2014. januári hírlevél – A növekedés

Kedves Barátunk!

Egy nap 1968-ban az ágyam mellett térdelve így imádkoztam: „Uram, mit kell tennem, hogy onnan, ahol vagyok, eljussak oda, ahol Te akarsz látni?” Kinyitottam a szemem, és megpillantottam az ágyon előttem heverő Bibliámat. Hallottam, hogy az Úr azt mondja: „Csak helyezd a szívedbe az Én Igémet, és az majd megteszi a többit.”

Bár az Úr ezt mondta nekem az imában, fontos volt, hogy az Igében is lássam. Ő kijelentette és megerősítette ezt a számomra a Márk 4:26-29-ben található példázatból, amely így szól:

Jézus ezt is mondta: “Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás.”
Márk 4:26-29

Ebben a példázatban Jézus a maghoz hasonlította Isten Igéjét (Márk 4:14). Napjainkban, mivel oly kevés a földműves közöttünk, talán egy kis magyarázatra van szükségünk, hogy teljesen megértsük ezeket az igazságokat.

Először is, Ő azt tanította, hogy Isten Igéjét be kell plántálnunk a szívünkbe, mint a magot. Épp úgy, ahogy a mag sem kel életre, míg el nem vetik a földbe, Isten Igéje sem fog minket szabaddá tenni, míg be nem fogadjuk a szívünkbe. Nem elég, ha a Biblia ott van az asztalunkon, a kezünkben vagy a fejünkben; engednünk kell, hogy Isten Igéje átjárja a szívünket.

Másodszor, az az ember, aki elvetette a magot, nap nap után felkelt és lefeküdt aludni. Időbe telik, míg a mag kicsírázik. Ha elülteted a magot az egyik nap, nem várhatod, hogy már másnap lásd a növekedését. Az, hogy még nem látszik semmi a talaj fölött, nem jelenti azt, hogy a mag nem növekszik. Ha minden nap kiásod, hogy megnézd, történik-e valami, akkor el fog halni.

A földművesnek a földben kell hagynia a magot, és hinnie kell, hogy növekszik, még ha nem is látja. Hasonlóképpen kell neked is hitednek lennie, hogy Isten Igéjének magja megteszi, amire Isten elrendelte: gyümölcsöt terem a maga idejében. Sokan kiássák az Igét azzal, hogy pontosan vele ellentétes dolgokat beszélnek. Megengedik, hogy a természetes körülmények felülírják, amit Isten mond.

Ha azonban Isten Igéjén elmélkedünk, egy erőlködést nem igénylő változáson megyünk keresztül! Lehet, hogy nem látjuk a saját növekedésünket, pedig megtörténik – épp úgy, ahogy az elültetett mag növekszik a földben, még ha a földműves nem is látja!

Tudom, hogy az erőlködés nélküli átalakulás a legtöbb ember számára lehetetlennek hangzik. Az emberek nagy többsége a változást az élet egyik legtraumásabb élményének tekinti. De van mód az erőlködés-mentes formálódásra. Ez pedig nem más, mint venni Isten Igéjét, és elvetni a szívünkbe. Aztán az Ige meghoz minden szükséges változást.

Sosem láthattál almafát, amely fájdalmasan nyög, hogy almát teremjen. Időbe telik, de erőlködés nélkül történik. Ehhez hasonlóan, minden valóban újjászületett hívő természete az, hogy olyan legyen, mint Jézus. Ez azonban nem történik meg anélkül, hogy Isten Igéjének magját beplántálnád a szívedbe.

A növekedés változást jelent. Láttál már valaha olyan növényt, amely zöldell és növekszik, és nincs a folyamatos változás állapotában? A növény részéről ez nem igényel erőfeszítést; csak növekszik, és a változás mindenki számára egyértelmű. Az életednek épp ilyennek kell lennie – zöldellőnek, növekedőnek, változónak, a világ számára nyilvánvalónak. A növény soha nem határozta el, hogy bármit is tenni fog. Csak növekszik és gyümölcsöt terem, mert ez a természete. Isten Igéje ugyanilyen. Amikor el van plántálva, egyszerűen termést hoz – erőlködés-mentesen.

Ha te is olyan vagy, mint sok más keresztény, akkor valószínűleg számtalanszor próbáltál megváltozni, de nehéznek és kiábrándítónak találtad. Azért van így, mert nem Isten szerint teszed. Isten Igéjének magját az imával, a böjttel és a saját erőfeszítéseddel helyettesíted. Ne érts félre! Az ima és a böjt olyan, mint a víz és a trágya a magnak. A magnak szüksége van ezekre; de a mag az, amiben benne rejlik az élet csodája.

Az egyetlen erőfeszítés a részedről az, hogy befogadd Isten Igéjét a szívedbe, óvd és tápláld azt. Isten Igéje pedig megtermi a változást.

Az egész életem és szolgálatom annak az eredménye, hogy Isten Igéjén elmélkedem. Az életemben és a szolgálatomban minden jó dolog visszavezethető arra, hogy Isten Igéje hogyan formált át. Ugyanezt hiszem veled kapcsolatban is. A természetes világban minden a magvetés, az idő és az aratás körül forog. Ugyanez érvényes a szellemi világban is. Isten Igéje a mag, amely adott időben termést hoz.

Szeretnék segíteni, hogy ezt az új év a változás és az aratás leggyümölcsözőbb ideje legyen a számodra, amit valaha átéltél. Összeállítottam a forrásanyagok egy olyan kombinációját, amely segítségedre szolgál, hogy elvesd Isten Igéjének magját az életedben.

Kezdésnek mellékeltem egy ahhoz hasonló bibliaolvasó kalauzt, mint amit a Charis Bibliaiskolás (CBC) tanulóink használnak. A CBC minden elsőéves hallgatója számára követelmény, hogy a Bibliát egy év alatt elolvassa. Ez az egyszerű útmutató lehetővé teszi, hogy ezt megtedd úgy, hogy naponta csak néhány fejezetet olvasol. Isten Igéjének magja nem tud erőt felszabadítani, amíg nem fogadod magadba. Ez az ingyenes ajándékom a számodra.

Szeretném javasolni az Effortless Change (Erőlködés-mentes változás) című könyvemet. Ez bővebben kifejti azt, amit megosztottam ebben a levélben, és ráhelyezi a lábadat az Isten szerinti, erőlködés nélküli változás útjára. A csomag, amelynek része a könyvem, a kézikönyv, és a CD/DVD anyag – általában 40 angol fontba kerül, most azonban csak 30 fontba.

És ami a legfontosabb, szeretném, ha meglenne neked a Living Commentary (Élő Kommentár). Ez egy digitális kommentár a Bibliához. Már majdnem 46 évet töltöttem Isten Igéjének tanulmányozásával éjjel és nappal, és ez a kommentár a legátfogóbb tanulmány, amivel valaha is rendelkeztem. Segítségével megoszthatom azokat az igazságokat, amelyeket az Úr megmutatott nekem.

Hosszú évekkel ezelőtt megírtam a Life for Today Bible című munkámat. Ez egy kinyomtatott bibliatanulmány-sorozat Máté evangéliumától a Kolossé levélig. 3200 lábjegyzet található benne. (A weboldalunkon ingyenesen hozzáférhetsz ezekhez a jegyzetekhez.) Amikor azonban elkezdtem a televíziós szolgálatot 2000-ben, nem volt időm, hogy folytassam a Life for Today Bible című sorozatot. Ennek ellenére nem hagytam abba az igetanulmányozást.

Továbbra is írtam jegyzeteket a saját számítógépes Biblia-programomhoz. Végül elmentem a számítógépes részlegünkre és megkérdeztem, meg tudják-e tenni, hogy a Life for Today Bible-ben írt kinyomtatott jegyzeteimet ötvözik az azóta írt személyes jegyzeteimmel. Ennek eredmény lett a Living Commentary.

A Living Commentary 18 000 igeverset tartalmaz az egész Bibliából, amihez jegyzeteket írtam. Ahogy a neve is jelzi, ez egy élő folyamat. Folyamatosan frissítem, és állandóan új jegyzeteket írok. Az elmúlt 6 év alatt átlagosan 125 új jegyzet készült minden hónapban.

A Living Commentary sokkal több, mint csupán személyes jegyzettanulmányok. A hozzá használatos Biblia-szoftverünk neve WORDsearch (IGEkereső). Görög és héber útmutatót is tartalmaz, valamint más kommentárokat, több bibliafordítást, témák szerinti hivatkozásokat, térképeket, fényképeket és egyebeket! Egy egyszeri díj ellenében további segédleteket használhatsz a WORDsearchről. Nagyon tartalmas, és javaslom, hogy nézd meg januári Inside Storynkat a weboldalunkon, hogy megtudd a részleteket. Az Inside Storyban Stan Priesttel, számítógépes részlegünk vezetőjével készítek riportot, aki egy bővebb magyarázatot ad arról, hogy mit is jelent, miről is szól a Living Commentary.

Tudom, hogy némelyek talán halogatják Isten Igéjének tanulmányozását számítógépes programmal, de biztosíthatlak, hogy ha én meg tudom tenni, akkor te is. Egyszerű, és a jutalom határozottan megéri a próbát. Odáig jutottam, hogy nehéz lenne Bibliát olvasnom a számítógépes segédleteim nélkül. Egyszerűen bámulatos!

Az Ige a mag, amely Isten életét tartalmazza. Amikor be van plántálva a szívedbe, és ott marad, felszabadul a benne rejlő élet. Az egyetlen erőfeszítés a részedről az, hogy szánj rá időt és törekedj a mag elvetésére. A Living Commentary ugyanaz a bibliatanulmányozás számára, mint a Miracle-Gro a növényeknek. Biztosíthatlak, hogy meggyorsítja számodra a Szentírás megértését.

Például Nebukadneccar király valójában 4 különböző alkalommal hódította meg Jeruzsálemet. Az általa legyőzött királyok neve eltér a Királyok 2. könyvében, a Krónika 2. könyvében, illetve Jeremiás könyvében. Ugyanazokról a királyokról van szó, de a különböző szerzők különböző névvel illetik őket. Nekem évekig tartott kitalálni mindezt, de jegyzeteket írtam, amelyek leegyszerűsítik, és könnyebben érthetővé teszik.

Jegyzeteket írtam a történeti könyvekhez, amik megmutatják, hová illeszthető be Ézsaiás, Jeremiás és a többi próféta ezekben a beszámolókban. Több mint 20 évet töltöttem azzal, hogy összeadjam az emberek életkorát, és időben elhelyezzem az Özönvizet, Ábrahám életét, a Kivonulást és más bibliai eseményeket Ádám bukása után. Ez nagyon hasznos abban, hogy mindezt az információt helyes viszonyba tudjuk helyezni másokkal.

Több tízezer órányi tanulmányozást fektettem bele ezeknek a jegyzeteknek a megírásába. És ahogy már említettem, mindig írok újakat, így a publikációs részleg munkatársai hetente több mint 25 órát töltenek a korrigálással és a finomítással, mielőtt minden hónapban kiadjuk őket. Ezért hívják élő kommentárnak. El sem tudom mondani, mennyi gondoskodás, törődés és erőfeszítés van abban, hogy a legjobb Biblia-kommentárrá tegyük! Ez óriási mértékben megkönnyíti az igetanulmányozásomat.

Állandóan használom ezeket a jegyzeteket. Szerintem te is fogod.

Ez lehetővé teszi számodra, hogy közvetlenül a Szent Szellemtől kapj dolgokat az Igéből, és nem kell másoktól várnod, hogy tanítsanak. Én az egyike vagyok azoknak, akiket az Úr elhívott és felkent arra, hogy az embereknek Isten Igéjét tanítsam, de nélkülözhetővé akarom tenni magam. Te ugyanahhoz a forráshoz mehetsz, mint amihez én ezek alatt az évek alatt.

Természetes szinten felismerjük, hogy nem arathatunk magvetés nélkül. Szellemi értelemben azonban a kereszténység állandóan ezt próbálja tenni. Ahelyett, hogy odamennének Isten Igéjéhez, és saját maguk elmélkednének rajta, odaszaladnak valakihez, aki időt töltött az Igével, és tőle kérnek segítséget. Ez egy kísérlet a vetés és aratás folyamatának lerövidítésére.

Aztán, ha nem látják az eredményeket, összezavarodnak, és megbántódnak. Isten a szükségeket be tudja tölteni mások hite által, de ez ideiglenes, és a másodlagos módja annak, hogy megérintsen minket. Isten akarata az, hogy vegyük az Ő Igéjének magját és ültessük el a szívünkben, ahol természetesen és erőlködés nélkül meghozza az általunk vágyott változásokat.

Amikor az Úr arra vezetett, hogy összpontosítsak Igéjére, minden megváltozott. Ez némelyeknek túlzottan egyszerű, de az az évekkel ezelőtti Ige Istentől az elsődleges útmutató számomra 46 éve, és csodálatos eredményekkel járt. Egy szinte erőlködés nélküli változást hozott, csak meg kellett maradnom elkötelezetten Isten Igéje mellett.

A Living Commentaryvel kapcsolatos ajánlatom magában foglal egy frissen kibocsátott Biblia szoftver programot – az összes jegyzetemmel, kommentárommal, és mindennel, ami benne van a WORDsearchben –, valamint a bibliaolvasó kalauzt. Ez 60 angol fontba kerül. A 2014. január végéig beérkező rendelésekhez ingyenesen mellékeljük az Effortless Change című könyvemet és a bibliaolvasási ütemtervet. Megrendelheted az interneten: www.awme.net, a telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével.

Szeretném tudni, hogy haladsz. A CBC legnagyobb részben tanítványokat képez. Szeretem látni, ahogy a tanulók foglalkoznak az Igével, és annak eredményeit. Természetesen már a folyósón hallom őket! Ha olvasod az Igét, látni fogod a növekedést és a gyümölcsöket az életedben. Látogasd meg a vendégkönyvemet a http://guestbook.awmi.net weboldalon és oszd meg a gyümölcsöt, amit látsz az életedben. Alig várom, hogy olvassam a tanúságtételedet!

Isten áldjon az igetanulmányozásban és az abban való növekedésben, amit Isten elkészített a számodra.

Andrew és Jamie

Ui. Nagyjából akkor, amikor ezt megkapjátok, az első tanítási napunkat fogjuk tartani Woodland Parkban. Dicsőség Istennek mindazért, amit tett! Az ünnepélyes nyitó ceremónia március 22-én lesz, az Úrral való és az életemet megváltoztató találkozás 46. évfordulója előtti estén. Remélem, a terveidben szerepel, hogy csatlakozol hozzánk. A további részletekért látogass el a weboldalunkra: www.awmi.net! Köszönettel tartozom minden partnerünknek és barátunknak, akiket Isten használt, hogy ez létrejöjjön. Nagy a ti jutalmatok! Áldásul vagytok.

Vélemény, hozzászólás?