Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2015. áprilisi hírlevél – Lehet jobb az imaéleted

Évtizedekkel ezelőtt részt vettem egy egész éjszakás ima-összejövetelen, ahol a menny kapuit ostromoltuk. Emlékszem, ahogy ütöttem a falat és azt kiabáltam: „Istenem, ha Te csak fele annyira szeretnéd az embereket itt a texasi Arlingtonban, mint amennyire én, akkor ébredést tapasztalnánk!” Villámgyors elmém szinte azonnal ráébredt, hogy valami komoly probléma van a teológiámmal. Vajon mire gondoltam? Valóban azt hittem, hogy jobban szeretem ezeket az embereket, mint Isten? Nem, nem egészen. Sok keresztényhez hasonlóan én is azt hittem, hogy Isten haragszik az emberek állapota miatt, és rajtam múlik, hogy elfordítsam a haragját és az ítéletét. Közbenjártam – vagy legalábbis ezt gondoltam – és könyörögtem Istenhez mások érdekében. Mi a rossz ebben? Ahogy később megtudtam, sok minden. Amit Isten azóta kijelentett nekem az imádsággal kapcsolatban, teljesen megváltoztatta az életemet, és most csodálatos eredményeket látok. Ha nem érsz el olyan eredményeket, amelyekről tudod, hogy az Úr akarata, akkor talán itt az ideje, hogy elgondolkodj azon, hogy van az imának egy jobb módja. Nem azt mondom ezzel, hogy ha valaki nem úgy imádkozik, ahogy én, az az ördögtől van. Az sem volt az ördögtől, ahogyan én imádkoztam. Teljes szívemből szerettem Istent és az Úr is szeretett engem, de nem voltak eredmények. Először is, fel kell ismernünk, hogy Isten már nem haragszik az emberiségre. Többé már nem tulajdonítja nekünk a bűneinket, vagyis nem rója fel azokat ellenünk.

Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot Önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés Igéjét.
2 Korinthus 5:19

Mi MÁR megbékéltünk Istennel Jézus által. Ez azt jelenti, hogy most már összhangban és barátságban vagyunk Istennel. Ő nem haragszik; még csak rossz hangulata sincs. Isten és ember között vége a háborúnak. Ez az, amit az angyalok hirdettek Jézus születésekor.

A Lukács 2:14-ben olvashatjuk:
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

Az angyalok nem azt állították, hogy békesség uralkodik majd a földön és megszűnnek a háborúk az emberek között. Nyilvánvalóan nem ez történt. Ők Isten és az ember közötti háború végét hirdették. Jézus olyan árat fizetett, amely határtalanul nagyobb volt az egész emberi faj bűneinél. Isten haragja és igazsága kielégült. Jézus mindent megváltoztatott. Isten nem haragszik. Kegyelme minden emberre kiterjed. Szereti a világot – nemcsak a Gyülekezetet, hanem az egész világot. Minden bűnt kifizetett. A Szentírás azt mondja az 1János 2:2-ben:
Mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.

Az Ószövetségben Isten haragja mind egyénekre, mind nemzetekre kitöltetett. Az Újszövetségben Isten Jézusra ontotta a haragját. Ez az evangélium „szinte túl jó ahhoz, hogy igaz legyen” üzenete. Többé már nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem azt, amiért Jézus megfizette az árat, ha elhisszük. Mielőtt ezt megértettem, azt mondtam: „Ha Isten nem ítéli meg Amerikát, akkor bocsánatot kell majd kérnie Sodomától és Gomorától.” Most viszont azt mondom: „Ha Isten megítéli Amerikát, akkor bocsánatot kell kérnie Jézustól.” Ha megértjük, mit tett Jézus, az teljesen megváltoztatja a látásmódunkat. Másodszor, most Jézus a Közbenjáró. A közbenjáró egy olyan személy, aki arra törekszik, hogy békességet szerezzen két szemben álló fél között, azaz megbékéltesse őket egymással. Az Ószövetségben az emberek még nem békéltek meg Istennel Jézus által, ezért szükség volt egy közvetítőre: valakire, aki közbenjárt Istennél az érdekükben. Ezért láthatunk olyanokat, mint Ábrahám és Mózes, akik könyörögtek Isten előtt. Az 1Mózes 18:23-25- ben Ábrahám Sodoma és Gomora érdekében járt közben:

Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hátha van ötven igaz ember abban a városban? Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled! Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet?
1 Mózes 18:23-25

Valójában Ábrahám addig tárgyalt Istennel, míg Ő meg nem ígérte, hogy nem pusztítja el Sodomát és Gomorát tíz igaz kedvéért. Mivel azonban nem volt tíz igaz ember az egész városban, csak Lót családjából menekültek meg néhányan. Hasonló beszámoló van feljegyezve a 2 Mózes 32:9-12-ben és 14-ben. Isten nagyon megharagudott a népre, és Mózes közbenjárt értük: „Még ezt is mondta az Úr Mózesnek: Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. És most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom és végezzek velük! De téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esedezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta: Miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: Vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Múljék el izzó haragod, szánd meg népedet, és ne hozz rá bajt!… Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott.” Tulajdonképpen Mózes azt mondta Istennek: „Bánd meg!” Micsoda bátorság!

Ami pedig még bámulatosabb, hogy Isten megbánta. Ezekből és más ószövetségi történetekből a mai „közbenjárók” úgy gondolják, hogy nekünk is oda kell állnunk a résre, vagyis közben kell járnunk Isten és ember között. Ahogy én tettem évtizedekkel ezelőtt, ők is úgy vélik, hogy esedeznünk kell Istennek, hogy mentse meg az elveszetteket, tartsa vissza a haragját azoktól, akiket kész megítélni és legyen irgalmas azokhoz, akiknek a szükségeit nem hajlandó betölteni a méltatlanságuk miatt. Mi sem lehetne távolabb az igazságtól, de ez az, amit sok gyülekezetben tanítanak manapság. Ez teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Jézus ma az Atya jobbján ül (Zsidó levél 10:12) és mindenkor közbenjár értünk (Zsidó levél 7:25). Ha Mózes vagy Ábrahám meg tudta győzni Istent, nem gondolod, hogy Jézus legalább olyan jól meg tudja? Az 1 Timótheus 2:5-ben ezt olvashatjuk:
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.

Az Újszövetségben Jézus az EGYETLEN közbenjáró, akire szükség van, hogy odaálljon az Atya Isten és az emberiség közé. A bűn többé már nem jelent problémát Istennek; engesztelés lett szerezve érte, és most már Isten igazsága vagyunk Krisztus Jézusban. Így lát minket Isten. Ennek megértése megváltoztatja, ahogy imádkozunk. Teljesen rendjén való volt, hogy Ábrahám és Mózes úgy imádkozott, ahogy, hiszen Jézus még nem csillapította le, nem szüntette meg Isten haragját. Ma, az Újszövetség alatt, ha az emberek úgy próbálnak közbenjárni, akkor valójában antikrisztusiak – Krisztus ellenesek. Ezzel ugyanis azt állítják, hogy Jézus nem volt elég, és nem becsülik meg, amit tett. Amikor Jézus a Közbenjárónk lett, Ő minden más közbenjárót eltávolított a hivatalából – örökre. Tudom, hogy ezek a szavak erősek, de igazak. Sátán áll az imádsággal kapcsolatos sok téves tanítás mögött. Gondold el, milyen ravasz a terve és milyen gyümölcsöt terem. Meggyőzi a hívőket, hogy maradjanak a szobáikban és foglalják el Jézus helyét a közbenjárásban. Órákat töltenek esdekelve Istenhez, hogy fordítsa el a haragját, töltse ki Szent Szellemét és töltse be az emberek szükségeit. Eközben családtagok, munkatársak és szomszédok mennek a pokolba és halnak meg különféle betegségekben. A Biblia nem azt mondja, hogy az üdvösség közbenjárás által jön el, hanem az igehirdetés bolondsága által (1 Korinthus 1:21). Nem azt a parancsot kaptuk, hogy imádkozzunk a betegekért, hanem azt, hogy gyógyítsuk meg a betegeket (Máté 10:8), egészséget parancsolva tönkrement testüknek. Meg lettünk tévesztve, hogy azt higgyük, az imádság Isten rábeszélése arra, hogy szabadítsa fel erejét. Elhisszük, hogy Ő üdvösséget adhat, gyógyíthat és megszabadíthat, de azt gondoljuk, arra vár, hogy formába jöjjünk és kiérdemeljük. Az igazság az, hogy nem érdemeljük meg, és soha nem is leszünk elég jók hozzá. Jézus miatt azonban minden, ami Istené, a miénk is. Ez a jó hír. Többé már nem kell könyörögnünk vagy esdekelnünk; az Őáltala nekünk adott tekintélyt kell gyakorolnunk és el kell fogadnunk az áldásait. Valóban van az imádságnak egy jobb módja. Ezzel nem azt mondom, hogy ez az egyetlen, de nekem működik.

Épp csak érintettem ezt a témát ebben a levélben, így arra bátorítalak, hogy rendeld meg A Better Way to Pray (Lehet jobb az imaéleted) című könyvemet. /Magyarországon május végétől kapható 1990 Ft-ért, addig a hungary@awme.net címre előrendeléseket fogadunk. Előrendelés esetén a könyv ára 1600 Ft – szerk./ A könyvben szó esik az ima elsődleges céljáról; arról, hogy fontos Istenről beszélned az életedben levő hegynek, nem pedig Istennek a hegyről; és az imádság folyamatáról. Ezen kívül leleplezek sok téves elképzelést az imával kapcsolatban.

Ezek az igazságok megváltoztatták az imáimat és a kapott eredményeket. És ami még fontosabb, hiszem, hogy ez forradalmasíthatja Krisztus Testét. Azért imádkozom, hogy használd ki ezeket az igazságokat és segíts másokkal megosztani.

Szeretettel:

Jamie és Andrew