melynek hatására a legtöbben még csak meg sem próbálják.
Óriási megelégedést és kimondhatatlan örömöt találok abban, hogy megpróbálok minden korlátozást eltávolítani Istenről. Az Úr 2002. január 31-én szólt hozzám, és azt mondta, hogy a kicsinyes gondolkodásommal korlátozom Őt abban, amit rajtam keresztül tenni akar (Zsoltárok 78:41). Kezdtem folyamatosan megváltoztatni azt, ahogy magamat láttam és azt, amit Isten rajtam keresztül tud tenni, és ez egy nagyszerű út volt. Alig tizenhárom évvel később a televíziós szolgálatunk ma húszszor nagyobb. A Kharisz Bibliaiskolánk (Charis Bible College) hatvanszor több embert ér el, és épp most fejeztük be az új Kharisz épületegyüttesünk első szakaszát a coloradói Woodland Parkban.

Ahogy sokan tudjátok az utóbbi hírleveleimből, az Úr ebben az évben ismét azt mondta, hogy még mindig túl kicsiben gondolkodom. Noha minden területen növekedést tapasztaltam, Isten még ennél is nagyobb. Ő arra vezet, hogy jóval messzebb jussak, mint ahol vagyok: oda, ahová Ő akarja, hogy menjek.

Fellelkesítenek azok a dolgok, amiket az Úr mutatott nekem. Tudom, hogy a legjobb még hátravan. Sokkal izgatottabb vagyok a jövőt illetően, mint amilyen voltam, és nem hiszem, hogy ez csak rám korlátozódik. Hiszem, hogy az Úr sokkal többet tartogat mindannyiunk számára, mint amit bármelyikünk is megtapasztalt. Ki kell nyújtózkodnunk, hogy elérjük mindazt, amit nekünk szán – a saját érdekünkben és a másokéban.

December folyamán megosztom ezt a látást a Gospel Truth (Az evangélium igazságok) című televíziós műsoromban. „Don’t Limit God” (Ne korlátozd Istent!) címmel kiadtam egy új könyvet, amit az USA egész területén árusítanak a Walmart áruházakban. Azért imádkozom, hogy ez gyújtsa be a hit és a kreativitás tüzét, amely felégeti a középszerű szemléletmódot és a dolgok jelenlegi állapotát Krisztus Testében. Ez nem gyakorlás. Az élet játszmájában vagyunk. Most kell pontot szereznünk!

Legbelül mindegyikünkben van egy kép arról, hogy kik vagyunk és mit tehetünk. Sajnos, az élet és az ördög elég jól kiölte belőlünk a reményeket és az álmokat. Nemcsak mi szenvedünk, amikor ez történik, hanem mások is. Mindegyikünkben vannak olyan dolgok Istentől, amiket Ő másoknak szán rajtunk keresztül. Ha nem érjük el a teljes potenciálunkat, azok az emberek nem kapják meg a csodájukat.

Ez a kép a bensőnkben olyan, mint egy mennyezet vagy határ arra vonatkozólag, hogy mit vihetünk véghez. Ha semmi különlegesnek nem látjuk magunkat, akkor nem is leszünk különlegesek, de Isten nem ilyennek alkotott minket. Mindegyikünk számára vannak tervei, amelyek túlszárnyalják, amit most tapasztalunk (Jeremiás 29:11). Nagyságra lettünk teremtve.
Ezt azonban meg kell határoznunk. Amit a világ hív nagyságnak és amit Isten, az két különböző dolog.

Az 1 Korinthus 3:13 szerint
…az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. [Magyar Bibliatanács] – kiemelés tőlem

Ez az igevers azt mondja, hogy minden ember munkája abban lesz megpróbálva, hogy milyen, és nem abban, hogy mekkora. Nem mindenki rendeltetett arra, hogy valami olyat tegyen, ami a világ figyelmét megragadja, de Isten mindannyiunkat arra teremtett, hogy megrázzuk a saját világunkat, vagyis a befolyásunk alatti területeket. Több van az életben, mint a pénzkeresés, a család, az öregedés és a Jézushoz költözés. Változást kell hoznunk a világunkban az életünk folyamán. Úgy kell élnünk, hogy amikor eltávoztunk az élők sorából, valaki hiányoljon minket és amit adtunk neki.
Annak, hogy Isten mit tehet az életünkben, az egyik legnagyobb korlátja az, ha nem a megfelelő emberekhez hasonlítjuk magunkat.

A 2 Korinthus 10:12 második fele így szól:
…de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekszenek. [Károli]

Ez nem azt állítja, hogy nem inspirálhat minket, ha látjuk, hogy Isten mit cselekszik másokban. Inkább arról szól, hogy ne test szerint ítéljük meg a dolgokat. Pál megdorgálta a korinthusaiakat a fejezet első részében, mert olyan külsőségek alapján ítélték meg őt, mint a megjelenés. A megjelenésében és a beszédében Pál nem volt ugyan a legnagyszerűbb, de ezek az emberek helytelen normákat használtak. A szellemi dolgokban Pál egy óriás volt, aki ösztönözhet minket.

Pál nem engedte, hogy kis termete és az ékesszólás hiánya korlátozza, amit Isten meg tud tenni rajta keresztül. Elmozdította a korlátokat Isten elől, és szó szerint megváltoztatta a világot. Kétezer évvel később még mindig beszélünk róla, és ami fontosabb, még mindig hasznát látjuk az Úrtól kapott kijelentéseinek. Az Újszövetség könyveinek a felét ő írta.

Azt akarom, hogy ilyen legyen az életem, és úgy vélem, mindenkinek ezt kell akarnia. Kiemelkedő módon hozzájárulsz-e, hogy a családod és a barátaid élete jobbá legyen? Oda fognak-e menni hozzád az emberek az örökkévalóságban, hogy megköszönjék, ahogy megérintetted az életüket (Lukács 16:9)? Ha nem, akkor ezt még ma megváltoztathatod azzal, hogy eltávolítasz minden korlátozást Istenről, és nagy dolgokért gyakorlod a hited Benne.

Nem láthatsz megtörténni semmit kívül, amit előzőleg nem láttál megtörténni belül. Ez egy jelentős megállapítás. Lehet, hogy imádkozol a házasságod helyreállásáért, a testi gyógyulásodért vagy az anyagi jólétedért, de elmélkedned kell az Igén, és meg kell engedned, hogy egy képet rajzoljon a bensődbe. Aztán valóra válik, amiben hiszel. Ez egy önbeteljesítő prófécia. Az életed ma olyan, amilyennek láttad (Példabeszédek 23:7). Talán ez nem tetszik neked, de igaz.

Nagy vigasztalásunkra szolgál, ha időnként elhárítjuk a felelősséget: „Nem érted. Nincs meg a képzettségem. A férjem/feleségem az oka. Ilyen a bőrszínem. Gyermekkoromban bántalmaztak.” Milliónyi magyarázatunk van, de eme külső dolgok egyike sem irányítja az életünket; ahogy a szívünkben gondolkodunk, az határozza meg, hogy milyen irányba megyünk.

Fel kell ráznod magad, különben leülepedsz. Tudom, hogy sok erőkifejtést kíván az ár ellen úszni, alig-alig venni pihenőt és folyton a kudarc lehetőségével számolni. Néha egyszerűen jobbnak tűnik a könnyebb utat választani, és lemondani a dolgok megváltoztatásáról, de ezért kell, hogy legyen célod. Valami saját magadnál nagyobb felé kell törekedned, valami felé, ami motivál.

Mondom neked, ha lángra lobbansz Istenért, a világ odajön, hogy megnézze, ahogy égsz. Mindenki szereti a tüzet. Megragadja az embereket. Vonzódni fognak hozzád, ha kilépsz a rendeltetésedben. Ne félj megpróbálni valami mást! Egyesek a „semmit” célozzák meg, és minden alkalommal el is találják. Tégy valamit, nehogy semmit se tégy! Szállj ki a csónakból, különben egyszerűen megfulladsz a többiekkel! Azért imádkozom, hogy Isten gyújtsa meg ezeket a dolgokat a szívedben. Ő azt akarja, hogy ne korlátozd Őt.

Amikor megállunk majd az Úr előtt, Ő pedig azt mondja: „Itt van, amire megalkottalak, hogy megtedd”, az összes „teljesítményünk” sem fog valami soknak tűnni, ha nem tettük meg, amit mondott nekünk. A jó hír az, hogy Isten sokkal jobban ki akarja neked jelenteni az életedre vonatkozó terveit és céljait, mint amennyire te tudni szeretnéd azokat.

Az Efézus 5:17 azt mondja:
Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. [Magyar Bibliatanács]

Az Úr ki akarja jelenteni az akaratát a számodra, de ahhoz, hogy azt megértsd, el kell távolítanod a korlátaidat. Ne korlátozd a gondolataidat arról, hogy Isten mit tud megtenni rajtad keresztül! Ne csak a testi vagy külső tulajdonságaid alapján értékeld magad! Új teremtés vagy a szellemben, és mindenre képes vagy Krisztusban (Filippi 4:13).

Az egyik nagyszerű módja annak, ahogy Isten kijelenti neked az akaratát, a vágyaidon keresztül történik.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!
Zsoltárok 37:4 [Magyar Bibliatanács]

Mit akarsz tenni igazán? Ha nem lennének korlátok – ha nem számítana a pénz, nem lenne fontos az életkor, ha Isten természetfeletti képességet adna neked – mi az, amitől úgy éreznéd, hogy változást hozol? Ha igazán gyönyörködsz az Úrban, akkor az a vágy benned az Úrtól van. Tégy meg érte mindent! Nem fogsz odaérni egy lépéssel, de tedd meg az első lépést annak a vágynak az irányába, aztán pedig a következőt, és így tovább! Hamarosan elmozdulsz onnan, ahol most vagy, és közelebb kerülsz ahhoz, ahol Isten akarja, hogy legyél.

Én például mindent megteszek érte. Nem akarom, hogy maradjon benzin a tartályomban, amikor itt az ideje, hogy elhagyjam ezt a világot. Olyan messzire és olyan mélyre nyúlok Isten kegyelmének evangéliumával, amennyire tudok, és arra bátorítalak, hogy gyere velem. Együtt nagyobb hatást gyakorolhatunk, mint külön-külön.

Arra bátorítalak, hogy ne korlátozd azt, amit Isten tehet az életedben. Adj Neki valamit, amivel dolgozhat! Csak azt tudja megáldani, amire ráteszed a kezedet (5 Mózes 28:8).

A Don’t Limit God (Ne korlátozd Istent!) című új könyvemből – jelenleg csak angolul – többet tudhatsz meg arról, hogyan teheted ezt meg. Ez gyökeresen megváltoztatta az életemet, és tudom, hogy a tiédet is meg fogja. Ez az erőteljes, teljesen megújult tanítás kapható CD vagy DVD formában, puhafedelű könyvként és kézikönyvként. Ezeket az anyagokat megrendelheted az interneten a www.awme.net honlapon vagy az angliai ügyfélszolgálaton a +44(0)1922 473300. (Magyarul nem kapható, és angolul sem forgalmazza még hazai irodánk.-szerk.)

Boldog karácsonyt kíván az ANDREW WOMMACK MINISTRIES EUROPE MINDEN MUNKATÁRSA!

AZ IRODÁNK ZÁRVA TART A KARÁCSONYI ÜNNEPEK IDEJÉN 2014. DECEMBER 23-ÁN KEDDTŐL – 2015. JANUÁR 5-ÉN HÉTFŐIG
ANDREW WOMMACK MINISTRIES – EUROPE
Magyarországi Iroda: 9172 Győrladamér, Szt. István u. 4/B. Tel: 09 96 604 112
Szeretettel:

Jamie és Andrew