2015. októberi hírlevél – Isten jelenlétében lakozni

Minden  problémát, amivel ma szembenézel, az fog megoldani, hogy mennyire lakozol Isten jelenlétében. Ez nagyon jelentős! A „lakozik” szó egy szilárdan rögzített helyzetet jelöl, nem egy elvétve előforduló dolgot; vagyis tartósan ott kell maradnod. Sajnálatos módon számos keresztény csupán látogatóba megy az Úrhoz, és csakis akkor, amikor bajban van. Ha győztes keresztényként akarsz élni, akkor nem pusztán napi egy órára kell találkoznod Istennel, vagy csak akkor, amikor válságban vagy.
A Józsué 1:8 így szól:
Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz.

Tudom, hogy van, aki talán azt gondolja: „nos, ez elég egyszerű.” Ha annyira egyszerű, akkor miért tűnik úgy, hogy a legtöbb keresztény nem boldogul és nem sikeres? Isten ígéreteinek túlnyomó része – valószínűleg több, mint amit gondolsz – attól függ, hogy Isten jelenlétében lakozol-e.

Gondterhelt vagy? Utálod a munkádat? Aggaszt a családod? Ezek mind annak a tünetei, hogy nem lakozol Isten jelenlétében. Az Ézsaiás 26:3-ban ezt olvassuk: „[az Úr] megőrzi tökéletes békében azt, akinek elméje rá támaszkodik” [az angol KJV fordítás szerint]. A „támaszkodik” szó azt jelenti, hogy „megragadja”; vagyis nem engedi el, olyan, mint egy bulldog. Ha szilárdan az Úrra támaszkodsz, soha nem fogsz hiányt vagy veszteséget szenvedni és félelemben élni. A Biblia azt mondja, hogy „aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen” (Zsoltárok 91:1). El kell jutnod oda, ahol – dicsőség Istennek – folyamatosan az Ő jelenlétében élsz.

Úgy vélem, az emberek problémáinak többsége azért van, mert nincsenek mindig tudatában Isten jelenlétének. Ha tudatában lennének, az megváltoztatná a gondolataikat, az érzelmeiket és a cselekedeteiket. A Példabeszédek 3:6 így szól: „Minden utadon gondolj rá [ismerd el] és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.”  Nem ismerheted el Istent minden utadban, ha nem vagy a tudatában annak, hogy Ő ott van. Isten már megáldott, de annak érdekében, hogy megnyilvánuljon az életedben, amit tett, reagálnod kell a jelenlétére. Más szóval, Ő kitöltött a számodra egy csekket; neked csak be kell váltanod. Nem fogsz boldogulni és nem leszel igazán sikeres addig, míg meg nem teszed. Remélem, érted, amit mondok.

Istenen tartani a gondolataidat – különösen a képzeletedet – és nem engedni, hogy a kudarcot képzeld el, nagyon fontos része annak, hogy kapj tőle. A képzelőerőd használatába beletartozik, hogy fogod az Igét és elmélkedsz rajta, vagyis ráirányítod a gondolataidat éjjel-nappal, és látod magad, ahogy meg is cselekszed:

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 
Zsoltárok 1:1-3
Ahhoz, hogy egyre inkább a tudatában legyél Isten jelenlétének az életedben, használnod kell a képzeletedet. Nem, ez nem gyerekes dolog. Többek között így gondolod el, amit Isten mondott neked. Így íródnak bele a dolgok a szívedbe. Itt kezded el valóban látni, ahogy az erő felszabadul az életedben.

Mindehhez szükséged van a Szent Szellem erejére az életedben. Amikor megkaptam a Szent Szellem-keresztséget, az örökre megváltoztatott. Tapasztalatból tudom, hogy egy hívő nem sokra megy a Szent Szellem ereje nélkül.

Ebben a hónapban egy teljesen új tanítást kínálok Dwelling in God’s Presence (Isten jelenlétében lakozni) címen, CD és DVD formátumban. Olyan igazságokat osztok meg, amelyek megváltoztatják Isten iránti viszonyulásodat. Ez fontos! Ez a normális keresztény élet. Mindenkinek el kell jutnia oda, ahol Isten jelenlétében él. A tanítás  – csak angol nyelven  –  az angol irodában megrendelhető vagy online: www.awme.net, vagy telefononon:  +44(0)1922 473300. ( a magyar iroda még nem forgalmazza a sorozatot! – a szerk.)

Mindezek az ígéretek – sőt, valójában minden, ami Isten Igéjében található – neked szólnak, de tudatában kell lenned ezeknek. Meg kell újítanod a gondolkodásodat és tisztában kell lenned velük. Nem Isten hűsége a kérdés, hanem a te hűséged hozzá és az Ő Igéjéhez. El kell jutnod oda, ahol lézerpontossággal Istenre fókuszálsz. Ő arra vágyik, hogy benne lakozz, és azt szeretné látni, hogy boldogulsz és sikert érsz el. Biztosíthatlak arról, hogy ha benne maradsz, az megváltoztatja a szívedet, megérinti az Ő szívét és sok gyümölcsöt fogsz teremni. Tesz valamit érted és veled.

Hála a hozzád hasonló ismerősöknek és partnereknek, Krisztus evangéliumának üzenetét az egész világon hirdetjük! A Charis Bibliaiskola Világmissziónál Charis Bibliaiskolák alapítására használjuk a pénzalapokat, hogy elmenjünk minden néphez és tanítvánnyá tegyük őket. Számos iskola azok miatt az adományok miatt létezik, amit az ismerőseink és a partnereink adnak.

Légy segítségünkre, hogy minél több magyar testvérhez is eljuttathassuk az örömhír üzenetét, és támogasd a már magyar nyelven is elérhető Charis Bibliaiskola projektet.

Adományokat a 12096705-00156714-00100009 számú győri Raiffeisen Banknál vezetett forint számlaszámra tudunk fogadni.

Ami a népek elérését illeti, az adományok nagy segítséget jelentettek az első éves tananyag spanyol nyelvre történő lefordításában. A harminckilenc előadássorozatból huszonkettő készült el. Mivel a spanyol a második, legtöbbek által beszélt nyelv a világon, ez nem kis feladat. Mindez pedig teljesen megváltoztatja a Charis Bibliaiskola jövőjét!

Még nem végeztünk! Még több előadássorozat jön, és szükségünk van a segítségedre, hogy megvalósítsuk küldetésünket, elérve a spanyol nyelvű közösséget az Evangéliummal. Az, hogy még nem készültek el teljesen ezek az anyagok, semmiképpen nem gátolja hallgatóinkat, hogy Isten szeretetével közeledjenek a spanyol ajkúak felé.

Dallasi Bibliaiskolánkban a hallgatók élelmiszerszállításba kezdtek, miután konzerveket és egyéb élelmiszereket gyűjtöttök, hogy ellássanak tizenöt rászoruló latin-amerikai családot a közösségben. Minden zsákban élelem volt, egy 25 dollár értékű ajándékutalvány, valamint Andrew Wommack egyik könyve angol és spanyol nyelven.

Charis Világmisszió
Érjük el a spanyol ajkú világot!

A dallasi csapat meglátogatott egy spanyol gyülekezetet is, ahol az egyik hallgatónk a pásztor. Nemcsak kiosztották az ajándékokat, hanem imádkoztak is minden családért. A hírek minden bizonnyal elerjedtek, mert beszámoltak arról, hogy mindenünnen emberek jönnek Dallasba, akik imádságot akarnak a gyógyulásuk elnyerése érdekében!

Ez csak egy a Charis Világmisszió gyümölcsének számos példája közül, miközben folyamatosan Bibliaiskolákat alapítunk világszerte. Hajlandó lennél anyagi támogatást adni és így velünk együtt a misszió részévé válni?

Amikor a Charis Világmissziónak adsz, nemcsak az anyagok fordítását támogatod, hanem Krisztus evangéliumának terjesztését is a világ népei felé. Örök érvényű változást hozol olyan emberek életébe, akikkel talán sohasem fogsz találkozni.

Óriási a Bibliaiskolák iránti igény, és ez minden év elteltével növekszik. Új iskolák létesítését tervezzük, hogy eleget tegyünk a kéréseknek, amelyek a világ minden tájáról érkeznek a Charis Világmisszióhoz!

Senki sem megfelelőbb ennek a feladatnak az elvégzésére, mint Gary Luecke, a Charis Világmisszió új igazgatója. Gary a Lamar Egyetemen szerzett alapdiplomát üzletvezetésből, és 2005-ben végezte el a coloradói Charis Bibliaiskolát, ahol jelenleg szintén igazgatóként szolgál.

Gary arra vágyik, hogy az emberek teljes szívükből Istent keressék, és felfedezzék Isten életükre vonatkozó szándékát. Ez a vágy ösztönzi majd a jövőben a Charis Világmissziót, miközben továbbra is Bibliaiskolákat létesítünk, és tanítványokká tesszük a népeket.

Azért vagyunk áldottak, hogy mások számára is áldássá legyünk. Segíts, hogy a világ minden szegletébe elvigyük ezt az áldást! Köszönjük az ennek érdekében hozott áldozatodat, és izgatottan várjuk, hogy veled együtt vigyük el Krisztus evangéliumát a népekhez!

Világmisszió
Csatlakozz partnerként, és légy része életek megváltoztatásának. Alapítsunk Bibliaiskolákat az egész világon!

Bemutatunk néhány hőst a Charisból 
Amikor az édesanyám felhívott, hogy tudassa velem, hogy a Charisnak van egy spanyol nyelvű iskolája Querétaróban, el sem tudtam képzelni, mekkora változást fog ez hozni az életembe. Kezdtem jobban megismerni Istent és az Ő szeretetét irántam, a benne való helyzetemet, és azt, mit tett értem Jézus a kereszten. Amikor megértettem, hogy a Szent Szellem nem kárhoztat, hanem valójában a Segítőm, megváltozott vele a kapcsolatom. Mindez átformálta azt, ahogy magamat látom, következésképpen a kapcsolataimat is. Javított a házasságomon, és az életem számos más területére szintén hatást gyakorolt.
– Sonia Sánchez, a Charis Mexico másodéves hallgatója

Óriási áldást jelent a csoporttársaimnak és nekem, hogy az órák és a tananyagok megvannak spanyolul! Spanyol anyanyelvűként sokkal többet kapunk, mint amit kaptunk volna, hogy mindkét nyelven hallgathatunk mindent. Reméljük, hogy a szinkrontolmácsolás mindent lefed.
– Christina Keimig, tolmács, Charis Mexico 

Csatlalkozz a közösséghez!
Lépj velünk partneri kapcsolatra!

Az igazi adakozás sokkal többet jelent, mint csupán pénzt adni. Ilyenkor közösségre lépsz azzal, akinek adod. Gondoltál már arra, hogy a szolgálattal való partneri kapcsolat a bibliai időkben kezdődött?

Pál többször utalt a Bibliában a partnereire, de a legnagyobb megbecsüléssel a macedóniai gyülekezet tagjairól beszélt. Pál éveken keresztül odaszánta magát, hogy gyűjtsön a szegénységben élő jeruzsálemi szentek számára, és bemutatta az új hívőknek, hogy a keresztény közösség egyik területe az ajándékok elfogadása és szétosztása. 

Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Makedónia és Akhája ugyanis jónak látták, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is ezzel nekik, mert ha a népek részesültek az ő szellemi javaikban, akkor tartoznak is azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az adományt átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába.
Róma 15:25-28

Pál tudatára ébresztette a Rómában lévő gyülekezetet, hogy ezek a pogányok az anyagi javaikkal (a fizikai vagyonukkal) szolgáltak, mivel részesei lettek a jeruzsálemi gyülekezet szellemi javainak.

A korinthusiakhoz írt második levelében Pál szintén az adakozásra bátorította a hívőket. Kifejezetten arra intette a korinthusiakat, hogy újítsák meg vele partneri kapcsolatukat. A korinthusi gyülekezet korábban partnerséget ígért, de valahogy már nem szenteltek figyelmet neki. Ezért Pál arra figyelmeztette őket, hogy újból vállalják fel a partneri közösséget: 

Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nemcsak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését.
2 Korinthus 8:1-6

A „közösség”-nek fordított görög szó a „koinónia”, amely azt jelenti „partnerség, vagyis (szó szerint) részvétel, (szociális) érintkezés, vagy (pénzügyi) adomány, jótétemény” (Strong Konkordancia). A korinthusi gyülekezet nemcsak azt tette lehetővé, hogy Pál segítsen a Jeruzsálemben élő szegény szenteknek, hanem partneri közösségben voltak vele ebben a törekvésében. Ezért ugyanazt a jutalmat aratták, amit Pál: mintha azt a munkát végezték volna, amit ő. Milyen nagyszerű példa ez a partnerségre!

Partnereinkként közösségben vagytok velünk és segítséget nyújtotok abban, hogy megváltozzon azok élete, akiket megérint Andrew Istentől kapott üzenete. Azzal, hogy támogattok minket abban, hogy a lehető legmesszebbre elvigyük a kegyelem evangéliumát, osztozunk a győzelemben és a bizonyságokban. Örüljetek velünk együtt, miközben olvassátok egy huszonegyéves indiai fiatalembernek a csodálatos gyógyulását, ami akkor történt, amikor megtanulta elfogadni és átvenni gyógyulásának igazságát.

India északkeleti részén élek, és meg szeretném osztani a bizonyságomat. Huszonegy éves vagyok. Az elmúlt négy évben szénanáthában és hörghurutban szenvedtem. Noha szedtem gyógyszereket, a tünetek ugyan megszűntek egy ideig, később azonban visszatértek a problémáim. Kipróbáltam a homeopátiás, az allopátiás és az ájurvédikus kezelést, de egyik sem használt. Mindig azt hallottam az igehirdetőktől: „Hidd el, hogy megnyered, és meg is fogod kapni.” Ez azonban összezavart. Hogyan higgyek anélkül, hogy kapnék? Ennek ellenére, amikor hallottam a gyógyulásról szóló hangfelvételeket, a Kegyelem és a hit egyensúlya, a How to Become a Water Walker (Hogyan járjunk a vízen?) című tanításokat, illetve másokat is, megértettem, hogy a gyógyulás már egy elvégzett dolog – csak fogadjam el. Most az volt a kérdésem: „Hogyan fogadjam el?” Rájöttem, hogy a hálaadás segítségével veszünk át dolgokat. Kezdtem hálát adni Istennek azért, hogy meggyógyított, jóllehet a tünetek támadtak. Azt mondtam: „Az Ő sebei által meggyógyultam” (1 Péter 2:24).

Kezdtem megvallani és elhinni, hogy ha Jézus elvette a betegségemet és meggyógyított, akkor ugyan miért szednék gyógyszert. Amikor megtámadtak a tünetek, azt parancsoltam, hogy szűnjenek meg, és kijelentettem, amit Jézus már elvégzett. Egy hétig dúlt a harc az elmémben ezzel a kérdéssel: „Vajon meg fogsz gyógyulni?” Mihelyt jött ez a gondolat, meghallgattam a gyógyulásról, a kegyelemről, a hitről és a Jézus elvégzett munkájáról szóló tanításokat. Ma, egy héttel később bizonyságot teszek arról, hogy nincs többé sípoló hang, amikor levegőt veszek, nem viszket az orrom, nem köhögök és nincsenek hörgőproblémáim. Az orrüregeim ismét normális méretűek. Dicsőség Istennek, meggyógyultam! Köszönöm neked, Uram Jézus. Minden dicsőség egyedül Jézusé. Köszönöm az Andrew Wommack Ministriesnek az ingyenesen letölthető hanganyagokat. Köszönöm.
R. S., India

Habár lehet, hogy sosem jártál Indiában és nem is tervezed, hogy valaha odamégy, hűséges partnerséged ennek a férfinak a bizonyságát ugyanúgy a te győzelmeddé is teszi. Azok számára, akik velünk együtt munkálkodnak, miközben Isten Igéjének igazságát világszerte elérhetővé tesszük, ez a bizonyság a velünk való közösségük bizonysága az Evangélium hirdetésében. Ezt az embert szabaddá tette az, hogy hallotta Isten jóságának és kegyelmének igazságát, és megtanult hitből élni, nem pedig az által, amit nyilvánvalónak látott a testében (Róma 1:17).

Ha csak aprópénzt adsz minden nap, már akkor is koinóniában (közösségben) vagyunk. Köszönjük a közösségedet és a partneri kapcsolatodat Jézus Krisztus „túl jó, hogy igaz legyen” evangéliumában!

A partneri adományozáshoz kérjük, lépj kapcsolatba szolgálatunkkal (email: hungary@awme.net vagy mobil: +36 93 604 112)!

Adományokat a 12096705-00156714-00100009 számú győri Raiffeisen Banknál vezetett forint számlaszámra tudunk fogadni.

Vélemény, hozzászólás?