2014. márciusi hírlevél – A gyógyulás a gyermekek kenyere

Jézus így szólt az asszonyhoz: “Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.”
Márk 7:27

Erős megállapítás volt, amit Jézus tett annak az asszonynak, aki odajött Hozzá és arra kérte, hogy gyógyítsa meg a lányát. Jézus azt mondta neki, hogy nincs joga gyógyulást kérni, mert nem zsidó. Jogainak követelése helyett ez az asszony bölcsen és figyelemre méltóan megalázta magát, és irgalomért esedezett. Nem volt semmi joga, és amikor Jézus könyörült rajta, úgy tért haza, hogy a lányát gyógyultan találta. Ez egyszerű. Jézus volt az alapja annak, hogy kapott, nem az, hogy mit érdemelt.

Talán sokan kérdezitek: „Ha Isten ma is gyógyít, akkor hol? Hogyan érhetem el, hogy megnyilvánuljon?” Hiszed, hogy működik, de nem tudod, hogyan. Lehet, hogy láttál valakit, aki nem gyógyult meg, vagy esetleg te magad vártad a saját gyógyulásodat, és nem láttad megtörténni. Akárhogy is van, ennek eredményeként a hited megingott. Nos, szeretném, ha tudnád, hogy Isten akarata az, hogy egészséges légy, és én szeretném megosztani, hogyan működik ez.

Mielőtt még közelebbről szemügyre vennéd ezt a témát, az az egyik dolog, amit hinned kell, hogy a gyógyulás benne van Krisztus engesztelő áldozatában. Nézd, mit mond az Ige Péter 1. levelében Jézusról szólva:

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az Ő sebei által gyógyultatok meg.
1 Péter 2:24

Figyeld meg, hogy azt mondja, Jézus sebeket kapott a gyógyulásodért! Ez a tiéd! Ez az egyik dolog, amit Jézus megvásárolt a számodra áldozata által! Ez az igevers azt mondja: „Meggyógyultatok (kiemelés tőlem), múlt időben. Ez egy olyan egyértelmű állítás, hogy csodálkozom, hogy létezik olyan keresztény, aki nem tudja elhinni, de megtanultam, hogy sokan nem engedik azt, hogy a Biblia a teológiájuk útjában álljon. Némelyek, akik ugyan hiszik, hogy Isten tud gyógyítani, nem hiszik, hogy megteszi vagy már megtette. Ilyeneket mondanak: „Nos, Isten gyógyít, de nem mindig. Néha nem ez az akarata.” Ennek ellenére, elég nehéz vitába szállni egy olyan múlt idejű kijelentéssel, mint az 1 Péter 2:24.

Ez egy Ézsaiás által adott prófécia az Ézsaiás 53-ban, és így szól:

Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk meg.
Ézsaiás 53:5

Néhányan megpróbálják úgy értelmezni, hogy Jézus csak a szellemi gyógyulásukért kapott sebeket. Nos, Ő valóban szenvedett a szellemi gyógyulásunkért, de nézzük, hogyan teljesedett be a prófécia:

Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, Ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: “Erőtlenségünket Ő vette el, és betegségeinket Ő hordozta.”
Máté 8:16-17

Ez világossá teszi, hogy Jézus szenvedett a gyógyulásodért. A tiéd!

A gyógyulás a gyermekek kenyere. A te részed. Ezt adta neked Isten. Ha keresztény vagy, a gyógyulás a tiéd! Ha egy ideig csak elmélkednél ennek a jelentőségén, nagy utat tennél meg a gyógyulásod megnyilvánulásának irányában. Megértenéd, hogy „nem kell betegnek lennem.” Pontosan így van.

Sokan hiszik, hogy Isten egészségesnek akarja látni őket, de nem értik, hogyan történik. Nekem sok kijelentésem van ezzel kapcsolatban. Nem tudok mindent; még nem érkeztem el oda, de elindultam, és bámulatos csodákat láttam, beleértve azt is, hogy a saját fiam feltámadt egy négy óránál hosszabb ideje tartó halálból. Az összes márciusi, sőt néhány áprilisi tévéműsort ezeknek az igazságoknak a megosztására szenteltem. Összeszedtük sok tanításomat, amelyek konkrétan elmondják, hogyan kaphatod meg azt a gyógyulást, amelyet Jézus már biztosított a számodra.

Ennek a levélnek a hátralévő részében szeretnék megosztani veled néhány tanúságtételt a gyógyulásról, arról, hogy ezek az alapelvek hogyan működtek az emberek életében. Ők ugyanolyan hétköznapi emberek, mint te és én. Ne gondold, hogy jobbak, vagy szellemibbek; nem erről van szó. Arról van szó, amit Jézus kifizetett, nem a te cselekedeteidről, teljesítményedről. Ez nem egy mendemonda. Ezeket a tanúságtételeket 18 másikkal együtt láthatod és hallhatod a weboldalunkon: www.awme.net/healing.

Hannah története

Születése óta Hannah Terradeznek egy ritka autoimmun betegsége volt, amelyet eozinofil enteropátiának hívnak. Ez azt jelenti, hogy a szervezete majdnem mindenféle ételre allergiás volt. Immunrendszere megtámadta az általa fogyasztott ételt, és elutasította. Nem volt semmilyen ismert gyógymód, csak egy radikális túlélési módszer: a szondatáplálás. Háromévesen még mindig egy kilenchónapos csecsemőnek való ruhákat hordott!

Egyszer a szülei, Ashley és Carlie az egyik régi tanításomat hallgatták, amelyben azt mondtam: „Az Ő sebei által meggyógyultunk.” Hallották a „szinte túl jó, hogy igaz legyen” híreket. Remény ébredt a szívükben. Carlie azt mondta: „Soha nem hallottuk még ilyen világosan és egyszerűen az Ige kijelentését. Az Ige gyökeret vert a szívünkben, és valóságosabbá vált számunkra, mint amit az orvosok mondtak.” Aztán Carlie rájött, hogy Hannah már egy ideje minden este lefekvés előtt ehhez hasonlóan imádkozott, amikor ezt mondta: „Drága Jézus, köszönöm, hogy szeretsz és meggyógyítasz.” Akkor ébredtek rá, hogy gyermeki hittel végig ezt a mély értelmű igazságot imádkozta. Ez egy elvégzett dolog volt!

Másnap megtudták, hogy hol tartok összejöveteleket, és elhozták Hannah-t, hogy imádkozzak érte. Azt mondtam, hogy gyerekjáték Istennek meggyógyítania őt, csak annyit kell tenniük, hogy egy akaraton legyenek velem az imában. Hatalmat vettem a Sátán felett, távozásra szólítottam fel, és megparancsoltam Hannah szervezetének, hogy ne támadja meg az ételt és legyen jól. Ezt követően azt mondtam Ashley-nek és Carlie-nak, hogy aszerint kell járniuk, amit hisznek. Fokozatosan akarták normál étkezésre szoktatni, Hannah azonban most is előttük járt, és így szólt: „A McDonald’s-ba akarok menni!” Ez elrendezett ügy volt Ashley és Carlie számára. Mivel nem találtak McDonald’sot, elvitték a Kentucky Fried Chickenbe, ahol csirkefalatkákat, jégkrémet, joghurtot, sajtot, csokit és gyümölcslevet fogyasztott most először életében! Azóta is normálisan étkezik! Dicsőség az Úrnak!

Hogyan történt ez? Úgy, hogy megragadták azt az igazságot, hogy Jézus sebei által Hannah meggyógyult, majd gyermeki hittel „BUMM” a gyógyulása láthatóvá lett! Nem csupán azért, mert én imádkoztam értük. Saját maguknak kellett ráállniuk erre, amikor a tünetek megpróbáltak visszajönni.

Mike története

Hadd meséljek el még egy történetet. Ez Mike Hoesch-ról szól. Még 2000-ben egy folyamatos viszkető fájdalmat érzett a mellkasán, és amikor szemügyre vette azt a területet, észrevett egy pattanásnyi méretű kinövést. Eltávolította, de a viszketés megmaradt.

Hónapok teltek el, és a kinövés nem tűnt el; rosszabb lett. Noha hitt a gyógyulásban, 20 év óta egy olyan szolgálattal állt kapcsolatban, amely a teljesítmény alapú tanításra összpontosított. Így, jóllehet tudta, hogy elérhető a gyógyulás, azt hitte, hogy az ő erőfeszítéseitől függ. Továbbra is szenvedett, mivel a szemölcs növekedésnek indult.

Miután hiába próbálkozott gyógynövényekkel, orvoshoz ment, úgy gondolva, hogy nincs probléma. Amikor megtudta, hogy egy rosszindulatú tumorról, egy rákos bőrdaganatról van szó, pánikba esett! Mivel nem akarta, hogy a félelem vezesse, ezért Mike lemondta a konzultációt a sebésszel.

A következő néhány év során a kinövés igen nagy méretű és bosszantó, kényelmetlen daganattá vált, amely napi többszöri tisztítást és kötözést igényelt. A daganat lassan kiszívta belőle az életet, és legyengült állapotában kénytelen volt otthagyni a munkáját.

Mike a szívében elhatározta, hogy keresni fogja az Urat és időt tölt az Igével. Szándékai ugyan jók voltak, de küszködött, amikor olyan dolgokat látott az Igében, amelyek ellentétesek voltak azzal, mint amire az elmúlt 20 év alatt tanították. Össze volt zavarodva, de elkezdte megvallani a gyógyulásról szóló igerészeket; nem azért, mert megértette, hanem mert vágyott megnyerni a gyógyulást.

Egy nap, ahogy küzdött a hittel és a hiedelmeivel, egy barátja elvitte neki „Már a tiéd!” című tanításomat. Amint hallgatni kezdte, az Úr megerősítette azokat a dolgokat, amelyeket az Igéből mutatott Mike-nak. Örülni kezdett: „Annyira megáldott, amikor hallottam Andrew-t ezekről a dolgokról tanítani. Olyan volt, hogy igen, igen, már az enyém! Arra vártam, hogy az Úr ismét beavatkozzon az érdekemben, de Ő már megtette ezt Krisztusban. Mindent, minden betegséget, erőtlenséget, vagy bűnt, amit valaha el fogok követni vagy elkövettem, Krisztus elhordozott!” Hitében megerősödve Mike teljesen elengedte a tumort, Jézusra irányítva figyelmét, hogy megkapja, amit Ő már biztosított.

Egy hónappal később a felesége észrevette, hogy a tumor mérete csökkent. Egyszer ettől Mike majdnem a mennyezetig ugrott volna örömében, most azonban az Igében való újonnan felfedezett állhatatossága miatt a reakciója egy nyugodt várakozás és reménység volt. Rájött, hogy a daganatnak távoznia kell amiatt, amit Jézus már megtett érte; és nagyjából 5 hónap múlva a mellkasa tiszta volt.

Ez csak egy példa arra, hogyan működik! Lehet, hogy a te helyzeted más, de ugyanezek az igazságok a te esetedben is működnek. Ne felejtsd, a gyógyulás a kenyered, a tiéd, hozzád tartozik. Mihelyt ez elrendeződik benned, gyermeki hited újból lángra lobban, hogy Isten már megtette.

Aztán hatalmat kell venned az ördög fölött, és abban kell járnod, amit hiszel.

Itt nincs annyi hely, hogy megosszak mindent, amit az Úr tanított nekem a gyógyulásról, de arra szeretnélek bátorítani, hogy vedd meg az új, gyógyulásról szóló tanításomat, amely részletezi ezt a témát, és segítséget nyújt, hogy erőteljesebb módon részesülj benne. 38 órányi tanítást tettünk rá egy MP3-as USB pendrive-ra, amely megváltoztathatja az életedet. Az Ige gyógyulás az egész testednek (Példabeszédek 4:22). A március vége előtt beérkező rendelésekhez az egész csomagot 50 angol fontért adjuk. Ez 40 fonttal kevesebb a teljes árnál! Látogasd meg weboldalunkat: www.awme.net/healing, hogy első kézből hallgasd meg azokat a tanúságtételeket, amelyeket ebben a levélben megosztottam, és másokat is. Tudom, hogy valóban a segítségedre lesznek.

Isten áldjon!

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?