Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2014. júliusi hírlevél – Tanítványság

Kedves Barátunk!

Mennyire van a Biblia az útjában annak, amit hiszel? Ha olyan vagy, mint a legtöbb keresztény, akkor hiszel Jézusban, de annyira beskatulyáztad a hitedet, hogy a Biblia kevés befolyással bír életed más területeire. Sokak számára a Biblia egy iótányit sincs hatással arra, amit hisznek! Amíg úgymond hisznek Jézusban, azt gondolják, hogy az élet és a társadalom különböző kérdéseiben azt hisznek, amit akarnak. Ez teljes mértékben téves! Csupán annyit jelent, hogy nem lettek megtanítva Jézus beszédeinek megtartására.

Jézus ugyanis ezt parancsolta:
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit Én parancsoltam nektek…
Máté 28:19-20a

Láthatod, hogy a tanítvány olyan személy, aki megtartja mindazt, amit Jézus parancsolt. Mindent összevetve a gyülekezet nem képez tanítványokat. A célja tulajdonképpen a következő: „Gondoskodjunk arról, hogy újjászülessenek az emberek és a mennybe jussanak! Minden más majd kialakul.” Ez problémákat okoz, mivel a gyülekezet nem tanítja az embereket Jézus parancsolatainak megtartására. Van egy vákuum a társadalomban, ahol a keresztényeknek állást kellene foglalniuk. Ha társadalmi, erkölcsi kérdésekről esik szó, sok keresztény hallgat, vagy éppen ellenzi azt, amit a Biblia mond. Megvallják hitüket az Úrban, de nem tanítványok. Ez talán megdöbbentő a számodra, de nézd, hogyan válaszolt Jézus azoknak, akik Őbelé vetették a hitüket:

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az Én Igémet, valóban tanítványaim vagytok.
János 8: 31

Nem elég az, hogy üdvösséget nyertél és nem fogsz a pokolra kerülni. Ez nem egy biztosítási kötvény. Meg kell maradnod Jézus szavaiban, ha a tanítványa akarsz lenni. Ez kell, hogy a célja legyen minden egyes kereszténynek! Mégis megdöbbentő, milyen sokan nem értik ezt. Szerintük a Bibliának nem kell hatással lennie arra, amit a gazdasági élettel, a faji kérdésekkel, a házassággal vagy az egészséggel kapcsolatban gondolnak. Amikor olyan felkapott témákról van szó, mint például a homoszexualitás, az abortusz és az evolúció, a Gyülekezet megosztott. A legtöbben azt mondják: „Már megint beleavatkoztál. Neked csak az igehirdetéshez kell ragaszkodnod, ne ártsd bele magad a politikába és a társadalmi kérdésekbe!” De én az Igét hirdetem! Nem én avatkozom bele a társadalmi és a politikai dolgokba; ezek sértik a Biblia mondanivalóját. Isten Igéje tanít és útmutatást ad minden egyes területről.

Isten Igéjének sok mondanivalója van azokról a kérdésekről, amikkel szembenézünk ma a társadalomban. Ha némák maradunk, a hitetlenek – akiknek nincs biblikus látásmódjuk – lesznek azok, akik a politikát alakítják, meghatározzák, hogy mit mondhatunk és tehetünk, vagy mit nem. Már most ez történik, és sok keresztény ezt el is fogadja. Eltávolodtak Jézus szavaitól. Nem tudják, mit mond Isten Igéje ezekről a dolgokról.

Volt egy nő a Bibliaiskolában, aki odajött hozzám és elmesélte, hogy ahányszor csak említettem valamit a gazdasági életről, az abortuszról, a homoszexualitásról vagy a teremtésről az evolúcióval szemben, ő összerezzent és azt mondta: „Ó, Istenem, vidd vissza őt a Bibliához!” Miután azonban másfél éve az iskolában volt, azt mondta: „Megváltoztam; és a hozzáállásom is megváltozott szinte valamennyi témával kapcsolatban.”

Amikor ezt mondta, félrehúztam és így szóltam: „Nem akarlak kritizálni; csak őszintén szeretném tudni, hogyan lehetett egy elkötelezett kereszténynek olyan látásmódja, ami teljesen ellentétes a Bibliával.”

Ezt válaszolta: „Szerettem Jézust, és valóban elköteleztem Neki az életemet, de az Igét nem nagyon kedveltem. Amikor eljöttem a Bibliaiskolába és hallani kezdtem az Igét, beleszerettem. Engedtem, hogy az Ige uralmat vegyen fölöttem, és nem tudtam tovább ragaszkodni a véleményemhez.”

Szeretheted Istent, ugyanakkor lehetsz liberális a társadalmi nézeteidet illetően, de nem szeretheted az Igét, miközben liberális vagy.

Talán olyan vagy, mint ez a hölgy: valóban újjászülettél, szereted Istent, a menny felé tartasz, de olyan a szemléletmódod, amely teljesen ellentétes azzal, amit az Ige mond. Ennek az oka ugyanaz, mint ennél a hölgynél: nem szereted az Igét. Nem tanultad meg, hogy „megtartsd mindazt, amit Jézus parancsolt” (Máté 28:20). Ha Jézus tanítványa akarsz lenni, nemcsak azokat a részeket kell megtartanod, amelyek a kedvedre valók. Ha a gondolkodásod, a látásmódod, a véleményed nincs összhangban Isten Igéjével, az kell megváltoztatnod, nem pedig Isten Igéjét. Ez fontos!

Azok közül, akik most ezt olvassák, vannak olyanok, akik Isten Igéjével teljesen ellentétes nézeteket vallanak, mégis elkötelezett kereszténynek mondják magukat. Komolyan mondom, akik megmaradnak ebben, nem nevezhetik magukat tanítványoknak.

Nemrég látogatást tettem egy lelkésznél, aki a szószéknél szándékosan hallgatott a homoszexualitással kapcsolatban. Ezt mondta: „Szeretni akarom ezeket az embereket, és nem akarok senkit kárhoztatni vagy elűzni.”

Egyetértek azzal, hogy nem szabad kárhoztatnunk az embereket és szeretnünk kell őket, de azt feleltem neki: „És mi a helyzet a gyülekezetedben felnövő gyerekekkel? A szekuláris világ nagyon agresszívan hirdeti a nézeteit. Ha a gyülekezet nem áll ki és nem mondja azt, ami helyes, és nem hirdeti az Igét, akkor a világ szemléletmódja lesz rákényszerítve a fiataljainkra. Abban a vákuumban, amit az istenfélő emberek hallgatása okoz, hinni fognak ezeknek a hazugságoknak, és olyan nézeteket fogadnak el, amelyek teljes ellentétben állnak Isten Igéjével. Csodálatos dolog mindenkit befogadni és éreztetni az emberekkel, hogy szívesen látják őket a gyülekezetedben, de nem teszel nekik szívességet azzal, hogy nem szólod az igazságot.

Így szólt: „Erre nem is gondoltam.”

Ez azért van így, mert a Gyülekezet gyakorlatilag visszavonult oda, ahol minden szolgáló csak az újjászületés élményét védi és hiszi – azt, hogy az emberek a mennybe mennek-e vagy sem. Míg ez történik, a világ a maga tanait hirdeti. Sajnos sok keresztény beveszi ezt, mert nincs egy ellenkező szó vagy valaki, aki kiáll az igazságért. Nos, én állást foglalok azokkal a dolgokkal szemben, amelyek aláássák Isten Igéjét! Ugyanezt neked is meg kell tenned! Megsértődhetsz ezen, mert nem így neveltek fel, nem így tanítottak, vagy olyan régóta hiszel különböző dolgokat, hogy nem tudod, megváltozhatsz-e. Azzal a kérdéssel kezdtem a levelemet, hogy mennyire engeded, hogy a Biblia az útjában álljon annak, amit hiszel. Hajlandó vagy állást foglalni? Hajlandó vagy az Úr Jézus tanítványa lenni, és nemcsak egy megtért? Kérdezd meg önmagadtól!

Ha valóban meg akarsz változni és meg akarod tartani mindazt, amit Jézus parancsolt, akkor beszerezheted Observing All Things (Megtartani minden parancsolatot – angolul elérhető) című új sorozatomat arról, hogyan érheted ezt el. Ebben a tanításban arról beszélek, amit napjaink három legnépszerűbb társadalmi témájának tekintek – a homoszexualitásról, az abortuszról és az evolúcióról –, valamint arról, hogy mit mond ezekről Isten Igéje. Hiszem, hogy a Biblia véleménye minden mástól magasabb rangú, ezért ezt azzal adom közre, hogy „ezt mondja az Úr”. Áldást nyersz általa! Nem próbállak rákényszeríteni a változásra. Nem tudom megtenni. Csak a Szent Szellem tud változást hozni egy ember életébe, de úgy gondolom, ez a tanítás valódi segítséget nyújt – és a társadalom egészének is.

A Charis Bibliaiskola (CBC) jelentős változást hoz ezen a területen. Megváltoztattuk az elsőéves tanmenetünket, hogy olyan társadalmi kérdésekkel is foglalkozzunk, mint a homoszexualitás, az abortusz és a teremtés szemben az evolúcióval. Reméljük, hogy a szülők és nagyszülők elküldik gyermekeiket legalább egy évre a CBC-be, mielőtt beíratják őket világi egyetemekre és főiskolákra, amelyek ezeken a területeken Isten Igéjével teljesen ellentétes véleményt vallanak. Nagy arányban képzünk tanítványokat.

Augusztusban kezdődik 2500 férőhelyes előadótermünk bővítése a The Sanctuaryban (A szentélyben) Woodland Park-ban. Hozzávetőlegesen két évbe telik a megvalósítása, de amikor kész lesz, legalább 3500 hallgatónak ad otthont a The Sanctuary (A szentély) egyetemi épületben. Mi nem megátkozzuk a sötétséget, hanem világosságot gyújtunk, amely Isten Igéjének igazságát ragyogtatja világszerte. Jamie és én arra bátorítunk, hogy légy része a megoldásnak: segíts kiképezni Isten hatalmas férfijait és asszonyait. Ezt a beruházást is ADÓSSÁGMENTESEN akarjuk megvalósítani, ahogy tettük a The Barn (A csűr) központtal. Előre is köszönjük a segítségedet.

Szeretettel

Andrew és Jamie