Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2016. májusi hírlevél – Rendkívüli szellem

Biztos vagyok benne, hogy mindegyikőtök szeretne előléptetést. Akár a munkában, akár a barátaid közt, akár a gyülekezetben – bármilyen helyzetben vagy, elismerést, előmenetelt és valószínűleg több befolyást szeretnél. Sajnos nagyon kevés ember hajlandó megtenni azt, amit Dániel és három zsidó barátja tett annak érdekében, hogy rendkívüli szellem legyen bennük. Még kevesebben kötelezik el magukat arra, hogy csak legyenek hűségesek Istenhez. Nem Isten dönti el, hogy rendkívüli szellemed legyen-e, hanem te.

A „rendkívüli szellem” kifejezés csak Dániel könyvében fordul elő. Ezt a Biblia valójában hűségként ábrázolja. Isten előlépteti és megjutalmazza a hűséget és a hűséges szívű embereket. Az Ige szerint tehát az előmenetel kulcsa a rendkívüli szellem. Erre egy példa a következő igerész:

Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: szellemből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad.

Efézus 6,5-8

A legtöbb ember, aki ezt olvassa, valószínűleg nem szolga, rabszolga vagy úr, ez azonban vonatkoztatható a munkaadókra, az alkalmazottakra, vagy egy másik ember tekintélye alatt álló emberre is. Az Ige szerint a hatalomban fölöttetek állóknak szolgáljatok „félelemmel és rettegéssel, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak.”(Ef 6,5) Más szóval a keresztényeknek úgy kell a munkájukat tekinteni, mint Krisztus szolgálatát, és nem emberekét. A rendkívüli szellem egyik jellemzője az, hogy ahelyett, hogy embereket tekintenél forrásodnak, Istent kell annak tartanod. Ez az igeszakasz így folytatódik: „visszakapja az Úrtól” – jelezve, hogy Isten visszaadja neked, amit érte tettél.

 

Ha nem léptetnek elő, ha mellőznek, ha úgy tűnik, hogy mindenki más felemelkedik, te pedig ugyanott maradsz, lehetséges, hogy nincs rendkívüli szellemed. Talán engedted, hogy rossz hozzáállás, csüggedés, félelem vagy stressz uraljon. Tudnod kell azonban, hogy a hozzáállásod határozza meg a „magasságodat”. Nem emelkedhetsz feljebb, mint ahogy magadban elgondolod vagy elképzeled. Nem tarthatsz az ellenőrzésed alatt másokat vagy a körülményeket, de uralhatod a benned lévő gondolkodást. A Máté 25,23 szerint ahhoz, hogy sok fölött légy úrrá téve, hűnek kell lenned a kevesen. Ebbe az is beletartozik, hogy légy hű a szíved titkos gondolatai és szándékai fölött is. Dánielhez hasonlóan választhatod, hogy rendkívüli szellemed legyen. Ha így teszel, garantálhatom, hogy előrébb jutsz – nemcsak a munkahelyeden, hanem a családodban, a barátaid közt és a szomszédságodban is.

 

Ha rendkívüli szellemmel élsz, az bővölködővé tesz, és elhozza Isten jóindulatát az életedre. Isten olyanokat keres, akiket előléptethet – és ebbe te is beletartozol!

 

GYÜMÖLCSTERMÉS UGANDÁBAN

Több mint tizenöt éve Isten ajtót nyitott az Andrew Wommack Ministries előtt, hogy a Lighthouse Television műsoraival a világ távoli tájain is megérintse az emberek életét. Egy afrikai országban, Ugandában Herbert Kiwanuka pásztornak sürgősen szüksége volt egy bátorító szóra Istentől. Kinyilatkoztatást kapott a kegyelem evangéliumáról, és évek óta hűségesen prédikálta a durva kritika ellenére, de már lankadni kezdett.

„Közel voltam ahhoz, hogy feladjam. Ezt gondoltam: Hogy lehetne csak nekem igazam, és hogy tévedhetne mindenki más? Kezdtem elsodródni.” Egy nap aztán Herbert pásztor hallott valakit, amint a kegyelem üzenetét hirdette a tévében. Olyan volt, mint az üdítő hideg víz a sivatag közepén. „Végre találtam egy embert, aki az igazságot mondta. Legalább tudtam, hogy jó úton haladok.”

Az adás fordulópontot jelentett Herbert pásztor életében. Vágyott rá, hogy többet is halljon ettől az embertől, sőt talán még találkozzon is vele; ez azonban olyan álomnak tűnt, mint egy tündérmese. „Ahogy a műsor a vége felé közeledett, papírdarabért rohangáltam, hogy leírjam az elérhetőségét. Mire találtam egyet, a műsor befejeződött.” Herbert azon töprengett, hogy fog találkozni egy olyan emberrel, akivel nem tud kapcsolatba kerülni, Isten azonban biztosította, hogy „találkozni fog Andrew Wommackkel és együtt fog dolgozni vele.”

2006-ban Andrew Ugandába látogatott, és megtartotta az első Gospel Truth elnevezésű rendezvényt Kampalában. Ott találkozott Herbert pásztorral, akivel gyümölcsöző partneri kapcsolatra lépett. Azóta ugandaiak ezrei hallják az evangélium igazi üzenetét, és válnak tanítvánnyá az olyan gyülekezetekben, mint a Glory of Christ (Herbert pásztor gyülekezete Kampalán kívül) és az ugandai Charis Bibliaiskolában.

Andrew-val történt 2006-os találkozása után Herbert pásztor látása túlnőtt gyülekezete négy falán. Megszületett látása településének átformálásáról „istenfélő vezetők kinevelésével és Krisztust dicsőítő vállalkozások alapításával.” Ott kezdte, ahol volt.

Azzal a céllal, hogy értékes erőforrás legyen a település számára és munkahelyeket teremtsen, a gyülekezet infrastruktúra-fejlesztésbe fogott, amelybe beletartozott egy kövezett út, parkolók, illetve „nyugati” mosdók és WC-k kialakítása. 2011-ben megnyitottak egy egészségügyi központot, ami „orvosi ellátás és ima segítségével Krisztus szeretetét képviseli a betegek felé.” Hála az Andrew Wommack Ministries támogatásának és kapcsolatainak ez a központ egy tökéletesen működő, anyagilag elérhető egészségügyi lehetőség a település számára. Az elmúlt években más terveket is kezdeményeztek. Jelenleg működtetnek egy informatikai részleget, amely mind a gyülekezetet, mind a települést kiszolgálja; egy gyermek-alapítványt, amely oktatási támogatást nyújt; egy mikrofinanszírozási központot, amely kölcsönökkel segíti tajgait, hogy elindítsák saját vállalkozásaikat; és egy farmot, amely az egész település számára biztosítja az ahhoz szükséges oktatást és gyakorlati képzést, hogy megélhessenek a földművelésből. Az olyan kapcsolatok segítségével, mint Billy Epperhart (Tricord Global) és Mark Rowe (az AWM nemzetközi műveleti részlegének igazgatója) Herbert pásztor látja álmai megvalósulását, és ezeket a programokat úgy fejleszti tovább, hogy Afrika-szerte másolhassák őket.

Partneri támogatásoddal messzebbre érhetünk el az evangéliummal, mint eddig valaha. Köszönjük!

 

ÉLŐ ÁHÍTAT

SZAVAINK HATÁSA

 …a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünk menetét, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.

Jakab 3,6

 

A Példabeszédek 18,21 azt állítja, hogy az élet és a halál a nyelv hatalmában van. A fentebb említett igevers a halál oldalával foglalkozik. Isten erejétől függetlenül – ami képessé tesz minket, hogy az élet szavait szóljuk –, az ember nyelve inkább a halál felé irányul. Természetes értelemben szavaink gonoszsággal vannak telve és beszennyezik egész testünket. Nem gondolom, hogy ez csak lelki vagy szellemi értelemben értendő. Szavaink testi, fizikai problémákat is okoznak. A beszédeinkkel megbetegíthetjük magunkat. A pozitív oldal az, hogy az egész testünket megfékezhetjük a nyelvünkkel (Jakab 3,2) és egészségessé tehetjük magunkat.

Szavaink a természet, az élet menetére is hatást gyakorolnak. A görög trokhosz, amit a Jakab 3,6 a menet szóval fordít, azt jelenti: „kerék (forgórész), illetve (átvitt értelemben) fizikai hatások körforgása” (Strong Konkordancia). Szavainknak van fizikai hatása. Amikor azt mondjuk, hogy „nekem soha semmi nem megy jól”, akkor az egész természet kezdi megvalósítani azokat a szavakat. „Ha lemosom az autómat, tudom, hogy esni fog.” Ezzel tulajdonképpen kijelentjük, hogy átkozottak vagyunk. Szavainkkal az áldás vagy az átok légkörét teremtjük meg. Azok vagy Isten áldásaiba burkolnak be minket, vagy Sátán átkával vesznek körül. Ennek messzemenő hatásai vannak, és a legtöbben nem ismerik fel, hogy mindez a saját szavaikból származik.

A Jakab 3,6 kijelenti, hogy a negatív beszédek, melyek lángba borítják a természetet, a pokolból származnak. Sátán a halált hozó szavak szerzője, ahogy Isten a szerzője az élet beszédeinek.

(Részlet Andrew Living Commentary című bibliamagyarázatából)

 

CHARIS DEWSBURY

A Charis Dewsbury egy Dewsbury nevű városban, Yorkshire nyugati részén található. Dewsbury az Egyesült Királyság két legnagyobb városa, Manchester és Leeds közötti vasútvonalon helyezkedik el. A nemzetközi jellegű Leeds és Huddersfield egyetemvárosa 15 és 10 percre vannak vonattal. Dewsbury (jelentése: Isten erődítménye, erőssége) kitűnő helyen fekszik – északra a Yorkshire Dales, keletre a Yorkshire Moors, délre pedig a Peak District Nemzeti Parkkal. Sok hallgató az Egyesült Királyság és Írország, Európa, Afrika és az USA különböző részeiből jött. Az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményei közül mi vagyunk a legfiatalabbak: még csak az ötödik évünket fejezzük be. Létszámunk minden évben növekszik. Öt tanulóval kezdtük, jelenleg pedig harminc hallgatónk van.

A Charis Dewsbury egy teljesen felújított épületben található, ahol van egy előadóterem, több osztályterem, egy keresztény rádióállomás, egy ebédlő és egy nagy árukészlettel rendelkező keresztény könyvesbolt is. Először 2011 szeptemberében nyitottuk meg kapuinkat a hallgatók előtt. Az első- és másodéves programot nappali tagozaton kínáljuk (hétfőtől péntekig, reggel 9-től délután 1 óráig). Van egy elsőéves kurzusunk esti iskolában is (havonta két kedden, este 7 és fél 10 között). Új vezetői programunkat pedig hétfőtől péntekig déli 12-től délután 4 óráig tartjuk. Ezek a kurzusok a Charis Colorado tanmenetét és tananyagait használják. A helyi CBC oktatók élő előadásokat tartanak minden évfolyamon. Az első évben a hallgatók számos tanítást hallanak, és megalapozódnak a Biblia igazságában. A második év erre a tanításra épül és továbblép a gyakorlati alkalmazás felé. Széles körűen használjuk Andrew Tanítványság Evangelizáció elnevezésű programját, és azt kérjük hallgatóinktól, hogy tanítsák egymást is a Bibliaiskolában és tegyenek tanítvánnyá valaki mást is a Bibliaiskolán kívül. Jézus azt parancsolta nekünk, hogy képezzünk tanítványokat, ezért arra bátorítjuk hallgatóinkat, hogy használják fel a tananyagot saját maguk is tanítva azt és imádkozzanak az emberekért. Másodévben az evangéliumról, a Szent Szellem szolgálatáról, az ajándékok használatáról, a tolmácsokkal való együttműködésről és a missziós utakhoz szükséges támogatás megszerzéséről tanítunk. A másodévesek minden évben külföldi útra mennek, és a misszionáriusokkal együtt szolgálnak: prédikálnak és tanítanak, imádkoznak a betegekért, szolgálnak a gyermekek felé, és minden lehetséges gyakorlati módon segítenek. Bibliaiskolai csoportjaink jártak Nepálban, Montenegróban, Makedóniában, Csehországban és Bulgáriában. Alig várjuk, hogy jövőre ellátogassunk a Charis Italiába és velük együtt szolgáljunk. Bibliaiskolánk otthont ad a Yorkshire-be érkező misszionárius csoportoknak is, és évek óta együtt dolgozunk a coloradói hallgatókkal, az idén pedig a londoniakkal. Ezek a hallgatók velünk szolgálnak a Bibliaiskolában, a helyi gyülekezetekben és az evangelizációkon. Az idén a londoni csapat Jézus szeretetéről beszélve rózsákat osztogatott az itteni lakosságnak, akik között találhatók angolok, muszlimok és kelet-európaiak egyaránt. A csoport gyógyulásokról, megtérésekről számolt be, miközben az evangéliummal szolgált ezek felé a csodálatos emberek felé. Harmadéves vezetői programunkat kifejezetten úgy alakítottuk ki, hogy lehetővé tegyük a végzősöknek, hogy többek között olyan területeken kapjanak tanítást és szerezzenek tapasztalatot, mint a tanácsadás, a csapatépítés, az evangelizáció, a szolgálat elindítása, a szolgálat fejlesztésének tervezése és a pásztorlás.

Vannak oktatólaborok is, ahol a hallgatók számos tanítási módszert, gyakornoki lehetőséget, vezetői mentori programot és interaktív csoportprogramot ismerhetnek meg és alkalmazhatnak. Ebben az évben a vezetői programban résztvevő hallgatók két szolgálati tervet fejlesztettek ki: egy podcasting szolgálat felállítására és egy tanácsadó szolgálatra a hozzá tartozó bibliai támogatói háttérrel. Áldottak vagyunk!

Általában szeptembertől májusig tart a tanév, és a legtöbb CBC-hez hasonlóan itt is három – egyenként tízhetes – szemeszterből áll, lehetővé téve a szünidőt. Minden nap kombináljuk a DVD-s előadásokat, az élő tanításokat, az interaktív csoportokat, a tanítványsághoz kapcsolódó órákat és a hallgatók szolgálatát az imádság, az Úrvacsora és az adományok témájában. Számos vendég előadó jön tanítani és szolgálni, többek között Wendell Parr, Greg Fritz, Cecil Paxton, Charlie és Jill LeBlanc, John és Susan Donnelly, Bob Ward pásztor és Arthur Meintjes. Emellett gyógyító iskolánk egész évben nyitva áll a nyilvánosság előtt, akik eljöhetnek, hogy meghallgassák a tanításokat, illetve hogy oktatótestületünk és hallgatóink imádkozzanak értük. Megtanítjuk hallgatóinkat, hogyan imádkozzanak, és már számos gyógyulást láttunk. Tanúi voltunk annak, hogy az emberek meggyógyultak fibromyalgiából (kötőszövet – és izomfájdalom), méhfibrómából, hátfájásból, lábproblémából, szívbetegségből, bőrrendellenességből, csont-ízületi gyulladásból, karfájdalomból és koponyatörésből. További információk a www.cbcyorkshire.org.uk honlapon találhatók.

Bibliaiskolánk jó kapcsolatban áll a helyi gyülekezetekkel Dewsburyben, Harrogate-ben és Sheffieldben. Hallgatóink más-más gyülekezetekbe járnak, így különféle felekezetek, kultúrák és népek kombinációját kínáljuk. Hallgatóink közül sokan vesznek részt keresztény szolgálatokban – helyi gyülekezetekben, keresztény rádióállomásokon és könyvesboltokban, az évente megrendezett Grace & Faith konferenciák szolgálócsoportjának tagjaiként, és egyéb konferenciákon, mint például a Women of Faith Today.

Izgatottan várjuk, mit hoz a jövő itt Dewsburyben és mi lesz a szerepünk az Úr Jézusért végzett munkánkban, a kegyelem evangéliumának terjesztésében. A nyár folyamán ingyenes esti előadásokat kínálunk csütörtökönként a Dewsbury iskolában Az élet alapjai címmel. Ez a hatrészes sorozat a Charis tanításainak minden alapvető területét felöleli (Isten valódi természete; Hogyan lát téged Isten; Identitásunk Krisztusban; Szellem, lélek és test; Isten irántad megnyilvánuló szeretetének megértése és A hívők hatalma).

Bibliaiskolánk meghitt környezetet teremt a közösség, a tanítványság, az egység, a barátság és a hitbeli épülés számára, miközben növekszünk az Úr Jézus Krisztus kegyelmében. Szívesen vesszük látogatásodat, hogy eldönthesd, miként tudnál csatlakozni hozzánk és segíteni a kegyelem evangéliumának terjesztésében itt és világszerte. A 2 Timótheus 1,9-ben azt olvashatjuk, hogy mindannyiunknak van elhívása az Úr kegyelme és rendelése szerint. Gyere el, ismerd meg a rendeltetésedet, és készülj fel, hogy Isten Igéje alapján be is teljesíted!

További információkért írj az office@cbcyorkshire.org.uk e-mail címre vagy látogass el a www.cbcyorkshire.org.uk honlapra.