2015. szeptemberi hírlevél – Az érzelmek megzabolázása

    Tudtad, hogy minden bűn, amit valaha elkövettél, érzelmi reakcióból történt? Ez egy súlyos megállapítás. Erről beszél a Jakab 1:14-15. Ebből azt a következtetést vonhatod le, hogy gondoskodnod kell róla, hogy az érzelmeid a megfelelő helyen legyenek az életedben. Az egészséges érzelmek megléte nem olyasmi, ami választható vagy csupán egy bónusz, amikor minden jól alakul. Ha nem vagy körültekintő, az érzelmeid elvadulhatnak és ők irányíthatnak téged, ahelyett, hogy te irányítanád őket.

Biztos vagyok benne, hogy azonosulni tudsz azzal, amit mondok, de itt okozok zavart a legtöbb kereszténynek: ha elbocsátják őket az állásukból, ha megtudják, hogy a házastársuk válni akar, vagy ha valaki meghal, nem érzik felelősségüknek, hogy uralkodjanak az érzelmeiken. Azt mondják: „Nem várhatod tőlem, hogy minden helyzetben ura legyek az érzelmeimnek. Ezt senki nem tudja megtenni.” De igen, meg tudod! A világ nem így csinál dolgokat. Tesz egy kerülőt, hogy elmondja, hogy ez mennyire nem igaz, és kell lennie valamiféle kivételnek ez alól. De igazából nincs. Láthatod, nemcsak nehéz keresztény életet élni, hanem lehetetlen Isten kegyelme nélkül. Kegyelemmel azonban “mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13).

A Biblia azt parancsolja, hogy örvendezzünk, még a nehéz időkben is (Filippi 4:4). Teljesen igazságtalan lenne Isten részéről, ha azt mondaná, hogy tegyünk meg valamit, amire nem vagyunk képesek. Ez megdöbbenthet (vagy megbánthatja az érzelmeinket!), de igaz.

A pszichológiát szinte uralmi helyzetbe emelték a társadalomban. Ennek következtében olyan viselkedésmintákat és gondolkodásmódokat fogadtunk el, amelyek homlokegyenest ellenkeznek a Biblia tanításával. Ez az egyik oka annak, hogy olyan sok keresztény küzd stresszel, alvás közbeni légzészavarokkal és más egészségügyi problémákkal, amiből meg akarnak gyógyulni. Be kell venniük egy gyógyszert, hogy tudjanak aludni, egy másikat, hogy fel tudjanak kelni, és egyet, ami szabályozza a dolgokat. Nem Isten szándéka, hogy így éljünk.

A Biblia ezt mondja:

A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek [megtört szellem] pedig a csontokat is kiszárítja. 
Példabeszédek 17:22

Ha van örömöd és békességed, az egészséges és jótékony a számodra. Ez egy bibliai alapelv! Ez az egyik dolog, amire kitérek Az érzelmek megzabolázása című tanításomban. Szembehelyezkedek a pszichológia és a vallás olyan téves elgondolásaival, amelyek ártalmasak az egészséges érzelmek meglétére a keresztény életben. Ez fontos!

Több fényűzés, több jólét és több lehetőség adatott meg nekünk, mint bármely más generációnak, ami eddig élt, mégis az egekbe szökött az öngyilkosságok aránya, a házasságok tönkremennek, közösségeinkben nyugtalanság van, az aggodalom és a gyanakvás emelkedik, és így tovább. Az emberek érzelmileg ingatagok. Nem tudnak uralkodni a bűn fölött, mert először is nem tartják kordában az érzelmeiket. Az egyik mód ennek kezelésére az, hogy Isten szándéka szerint működő érzelmeink legyenek. 

Nem kell megengedned, hogy az érzelmeid uraljanak és irányítsanak. Az áldásodra és az Istennel való kapcsolatod gazdagítására lettek szánva. Ismerd meg tanításom segítségével, hogyan használhatod őket pozitív módon! Van egy könyvem Az érzelmek megzabolázása címmel. Ajánlom ezt a könyvet tanulmányozásra. Emellett ajánlom még az Önközpontúság – minden baj forrása címmel megjelent, egyik legkeresettebb könyvemet is. Ezek az anyagok óriási változást hoznak az életedbe. Ragadd meg még ma!

Megrendelhető a www.awme.hu weboldalon vagy, a +3696604112 telefonszámon.

Isten áldjon!

Örökre megváltozva
A 2015-ös Nyári Családi Bibliai Konferencián

Az egész épület dicséretben tört ki, ahogy Daniel Amstutz, Dave Hinton és Paul Milligan vezette a tömeget, miközben egységben énekelték: „Boldog vagyok, hogy az Úr megmentett.”

A hálaadás és a dicsőítés légköre töltötte be a termet; minden jelenlévőnek a szíve Istenre irányult. Nyilvánvalóvá vált, hogy Ő szólni akart a gyermekeihez.

A Nyári Családi Bibliai Konferencia minden évben tele van óriási közösségi élményekkel, elképesztő áttöréssel és emlékekkel. Az ember alig várja a következő évet. Idén sem volt másképp! Napközben a program része volt a felkent dicsőítés, a bámulatos szolgálat, az életre szóló élmények és a közösséggyakorlás hasonló érdeklődésű hívőkkel. Ne feledkezzünk meg a gyermekszolgálatról sem, ahol helyet kapott sok vidámság és zene, valamint találkozások Istennel. Az idei vezetők, John és Abi Elshaw inspirációt, ösztönzést és bátorítást nyújtottak a résztvevőknek. Senki nem maradt ugyanaz, aki eljött erre a konferenciára.

A felnőttek számára rendezett esti összejöveteleket betöltötte Isten Igéjének hirdetése, ahogy Andrew Wommack beszélt a bibliai elmélkedés fontosságáról és folyamatáról. Arra az elhatározásra szólította fel az egybegyűlteket, hogy tartsák gondolataikat folyamatosan Istenen, „ami viszont lehetővé teszi számukra, hogy ők irányítsák az érzelmeiket, és ne az érzelmeik őket.”

Mindenben, ami zajlott, megnyilvánult a szabadság. Ahogy Dave Hinton énekelte, Isten lerázta népének lábairól a béklyókat, hogy táncolhassanak. Az emberek szabaddá váltak a szívükben, az elméjükben és a testükben. Semmi sem korlátozta, hogy meddig mehet Isten, hogy felszabadítsa népét az általuk túl jól ismert kötelékekből.

Az utolsó estén, ami a szolgálatra vonatkozó egyszerű tájékoztatásként indult, az a hit cselekedetévé vált, amikor Paul Milligan és Greg Mohr felhívást intézett a tömeghez, hogy adakozzanak a szolgálat számára, amitől olyan sokat kaptak ingyenesen. Nem volt csoda híján, ami ezek után történt.

Az emberek – a Szent Szellem vezetésére reagálva – az egész előadóteremben felugrottak a helyükről, előresiettek és olyan adományokat adtak, ami lehetetlen lett volna. Inkább Istenbe vetették hitüket, mint a körülményeikbe. Aznap este az Igét átültették a gyakorlatba, és minden egyes embernek áttörést hirdettek.

Hirdették az Igét, barátságokat kötöttek és Istent dicsérték. Valóban csodálatos időtöltés volt a családok számára, akik összejöttek annak érdekében, hogy felfrissüljenek és felbátorodjanak hitükben.

Viszontlátásra jövő júliusban!

Élő inspiráció
Andrew Élő Kommentárjából

Használ neked Krisztus?

Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 
Galata 5:2

Sok igazi, Krisztusban hívő ember van, akik a menny felé haladnak, de ebben az életben Krisztus nem használ nekik semmit. Nem tudják, hogyan nyerjék el a gyógyulást, a jólétet vagy a szabadulást, és nincs örömük. Ezek az igeversek nyilvánvalóvá teszik, hogy azért történik ez, mert a saját erőfeszítéseikben, törekvéseikben bíznak ahelyett, amit Krisztus tett értük. Ha nem tapasztalod az üdvösséged hasznát, az azért van, mert Krisztust hiábavalóvá tetted törvényen alapuló, teljesítményközpontú hited által.
Krisztus hatástalanná vált (nem használ) nektek, akik a törvény által akartok megigazulni,a kegyelemből pedig kiestetek. 
Galata 5:4 [az angol KJV fordítás szerint]

A „hiábavalóvá, hatástalanná válik, nem használ semmit” kifejezés az „apo” és „katargeó” görög szavakból származik. A „katargeó” jelentése: „teljesen hiábavalóvá (haszontalanná) tenni, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt” (Strong konkordancia). Az „apo” szóról ezt mondja a Strong konkordancia: „Szóösszetételek előtagjaként általában a különválást, az elszakadást, a megszűnést, a visszafordítást, a teljességet jelenti.”

Mi haszna van Krisztusnak az életedben? Ha úgy érzed, el vagy választva attól, amit Krisztus tett érted, annak valószínűleg az az oka, amiről Pál beszél itt. Elfordultál a kegyelemtől és megpróbálod kiérdemelni Isten jóindulatát. Ez leállítja Isten erejét és hasztalanná tesz az életedben mindent, amit Jézus biztosított a számodra. Ennek ellenszereként térj vissza Isten kegyelméhez azáltal, hogy a hitedet abba veted, amit Jézus tett érted, és nem abba, amit te teszel Őérte (Róma 5:1-2).

A következő igeversek szintén arról szólnak, hogy hasztalanná lehet tenni, amit Krisztus elvégzett:
Márk 7:13, 1 Korinthus 15:14-17, Róma 9:31-32 és Galata 2:21.

Csatlakozz partnerként, hogy megváltozzanak az életek, amelyek megváltoztatják a világot!

Már havi 1000 forint adománnyal is segíthetsz megvalósítani a magyarországi Charis Bibliaiskola fejlesztési programját. Az új, magyar nyelvű iskola lehetővé teszi, hogy tanítsuk a magyar nyelvű, folyamatosan növekvő számú hallgatóságot, akik várják, hogy felkészítsék őket Isten elhívására. Segíts, hogy ez a látás valósággá váljon! Légy partner!

Csatlakozz hozzánk itt: http://awme.hu/2014/04/a-tarsulasban-rejlo-ero-cbc-projekt/

Soha nem ismerheted meg, milyen hatást gyakoroltál ezzel itt, a mennynek ezen az oldalán.

Köszönjük a támogatásodat!

Valósítsd meg a látást!
Friss hírek Andrew-tól

Amint tudjátok, volt egy 2,5 millió dolláros fizetési kötelezettségünk július 10-i határidővel a Szentély építésével kapcsolatban. Megszakítottam Gospel Truth című televíziós adásunkat július 1. és 10. között, és mindössze hét munkanap alatt 1,5 millió dollárt kaptunk. Ez volt a legrövidebb idő alatt a legnagyobb visszajelzés, amit ez a szolgálat eddig megtapasztalt. 

Az építési területen tett utolsó látogatásom során első kézből lehettem a tanúja a haladásnak, mivel láttam, ahogy a legelső gerendát a helyére tették. Ahogy az építőmunkások rögzítették a gerendát, tudtam, hogy az nemcsak a Colorado Charis Bibliaiskola új tetőszerkezetét fogja tartani, hanem azt a látást is támogatni fogja, amit az Úr 1968. március 23-án adott nekem.

Teljesen lenyűgöz az Úr hűsége és a ti támogatásotok. Kaptunk egy ígéretet, hogy 1 millió dollár érkezik július 10-én, ami pontosan a 2,5 millió dolláros célhoz juttatott volna minket, de az adott személy nem tudta teljesíteni ígéretét. Ugyanakkor a tényleges számla lecsökkent 2 050 000 dollárra. Az utolsó néhány nap alatt az emberek továbbra is kimondottan nagylelkűen adakoztak, így a kezünkben van a pénz a számla kifizetésére. Köszönjük, Jézus, és köszönjük nektek, partnerek!

Bőven van alkalom az adakozásra azok számára, akik még nem reagáltak a felhívásra. Van egy 2 millió dolláros számlánk augusztusban és egy további 4 millió dolláros szeptemberben. Hiszem, hogy időben és adósságmentesen elkészülünk. Nekünk vannak a legjobb partnereink a világon. Nagyra becsülünk titeket. A Charist már használja az Úr, hogy világszerte megérintse az életeket, és én szilárdan hiszem, hogy a legjobb még hátravan.

Csatlakozz partnerként és légy része életek megváltoztatásának. Alapítsunk Bibliaiskolákat az egész világon!

Szeretettel:
Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?